Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Licence za uzajamnu katalogizaciju

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Važeće licence za COBISS/Katalogizaciju

(stanje 20.6.2024.)

Br. Prezime Ime COBISS2/Katalogizacija COBISS3/Katalogizacija K Z
1. Aćimović Emilija A(31.1.2020.) DA 0
2. Aćimović Maja A(31.8.2015.)+B1,SER; AC DA 0
3. Agatonović Višnja L1 A(27.10.2015.) DA 0
4. Ahmić Zlatko A(5.4.2018.) DA 0
5. Albahari Biljana A(28.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
6. Aleksandrović Snežana L1 NE 0
7. Aleksandrović Vesna L1 A(24.9.2012.)+C; AC DA 0
8. Aleksić Dragana L2 NE 0
9. Aleksić Ljubica L1 A(22.4.2014.)+B1,B2; AC DA 0
10. Aleksić Nada L1 NE 0
11. Aliti Kadri A(19.11.2020.) DA 0
12. Almažan Anda L1 A(12.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
13. Alomerović Olivera L1 A(10.2.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
14. Alomerović Rizvan L1 NE 0
15. Amidžić Nedeljko L1 NE 0
16. Ančulj Maja L2 A(30.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
17. Andonovski Jelena L2 A(30.4.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
18. Andrejić Milanka L2 A(10.3.2015.) DA 0
19. Andrejić Olivera A(20.10.2017.) DA 0
20. Andrić Jelena L1 NE 0
21. Andrijašević Vesna L1 A(11.5.2015.)+B1,B2,C DA 0
22. Anđić Andrej A(15.12.2015.) DA 0
23. Anić Jelena L1 A(22.10.2014.)+B1,SER,D DA 0
24. Antelj Olga A(28.6.2023.); AC DA 0
25. Antić Aleksandra L1 A(3.4.2015.) DA 0
26. Antić Jelena L2 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
27. Antić Ljiljana L1 NE 0
28. Antić Miroslav A(29.8.2017.)+B1,B2,C DA 0
29. Antić Slobodanka L1 NE 0
30. Antić Violeta L1 A(8.4.2015.) NE 0
31. Antonić Sanja L2 NE 0
32. Antonijević Nataša L1 NE 0
33. Arambašić Svetlana L1 A(9.9.2015.) DA 0
34. Arežina Verica L2 A(9.6.2015.) DA 0
35. Arsenijević Danijela A(5.4.2018.) DA 0
36. Arsenijević Danijela A(31.10.2022.)+B1,B2,C DA 0
37. Arsić Ljubomir A(11.4.2022.) DA 0
38. Arsić Nadica L1 A(20.11.2015.) DA 0
39. Atanasova-Nikolić Elizabeta L2 A(2.4.2015.)+C DA 0
40. Avalić Ljiljana L1 A(4.6.2014.)+B1,SER,C,D; AC DA 0
41. Avramović Branislava L1 NE 0
42. Avramović Nevena L1 A(1.6.2015.) NE 0
43. Avramović Tatjana A(6.2.2018.)+B1,SER,C DA 0
44. Ayyash Isidora A(13.7.2015.) DA 0
45. Babić Biljana A(4.11.2020.) DA 0
46. Babić Valentina A(13.4.2016.)+B1,B2,C,D DA 0
47. Babić Željko A(6.2.2018.) DA 0
48. Bacetić Tijana L2 A(23.6.2014.) DA 0
49. Bacotić Gordana L1 A(24.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
50. Bači Jelena L1 A(22.4.2024.) DA 0
51. Baćević Marija L1 NE 0
52. Bajin Marijana L2 A(26.2.2015.) NE 0
53. Bajin Zoran L1 A(15.5.2014.)+B1,C,D; AC DA 0
54. Bajunović Jadranka L2 A(5.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
55. Bak Nadežda L2 NE 0
56. Bakajlić Jovana A(31.10.2022.)+B1,B2,C DA 0
57. Balaban Radmila A(6.2.2018.)+B1,B2,C DA 0
58. Bambić Kostov Ana L2 A(28.1.2015.) NE 0
59. Banda Marta A(18.8.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
60. Banković Vijoleta A(22.2.2016.)+C DA 0
61. Banović Jelena A(13.4.2016.)+B1,SER DA 0
62. Barać Zorica L1 A(21.3.2016.) DA 0
63. Barlov Nikša L1 A(15.5.2015.) NE 0
64. Barudžija Verislava L1 A(3.7.2014.)+B1,SER,D DA 0
65. Bašić Ljiljana L1 A(25.11.2014.)+B1,SER,C DA 0
66. Bažik Boženka L1 A(27.2.2015.) DA 0
67. Begenišić Dobrila L1 A(27.1.2016.) DA 0
68. Begović Uroš L2 A(22.10.2014.) DA 0
69. Beli Katarina L1 A(8.9.2017.) DA 0
70. Belić Nataša L1 A(12.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
71. Belošević Mirjana L2 NE 0
72. Belužić Monika L1 A(23.6.2014.) DA 0
73. Berenji Ester L1 NE 0
74. Berić Radojka L1 NE 0
75. Bežanić Tijana L2 A(30.12.2016.)+B1,B2,C DA 0
76. Bibić Danijel L1 A(8.4.2015.) NE 0
77. Bikicki Vesna L1 NE 0
78. Biševac Azra A(6.2.2018.) DA 0
79. Bjekić Dragica A(4.6.2019.) DA 0
80. Bjelica Bojana L2 A(30.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
81. Bjelić Anđa L1 NE 0
82. Bjelić Radmila L2 A(24.1.2015.)+C DA 0
83. Bjelobrk Maja A(2.2.2015.)+C DA 0
84. Blagojević Dragana L1 A(9.4.2015.) DA 0
85. Blagojević Višnja A(2.4.2019.) DA 0
86. Blašković Boris A(17.5.2017.) DA 0
87. Blašković Melanija L1 A(21.5.2014.)+B1,C; AC DA 0
88. Blažić Veselin L2 NE 0
89. Blažin Vanja L1 A(21.5.2014.)+B1,C DA 0
90. Bogdanović Ljiljana A(28.3.2018.) DA 0
91. Bogdanović Marija L1 A(12.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
92. Bogdanović Milena L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C NE 0
93. Bogdanovski Petar L1 NE 0
94. Bogicić Daniela L2 NE 0
95. Bognar Iren L1 A(19.6.2019.)+B1,B2,C,D DA 0
96. Bogojević Tatjana L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
97. Bogosavljević Sida L1 A(9.3.2015.)+B1,B2,C NE 0
98. Bojanić Predrag A(23.3.2017.) DA 0
99. Bojat Milovan A(25.4.2017.)+B1,B2,C DA 0
100. Bojković Mirjana A(26.7.2016.)+B1,B2,C DA 0
101. Bojović Snežana L1 A(13.11.2014.)+B1,SER,C DA 0
102. Bokan Tijana L2 A(28.9.2015.)+B1,SER,C DA 0
103. Bolić Dušana L2 A(4.7.2014.)+B1 DA 0
104. Borisavljević Ivana L1 A(11.5.2015.)+C DA 0
105. Boro Dragoslav L2 A(15.5.2014.)+SER,C,D DA 0
106. Bošković Branislava L1 NE 0
107. Bošković Lidija L1 A(18.10.2014.)+B1,C; AC NE 0
108. Bošković Ljubica L1 NE 0
109. Bošković Persida A(30.3.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
110. Božičković-Radulović Danijela L1 NE 0
111. Božić Biljana L1 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
112. Božić Jadranka L1 NE 0
113. Božić Julijana L1 NE 0
114. Božović Andrija A(30.1.2024.) DA 0
115. Bracić Milica L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
116. Brajković Olga A(31.1.2020.) DA 0
117. Branković Ljubomir L1 A(19.10.2015.) DA 0
118. Branković Valentina A(13.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
119. Branković-Basarić Zorica L1 A(10.6.2015.) DA 0
120. Brašanac Gordana L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
121. Brašić Emilija L1 NE 0
122. Brborić Vladimir A(13.6.2017.)+B1,B2,C; AC DA 0
123. Brdarević Slavica L1 NE 0
124. Brindić Maja L1 A(2.4.2015.) DA 0
125. Brkić Anka L2 A(15.5.2014.) NE 0
126. Brkić Ivana L1 A(21.9.2015.) DA 0
127. Brkić Jelena A(13.10.2022.)+B1,B2,C DA 0
128. Brkić Ljiljana L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D DA 0
129. Brković Dušica L1 A(9.3.2015.)+C DA 0
130. Brnja Marina A(29.11.2016.) DA 0
131. Brun Miloš A(22.1.2016.) DA 0
132. Brzulović-Stanisavljević Tatjana L1 A(12.9.2012.)+B1,C,D; AC DA 0
133. Buboš-Marki Otilia L1 A(1.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
134. Budić Viktorija L1 A(9.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
135. Bugarinović Svetlana L1 A(2.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
136. Bukavac Marina L2 A(5.12.2014.)+B1,B2,C DA 0
137. Bulajić Maja L1 A(4.11.2015.)+SER DA 0
138. Bulat Radmila L1 NE 0
139. Bulatović Marija L1 A(15.9.2014.) DA 0
140. Bundalo Sanja L1 A(8.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
141. Burzan Dejana L1 A(12.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
142. Butigan-Vučaj Tamara L1 A(18.6.2019.) DA 0
143. Buzić Irena L1 A(24.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
144. Cakić Silvana L2 A(9.6.2015.) DA 0
145. Carević Radmila L1 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
146. Cenić Sandra A(10.7.2019.) DA 0
147. Cerović Stasja L2 A(15.5.2014.)+D DA 0
148. Cesarec Maja L1 A(7.10.2015.) DA 0
149. Cibin Milena L2 A(15.5.2014.) DA 0
150. Cicka Ruženka L2 A(5.5.2015.)+B1,B2,C DA 0
151. Cimeša Jelena L1 A(27.11.2014.)+B1,SER,C DA 0
152. Cokanović Katarina L1 A(14.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
153. Corelj Lidija L1 A(10.6.2015.)+C DA 0
154. Crljić Vera A(26.7.2016.) DA 0
155. Crnković Marija L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
156. Crvenko Ljiljana L2 A(15.5.2014.)+D NE 0
157. Cuca Jelena L1 NE 0
158. Cvetanović Ana L1 A(3.4.2015.) DA 0
159. Cvetićanin Snežana L1 A(30.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
160. Cvetković Marina A(1.2.2017.) DA 0
161. Cvetković Milica L1 A(27.2.2015.)+B1,C DA 0
162. Cvjetićanin Nataša L1 NE 0
163. Čačić Marija L1 A(30.4.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
164. Čanak Ilija A(28.11.2022.) DA 0
165. Čanković Jasna L1 A(30.4.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
166. Čano-Tomić Emina L1 A(18.10.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
167. Čavdarević Dušica L2 NE 0
168. Čičić Mirjana L2 A(17.11.2014.)+C DA 0
169. Čolaković Milica L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D NE 0
170. Čomagić Maja A(22.3.2023.) DA 0
171. Čučković Nataša A(20.1.2015.)+C DA 0
172. Čučković Snežana L1 NE 0
173. Čudić Nemanja L1 NE 0
174. Čudomirović Biljana L1 NE 0
175. Čupić Milica L2 A(8.4.2015.) NE 0
176. Čutura Snežana L1 A(2.4.2015.) DA 0
177. Ćeranić Natalija L1 A(2.2.2015.) NE 0
178. Ćirić Aleksandra L1 NE 0
179. Ćirić Jelena L2 A(23.6.2015.) DA 0
180. Ćirić Slavica L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
181. Ćirković Snježana L1 A(4.7.2014.)+B1,SER NE 0
182. Ćirović Jovana L2 A(30.4.2014.) NE 0
183. Ćirović Milica A(28.12.2021.) DA 0
184. Ćirović Ruža L1 NE 0
185. Ćorković Mirjana L1 NE 0
186. Ćurčić Sanja L2 A(10.3.2015.)+C DA 0
187. Ćurčić-Budinski Nada L1 A(27.2.2015.)+B1,C,D NE 0
188. Ćurić Sonja A(15.5.2017.) DA 0
189. Dadić Olgica L1 A(20.11.2015.) DA 0
190. Dakić Nataša L1 A(12.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
191. Damnjanović Ružica L1 A(1.6.2015.) DA 0
192. Daniel Zorica A(11.9.2018.) DA 0
193. Danković Vesna L1 A(1.12.2014.)+B1,SER,C; AC DA 0
194. Davidović Branko L2 A(15.5.2014.)+D NE 0
195. Davidović Ljiljana L1 A(14.5.2015.)+B1,B2,C NE 0
196. Davidovski Biljana A(25.1.2016.) DA 0
197. Dedić Miloš L1 NE 0
198. Delibašić Jasna L2 A(21.1.2015.)+C DA 0
199. Delija Snežana L2 A(25.11.2014.)+C DA 0
200. Deljanin Sandra L1 A(30.12.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
201. Dimić Ljiljana L2 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
202. Dimitrijević Aleksandar L2 A(11.5.2015.)+B1,B2,C DA 0
203. Dimitrijević Jasmina L1 A(27.2.2015.)+C DA 0
204. Dimitrijević Nada L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
205. Dimitrijević Peđa L2 A(23.6.2014.) DA 0
206. Dimitrijević Slavoljub L1 NE 0
207. Dimitrijević Svetlana L1 NE 0
208. Dimitrijević Željko A(25.6.2018.)+B1,SER,C DA 0
209. Dimitrijević Stanković Mirjana A(10.4.2017.) DA 0
210. Dinić Božidar L1 NE 0
211. Dmitrić Marko L2 A(30.9.2015.) DA 0
212. Doderović Radivoj L1 A(27.2.2015.)+C DA 0
213. Dodić Biljana A(31.5.2018.) DA 0
214. Dorokhazi Maja A(2.3.2020.) DA 0
215. Dostanić Jelena L2 NE 0
216. Došlić Nenad L1 A(25.6.2014.)+B1,C; AC DA 0
217. Dovniković Svetlana L1 A(24.6.2014.)+B1,B2,C NE 0
218. Dragičević Ljiljana L1 A(30.4.2014.)+B1,B2,C DA 0
219. Dragić Dubravka L2 A(1.12.2014.)+C NE 0
220. Dragišić Vladimir L1 NE 0
221. Dragosav Dragica A(8.9.2023.) DA 0
222. Dragosavac Branka A(18.1.2017.)+B1,SER,D; AC DA 0
223. Dragović-Pop-Lazić Vesna L1 NE 0
224. Dragutinović Radmila Reveka A(21.7.2015.) DA 0
225. Drakulić Ivana A(18.9.2023.) DA 0
226. Drapšin Aleksandra L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
227. Dražić Radmila L1 A(10.9.2015.) NE 0
228. Dražić Stevan L2 A(23.11.2015.) DA 0
229. Drča Ivana A(14.5.2019.) DA 0
230. Drča Slavica L1 NE 0
231. Drmanac Mirko L1 A(9.3.2015.)+SER DA 0
232. Drobnjaković Sanja A(6.1.2023.) DA 0
233. Dučić Aleksandar L1 A(25.11.2014.)+B1,SER,C DA 0
234. Dudić Dubravka A(13.1.2020.) DA 0
235. Dudić Maša L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
236. Dukić Ljiljana L2 A(16.1.2015.) DA 0
237. Dukić Tamara A(6.2.2018.) DA 0
238. Duković Jelena L2 A(27.2.2015.)+C DA 0
239. Dulović Predrag L1 NE 0
240. Dumanović Jelena L1 A(12.3.2015.)+C DA 0
241. Duran Nermina A(19.4.2016.) DA 0
242. Durlević Jelena L2 A(5.12.2014.)+B1,SER,C DA 0
243. Dutina Tatjana L2 A(5.12.2014.)+B1,B2,C DA 0
244. Džidić Šejla A(25.7.2016.) DA 0
245. Džikić Ljiljana L1 NE 0
246. Đačić Nataša L2 A(28.9.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
247. Đenadić Boris L2 A(23.2.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
248. Đerić Milica L1 NE 0
249. Đerić Milijana L1 A(4.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
250. Đilas Gordana L1 A(27.2.2015.)+B1 DA 0
251. Đokić Zorica L2 A(10.9.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
252. Đoković Bojana A(20.1.2023.) DA 0
253. Đoković Gordana L1 A(22.10.2014.)+B1,SER DA 0
254. Đoković Veljko L1 A(12.9.2012.)+B1; AC DA 0
255. Đonović Dušica L1 A(19.10.2015.) DA 0
256. Đorđević Ana A(27.2.2018.) DA 0
257. Đorđević Biljana L2 A(17.6.2015.) DA 0
258. Đorđević Boban L1 A(4.11.2015.)+C DA 0
259. Đorđević Borivoje L1 A(4.11.2015.) DA 0
260. Đorđević Dragana L2 A(12.5.2014.)+C DA 0
261. Đorđević Dragana L2 A(11.9.2015.) DA 0
262. Đorđević Jelena A(18.1.2017.) DA 0
263. Đorđević Latinka L1 A(3.7.2014.)+B1,SER NE 0
264. Đorđević Maja L1 NE 0
265. Đorđević Marina A(9.7.2018.) DA 0
266. Đorđević Milena L2 A(13.11.2014.)+C DA 0
267. Đorđević Miroslava A(9.12.2021.) DA 0
268. Đorđević Nevena A(31.3.2017.)+B1,B2,C DA 0
269. Đorđević Rada L1 NE 0
270. Đorđević Snežana L1 A(3.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
271. Đorđević Snežana L2 NE 0
272. Đorđević Suzana L2 A(3.4.2015.) NE 0
273. Đorđević Vesna L1 A(15.10.2015.) DA 0
274. Đorđević Tešanović Ana A(15.5.2017.) DA 0
275. Đorić Ana L2 A(30.4.2014.)+B1,C DA 0
276. Đošić Predrag L2 A(25.2.2015.) DA 0
277. Đukanović Jelena L1 A(30.4.2014.)+B1,B2,C DA 0
278. Đukić Gordana L1 A(10.9.2019.) DA 0
279. Đukić Ljiljana L1 NE 0
280. Đukić Miljana L1 A(15.12.2014.)+B1,B2,C,D DA 0
281. Đunisijević Dragana L1 A(15.5.2014.)+B1,SER,D DA 0
282. Đurašević Mirjana L2 A(11.5.2015.) DA 0
283. Đurđev-Josimov Tamara L1 A(7.10.2015.) DA 0
284. Đurđulov Jelena L1 A(7.5.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
285. Đuričić Suzana A(23.9.2021.)+B1,B2,C DA 0
286. Đurić Jasminka L1 A(13.1.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
287. Đurić Nebojša L2 NE 0
288. Đurkić Sabina L1 A(5.10.2015.)+SER,C DA 0
289. Đurovska Dragica L2 NE 0
290. Đusić Jelena A(29.1.2020.) DA 0
291. Eraković Dušanka L1 A(14.5.2015.)+B1,B2,C DA 0
292. Erić Slobodanka L1 A(3.4.2015.) DA 0
293. Erić Stanislava L1 NE 0
294. Eror Vanja L1 A(23.2.2015.)+B1,C DA 0
295. Fazlić Azra L2 A(22.10.2015.) DA 0
296. Ferizović Vujičić Silva L1 A(2.2.2015.)+C DA 0
297. Fetahović Anisa L1 A(8.9.2015.) DA 0
298. Fetahović Binela L2 A(7.5.2015.) DA 0
299. Filimonović Dragica A(22.6.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
300. Filip Nataša A(26.10.2020.) DA 0
301. Filipović Danica L1 NE 0
302. Filipović Emilija L2 A(30.4.2014.)+C DA 0
303. Filipović Zoran L2 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
304. Fleis Rita L1 NE 0
305. Fodor Tamaš L2 A(15.10.2015.)+B2,C DA 0
306. Furundžić Snježana L1 A(6.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
307. Gabriš Ljudmila L1 NE 0
308. Gagić Vesna L2 A(3.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
309. Gajić Boja L1 A(9.5.2014.) DA 0
310. Gajić Ivana L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
311. Gajić Milica L1 A(16.3.2017.) DA 0
312. Gajić Svetlana L2 NE 0
313. Gajić-Majer Ljiljana L1 NE 0
314. Gak Snežana A(23.11.2017.) DA 0
315. Garapić Slađana L1 A(11.2.2015.)+C; AC DA 0
316. Gardašević Stanislava L2 NE 0
317. Gašić Nebojša L1 NE 0
318. Gavrilović Ivana L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
319. Genčić Snežana L1 A(4.7.2014.)+B1,SER DA 0
320. Georgiev Elizabeta L1 A(12.6.2015.) DA 0
321. Gerga Aurika L1 A(5.11.2015.) NE 0
322. Gligorijević Miroslav L1 NE 0
323. Glišić Jelena L1 A(1.12.2014.)+B1,C DA 0
324. Glišić Sunčica L1 A(5.5.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
325. Glišović Jelena L2 A(28.4.2014.)+C; AC DA 0
326. Glišović Svetlana L1 A(25.11.2014.)+B1,C DA 0
327. Glušac Ana L2 A(27.2.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
328. Glušac Mirela L1 NE 0
329. Gluščević Vesna L1 A(23.5.2014.)+C DA 0
330. Gnjatović Žana L1 NE 0
331. Gocić Jelena L1 A(5.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
332. Gočobija Milena A(14.6.2023.) DA 0
333. Golub Saša L1 A(26.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
334. Golubović Ana L1 A(4.7.2014.)+B1,SER DA 0
335. Golubović Mirjana L1 NE 0
336. Golubović Olivera L1 A(29.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
337. Golubović Olivera L2 A(15.5.2014.)+D NE 0
338. Golubović Siniša L1 A(7.6.2021.) DA 0
339. Golubović Zvonimir L2 A(15.5.2014.)+D; AC DA 0
340. Goranović-Prlja Nataša L1 A(12.9.2012.)+B1,SER,C; AC DA 0
341. Gordić Marija L1 A(25.11.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
342. Gordić Srđan L1 A(30.5.2014.)+B1,C; AC DA 0
343. Gračanac Ana A(20.7.2022.) DA 0
344. Gradić Aleksandar L2 A(12.3.2018.) DA 0
345. Graovac Srđan A(6.5.2019.)+B1,B2 DA 0
346. Grba Sofija L2 A(8.10.2015.) DA 0
347. Grbić Branislava L1 A(12.9.2012.); AC NE 0
348. Grbić Dušica L1 NE 0
349. Grbović Gordana L1 A(9.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
350. Grbović Milorad L2 A(27.11.2015.) DA 0
351. Grubač Jelena L1 A(8.12.2014.)+B1,SER,C DA 0
352. Grubješić Dušanka L1 NE 0
353. Grujić Angelina L1 A(24.9.2012.)+B1,C,D; AC DA 0
354. Grujić Dragana L1 A(16.1.2015.)+B1,SER DA 0
355. Grujić Ljiljana L2 A(6.11.2015.) DA 0
356. Grujović Biljana L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D DA 0
357. Gucunski-Lukaj Vesna L1 NE 0
358. Habeš Fehima L2 A(23.10.2015.) DA 0
359. Hadžić Nevenka L2 NE 0
360. Hadžifejzović Irfet L2 NE 0
361. Hadži-Vidanović Jagoda L1 NE 0
362. Hajnerman Peter L1 A(6.2.2015.)+D DA 0
363. Hasani Hasan A(30.12.2019.) DA 0
364. Hičik Dora L1 NE 0
365. Horvat Eržebet L1 NE 0
366. Hrenko Ivana A(22.8.2018.)+B1,B2,C DA 0
367. Idrizović Nenad L1 A(30.4.2014.)+B1,C,D; AC DA 0
368. Idvorean Todor L1 A(27.2.2015.) NE 0
369. Igić Slađana L1 A(9.4.2015.) DA 0
370. Ignjatović Jovović Kristina L2 A(21.3.2019.) DA 0
371. Ilić Darijo A(1.6.2020.) DA 0
372. Ilić Dubravka L1 A(3.3.2015.)+C DA 0
373. Ilić Ivana A(4.10.2023.) DA 0
374. Ilić Ksenija L1 A(6.11.2015.) DA 0
375. Ilić Nataša A(3.2.2020.)+B1,B2,C DA 0
376. Ilić Saša A(25.6.2018.) DA 0
377. Ilić Tijana L1 A(12.9.2012.); AC NE 0
378. Ilić Vesna L1 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
379. Ilić Žarko A(15.11.2018.)+C DA 0
380. Ilić - Janković Nataša L2 A(1.12.2014.)+B1,B2,C DA 0
381. Ilić Minić Jelica A(24.3.2017.)+B1,B2; AC DA 0
382. Ilijevski Aleksandra L2 A(3.7.2014.)+B1,SER; AC DA 0
383. Imamović Milana L1 A(20.10.2015.) DA 0
384. Isailović Dragana L1 A(3.4.2015.) DA 0
385. Isailović Gordana L1 A(8.4.2015.) NE 0
386. Ivančević Jovana A(18.7.2022.) DA 0
387. Ivanković Leposava L1 A(9.6.2015.) DA 0
388. Ivanova Olivera L1 A(15.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
389. Ivanović Ivan L1 A(9.6.2015.)+B1,SER,C DA 0
390. Ivanović Sonja L1 A(25.6.2014.)+C; AC DA 0
391. Ivanović Tanja L2 A(21.5.2014.)+B1,SER NE 0
392. Jaćimović Jelena L1 A(13.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
393. Jakovljević Aleksandar L1 NE 0
394. Jakovljević Biljana L1 A(20.10.2015.) NE 0
395. Jakovljević Verica A(1.2.2016.) DA 0
396. Jakovljević Vesna L2 A(30.9.2015.) DA 0
397. Jakšić Marijana A(13.8.2018.) DA 0
398. Jakšić Stanimir L1 A(30.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
399. Janaćković Slavica L1 NE 0
400. Jančić Snežana L2 A(13.11.2014.)+B1,C DA 0
401. Jančić Svetlana L1 NE 0
402. Janevski Nikola L1 A(2.2.2015.)+B1,SER NE 0
403. Janjetović Ljuba L1 NE 0
404. Janjušević Bojana L2 A(22.1.2015.)+B1,C; AC DA 0
405. Janjušević Srđan A(29.2.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
406. Jankov Tatjana L1 A(3.4.2015.) DA 0
407. Janković Ana L1 A(6.10.2015.); AC DA 0
408. Janković Ana A(8.4.2016.)+B1,SER,C DA 0
409. Janković Daniela L1 NE 0
410. Janković Maja L1 A(7.5.2015.) NE 0
411. Janković Tamara L2 A(25.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
412. Janković Tatjana L2 A(4.7.2017.)+D DA 0
413. Janković Zorica A(6.5.2019.) DA 0
414. Jašović Ivana L1 A(24.9.2012.)+B1; AC DA 0
415. Jelisavac-Katić Ljubica A(19.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
416. Jelušić Marija L2 A(10.11.2014.)+B1,C NE 0
417. Jeremić Aleksandar A(31.8.2023.) DA 0
418. Jeremić Jelena L1 NE 0
419. Jeremić Slađana L1 A(10.6.2015.) NE 0
420. Jeremić Vuka L1 A(7.5.2014.)+C DA 0
421. Jeremić Zorica L2 NE 0
422. Jevremović Dragoslava L1 NE 0
423. Jevremović Goran L1 A(4.9.2015.) DA 0
424. Jevtić Marija L1 NE 0
425. Jevtić Olivera L1 A(15.4.2019.)+B1,SER DA 0
426. Jevtić Sanja A(31.8.2017.) DA 0
427. Jezdimirović Olivera L1 A(3.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
428. Jokić Mitar L1 NE 0
429. Joksimović-Pajić Sanja L1 A(23.6.2014.)+B1,SER DA 0
430. Jonović Armina L1 DA 0
431. Josović Katarina A(18.8.2023.) DA 0
432. Jovancai Marija L1 A(24.6.2014.)+B1 NE 0
433. Jovančević Dušan L1 NE 0
434. Jovanov Vesna L1 A(25.6.2014.)+B1,SER,C; AC DA 0
435. Jovanović Andrea L2 A(22.4.2014.)+B1,B2,C DA 0
436. Jovanović Anica L2 NE 0
437. Jovanović Bojan L1 NE 0
438. Jovanović Dragana L1 A(28.9.2015.) DA 0
439. Jovanović Dragana L1 A(6.10.2015.) DA 0
440. Jovanović Dragana L2 A(22.1.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
441. Jovanović Gordana L2 A(27.11.2014.)+C DA 0
442. Jovanović Jelena L2 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
443. Jovanović Jelena A(25.1.2016.) NE 0
444. Jovanović Jovana L1 NE 0
445. Jovanović Milan L2 A(8.4.2015.) DA 0
446. Jovanović Milijana A(31.8.2020.) DA 0
447. Jovanović Nataša L1 A(30.4.2014.)+B1,B2,C DA 0
448. Jovanović Snežana L1 DA 0
449. Jovanović Snežana A(28.12.2017.)+B1,B2,C DA 0
450. Jovanović Tatjana A(10.9.2019.) DA 0
451. Jovanović Veseljka A(15.4.2019.) DA 0
452. Jovanović Vesna L1 DA 0
453. Jovanović Negoicić Tatjana L2 A(12.6.2015.) DA 0
454. Jovanović Trifunović Vesna A(5.7.2018.) DA 0
455. Jović Biljana A(27.12.2016.)+B1,B2,C DA 0
456. Jović Bogdanka L2 NE 0
457. Jović Branka L1 A(30.4.2015.)+SER,D DA 0
458. Jović Gordana L1 A(3.4.2015.) DA 0
459. Jović Jadranka L1 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
460. Jović Miladin L1 A(23.6.2014.)+C NE 0
461. Jovićević Popović Ana L2 NE 0
462. Jovin Jelena L1 A(3.3.2015.)+B1 DA 0
463. Jugović Marija L1 A(3.4.2015.) DA 0
464. Jugović-Repajić Tatjana L1 A(9.2.2015.)+B1,SER,C DA 0
465. Kačarević Tijana L2 A(11.5.2015.) DA 0
466. Kačarić Maja L2 NE 0
467. Kajdoči Iren L1 NE 0
468. Kajganović Jasmina L1 NE 0
469. Kalčić Olga L2 A(1.12.2014.)+B1,B2,C DA 0
470. Kalezić Biljana L1 A(2.3.2015.)+C; AC DA 0
471. Kalezić Nemanja L1 A(29.6.2017.) DA 0
472. Kanižaj Biljana L1 A(6.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
473. Karać Mila L2 A(21.11.2014.)+B1,C DA 0
474. Karajović-Ibročić Ružica L1 NE 0
475. Karamijalković Katarina L2 A(25.11.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
476. Karanović Marica A(16.3.2015.) DA 0
477. Kardović Mersiha A(19.1.2018.) DA 0
478. Kartalović Jasna L1 A(27.8.2014.)+B1,C,D DA 0
479. Kazinci Tatjana L1 A(26.6.2014.)+B1,C NE 0
480. Kerenec Jelena A(4.6.2019.) DA 0
481. Kermeci Daniela L1 A(27.2.2015.)+B1 DA 0
482. Kijevčanin Ajsela L2 A(22.9.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
483. Kiš Margita L1 A(26.6.2014.) NE 0
484. Kitanović Marija L1 NE 0
485. Klajn Ivanka L1 NE 0
486. Klevernić Ljiljana L1 A(21.5.2014.)+B1,C; AC DA 0
487. Knežević Jasmina A(13.10.2017.) DA 0
488. Kocić Aleksandra L1 A(30.4.2014.)+SER,C DA 0
489. Kočić Željka A(8.9.2017.) DA 0
490. Kojević Sofija L1 A(5.5.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
491. Kojić Goran A(16.9.2022.); AC DA 0
492. Kojić Jelena L1 A(28.10.2015.) DA 0
493. Kokotović Budimir A(18.1.2024.) DA 0
494. Kolaković Knežević Medisa L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
495. Kolarević Vojislava A(6.3.2018.) DA 0
496. Komarica Snežana L1 A(21.4.2015.) NE 0
497. Komnenić Slobodanka L1 A(30.4.2014.)+B2,C NE 0
498. Konstantinović Nikola L1 NE 0
499. Koporan Gorana L2 NE 0
500. Korać Anka L1 NE 0
501. Korać Jelena L2 NE 0
502. Kosanović Biljana A(10.12.2019.) DA 0
503. Kosanović Strahinja L2 NE 0
504. Kostadinović Ivana L2 A(11.9.2015.) DA 0
505. Kostić Aleksandra A(12.10.2020.) DA 0
506. Kostić Ljubica L1 A(12.9.2012.); AC NE 0
507. Kostić Magdalena L1 A(7.5.2014.)+C; AC DA 0
508. Kostić Tatjana L1 A(23.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
509. Kostić Zorica L1 A(3.7.2014.)+B1,SER NE 0
510. Kostov Cveta L1 A(30.4.2014.)+C DA 0
511. Kovaček Svetličić Jelena L1 A(27.2.2015.)+C DA 0
512. Kovačević Ivana L2 A(30.4.2014.)+B1,SER,C DA 0
513. Kovačević Katarina L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C,D; AC DA 0
514. Kovačević Kristina A(20.6.2018.)+B1,SER,C DA 0
515. Kovačević Nebojša L1 A(12.9.2012.)+B1,D; AC DA 0
516. Kovačević Ognjen L2 A(6.6.2014.)+C NE 0
517. Kovačević Stevan L1 A(9.9.2015.)+C DA 0
518. Kovačić Stanko A(26.9.2022.)+B1,B2; AC DA 0
519. Kozlovački Damjanov Jovanka L2 A(11.6.2014.)+B1,C DA 0
520. Kračunović Slađana L2 NE 0
521. Krajnović Maja A(14.7.2022.) DA 0
522. Kranjčević Marina L1 NE 0
523. Kresović Milena L1 A(24.6.2014.)+C DA 0
524. Kriještorac Hadija L1 A(24.1.2015.)+B1,SER,C; AC DA 0
525. Krinulović Oja L2 A(8.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
526. Krivačević Popović Nataša L1 A(25.2.2015.)+C DA 0
527. Krivošić Olivera L1 A(11.6.2014.)+C DA 0
528. Krivošija Gorana L2 NE 0
529. Krnjeta Marina L1 A(30.1.2015.)+B1,SER,C DA 0
530. Krsmanović Dragica L1 A(4.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
531. Krsmanović Nikola L2 A(7.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
532. Krstić Aleksandra L1 A(9.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
533. Krstić Ivana L1 NE 0
534. Krstić Nebojša L1 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
535. Krstić Olivera L1 A(16.4.2015.) NE 0
536. Krstić Slavica L1 NE 0
537. Krstić Vitomir L1 A(10.6.2015.) DA 0
538. Krstić Brajović Jelena L2 A(1.4.2015.)+SER; AC DA 0
539. Krstić Lukić Dragana L2 A(15.5.2014.)+B1,B2,D DA 0
540. Krstić-Bukarica Snežana L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D NE 0
541. Krstić-Mitić Jasmina L1 A(16.4.2015.) DA 0
542. Kukobat Tanja L1 NE 0
543. Kurbalija Biljana L1 A(20.10.2015.) DA 0
544. Kurtović Samra L2 NE 0
545. Kuželj Danka L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D; AC DA 0
546. Lajšić Ksenija L1 A(10.3.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
547. Lakovski Verica L1 NE 0
548. Lalić Dušica L1 A(9.6.2015.) DA 0
549. Lalić Miloš L1 NE 0
550. Lalić Tatjana A(16.8.2023.) DA 0
551. Lalić Vukosava L1 NE 0
552. Latinović Anđa L1 A(12.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC NE 0
553. Lazarević Dušan A(15.5.2017.)+C; AC DA 0
554. Lazarević Gordana L1 A(30.4.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
555. Lazarević Miroslava L1 NE 0
556. Lazarević Radmila L1 A(19.7.2019.) DA 0
557. Lazarević Sanja L1 A(10.2.2015.)+C NE 0
558. Lazić Anđelija A(22.4.2019.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
559. Lazić Dragana L1 A(25.11.2015.) DA 0
560. Lazić Snežana L1 A(1.12.2014.)+B1,C DA 0
561. Lazović Branka L1 A(22.1.2015.)+B1,SER,C; AC DA 0
562. Lazović Marina L1 A(5.10.2015.) DA 0
563. Lečei Marina A(25.6.2020.)+B1,B2 DA 0
564. Lečić Milovanović Vesna L1 NE 0
565. Lekić Dragana L1 A(8.12.2014.)+B1,SER,C DA 0
566. Lekić Svetlana L1 A(20.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
567. Lijeskić Milosava L1 NE 0
568. Liknić Slađana A(5.9.2023.) DA 0
569. Lisinac Svetlana A(25.9.2020.) DA 0
570. Ljepović Marina L2 NE 0
571. Ljubanović Gordana L2 A(24.9.2012.); AC NE 0
572. Ljubičić Stanko L1 NE 0
573. Ljubić Siniša L1 A(11.6.2014.)+C DA 0
574. Ljubišić Ljubica L1 A(28.4.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
575. Ljuštanović Snežana L1 NE 0
576. Lojović Snježana L1 A(26.5.2014.)+C DA 0
577. Lomenova Daniela L1 A(25.6.2014.)+B1,C DA 0
578. Lorbek Biljana L1 A(12.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
579. Lovre Tijana L2 A(5.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
580. Lukić Mileva L1 A(9.6.2015.) DA 0
581. Lukić Radojka L2 A(19.10.2015.) DA 0
582. Lukić Verica L2 NE 0
583. Luković Danka L2 A(20.5.2015.) NE 0
584. Luković Jasmina A(19.1.2016.) DA 0
585. Luković Jelena A(3.2.2017.) DA 0
586. Macura Ljiljana L1 A(4.7.2017.); AC DA 0
587. Maćko Štefanija L1 A(1.7.2014.)+B2,C DA 0
588. Madžarac Vesna L1 A(12.9.2012.)+B1; AC DA 0
589. Mahovac Marija L1 A(21.5.2014.)+B1,C,D DA 0
590. Majerle Jasna L1 A(11.6.2015.) DA 0
591. Makić Željko L1 A(2.2.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
592. Maksimović Koviljka L1 A(5.11.2015.) NE 0
593. Maksimović Slavica L1 A(30.3.2015.) DA 0
594. Maksimović Vesna L1 A(8.12.2014.)+B1,SER,C DA 0
595. Malbaša Goran L1 A(23.4.2015.)+B1,SER,C DA 0
596. Malbaški Ljiljana L1 NE 0
597. Malešev Tamara L1 A(21.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
598. Maletaški Tatjana L1 A(12.6.2014.)+C DA 0
599. Malić Larisa A(25.5.2016.)+B1,B2 DA 0
600. Malvić-Opanović Irena A(1.2.2016.) DA 0
601. Mančev Jasminka A(9.8.2016.) DA 0
602. Mančev Mirjana L2 A(3.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
603. Mandić Živka L1 NE 0
604. Manić Maja L2 A(11.9.2015.) DA 0
605. Manić Tanja A(21.9.2020.) DA 0
606. Maravić Danijela L1 A(6.4.2015.) DA 0
607. Marđetko Tamara A(20.6.2017.) DA 0
608. Marić Ivana L2 A(9.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
609. Marić Olivera L2 NE 0
610. Marić Snežana A(18.7.2016.) DA 0
611. Marinčevski Nada L1 A(7.5.2014.) NE 0
612. Marinčić Bojana L1 A(24.1.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
613. Marinković Ana L2 A(3.4.2015.) DA 0
614. Marinković Dragana L2 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
615. Marinković Goran L2 A(3.11.2014.)+B1,C; AC DA 0
616. Marinković Jelena L2 A(8.12.2014.)+C DA 0
617. Marinković Milivoje L1 NE 0
618. Marinković Mirjana L1 NE 0
619. Marinković Sonja L1 NE 0
620. Marinković Suzana L2 A(13.8.2021.) DA 0
621. Marjaš Miša L1 NE 0
622. Markov Mirjana A(25.10.2019.)+B1,B2 DA 0
623. Marković Aleksandra L1 A(11.6.2015.) DA 0
624. Marković Gordana L1 NE 0
625. Marković Jasmina A(21.4.2016.)+B1,B2,C DA 0
626. Marković Jelena L1 A(24.9.2012.)+B1,C; AC NE 0
627. Marković Marija A(15.8.2023.) DA 0
628. Marković Milena L1 A(21.5.2014.)+B1,C; AC DA 0
629. Marković Milica A(5.10.2022.) DA 0
630. Marković Nikola L1 NE 0
631. Marković Predrag L2 NE 0
632. Marković Radmila L1 A(10.9.2015.) DA 0
633. Marković Ratko L1 NE 0
634. Marković Sandra L2 NE 0
635. Marković Sava A(5.1.2016.) DA 0
636. Marković Snežana L1 NE 0
637. Marković Tomislav A(20.6.2018.) DA 0
638. Marlog Vedrana A(29.11.2019.)+B1,B2,C DA 0
639. Martać Ljiljana L1 A(11.5.2015.) DA 0
640. Martinović Milorad L2 A(2.2.2015.)+C NE 0
641. Masal-Antičević Velinka L2 A(30.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
642. Matić Ljiljana L1 A(12.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
643. Matić Radmila L2 A(5.10.2015.) DA 0
644. Matić Vesna L1 A(2.4.2015.) NE 0
645. Matović Marijana L2 A(9.3.2015.)+C NE 0
646. Mazić Bogoljub L1 NE 0
647. Mazić Marija A(24.1.2022.) DA 0
648. Mazić Nebojša L1 NE 0
649. Meandžija Sonja L1 NE 0
650. Medić Slobodan A(18.12.2017.) DA 0
651. Međo Jelena A(13.2.2020.) DA 0
652. Meglić Katarina A(13.10.2022.)+B1,B2,C; AC DA 0
653. Mičko Eva L1 NE 0
654. Mićić Radovan L1 NE 0
655. Mićović Jelena A(31.5.2022.) DA 0
656. Mihailović Dragana L1 A(8.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
657. Mihajlović Ana L1 A(23.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
658. Mihajlović Gorica L1 A(9.6.2015.) NE 0
659. Mihajlović Jelena A(28.3.2018.) DA 0
660. Mihajlović Olivera L1 NE 0
661. Mijailović Jasna L1 A(4.6.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
662. Mijailović Olivera L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
663. Mijatović Tamara L1 A(5.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
664. Mijović Dragica L1 NE 0
665. Mikić Larisa L2 A(30.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
666. Miković Žigmanov Ružica A(13.6.2019.) DA 0
667. Mikulica Mašinka L1 A(1.6.2015.) NE 0
668. Miladinov Gordana L1 NE 0
669. Miladinović Tatjana L1 A(14.4.2015.) DA 0
670. Miladinović Vesna L1 A(1.6.2015.) DA 0
671. Miladinović-Ožanić Katarina L1 A(4.7.2014.)+B1,SER DA 0
672. Miladinović-Pfend Žaklina A(29.2.2016.)+B1,B2,C DA 0
673. Milanović Dušan L1 NE 0
674. Milanović Mila L1 NE 0
675. Milanović Mirjana L1 NE 0
676. Milanović Vladimir A(23.3.2017.) DA 0
677. Milčić Mirjana A(3.12.2018.) DA 0
678. Milenković Dragana L1 NE 0
679. Milenković Goran L1 A(4.11.2015.)+SER DA 0
680. Milenković Jelena L2 A(9.4.2015.) DA 0
681. Milenović Anđela A(6.7.2023.) DA 0
682. Miletić Biserka A(23.10.2020.) DA 0
683. Miletić Gordana A(28.12.2017.) DA 0
684. Miletić Lana L1 A(31.3.2015.)+B1,C NE 0
685. Miletić Slađana A(23.10.2020.) DA 0
686. Milev Albena A(17.4.2018.) DA 0
687. Milić Milica L2 A(25.7.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
688. Milić Mina L1 NE 0
689. Milićević Sonja L1 A(12.5.2015.) DA 0
690. Milić-Krstić Biljana L1 A(12.9.2012.)+B1; AC NE 0
691. Milijić Tamara L2 A(8.12.2014.)+C DA 0
692. Milinković Milena L1 A(25.2.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
693. Milinković Radmila L1 A(23.4.2015.)+B1,SER,C; AC DA 0
694. Milinković Zorica A(13.7.2015.) DA 0
695. Milisavljević Elena L1 A(12.9.2012.)+B1,C; AC DA 0
696. Milivojević Dejan A(29.2.2016.) DA 0
697. Milivojević Svetlana L1 NE 0
698. Milivojević-Pavlović Natalija L1 A(10.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
699. Miljanović Snežana L1 A(25.6.2014.)+B1,SER,C; AC DA 0
700. Miljković Gabriela L1 A(28.1.2015.)+B1,SER,C; AC DA 0
701. Miljković Maja L1 A(9.4.2015.) DA 0
702. Miljojković Jasmina A(28.3.2022.) DA 0
703. Milnović Vasilije A(10.3.2017.) DA 0
704. Milojević-Miladinović Milica L1 A(25.11.2014.)+B1,SER,C DA 0
705. Milojković Katarina L1 A(20.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
706. Miloradović Maša L1 A(12.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
707. Milosavljević Brankica L2 A(3.11.2014.)+C DA 0
708. Milosavljević Radunka L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
709. Milosavljević Snežana A(1.2.2016.) DA 0
710. Milosavljević Višnja A(13.11.2020.) DA 0
711. Milošev Jovana A(14.9.2017.) DA 0
712. Milošević Aleksandra A(8.9.2021.) DA 0
713. Milošević Dragan L2 A(30.4.2014.)+B1,C; AC DA 0
714. Milošević Dubravka L1 A(7.5.2014.)+C DA 0
715. Milošević Natalija A(16.3.2017.) DA 0
716. Milošević Slavica L1 NE 0
717. Milošević Violeta A(11.9.2018.) DA 0
718. Milošević Džufić Nataša L1 A(1.6.2015.) DA 0
719. Milovac Anđelka A(1.10.2019.)+B1,B2,C; AC DA 0
720. Milovančević Nikolina A(14.9.2021.)+B1,B2,C; AC DA 0
721. Milovanović Marijana L2 A(9.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
722. Milovanović Milijana A(1.2.2017.) DA 0
723. Milovanović Olivera A(27.8.2018.) DA 0
724. Milunović Dragana L1 DA 0
725. Milutinov Tatjana A(19.1.2023.) DA 0
726. Milutinović Ana L2 A(22.4.2014.)+B1,SER NE 0
727. Milutinović Ivana L1 A(3.4.2015.) DA 0
728. Milutinović-Simić Dragana L1 A(9.6.2015.) NE 0
729. Minić Renata L1 A(12.6.2015.)+B1,SER DA 0
730. Miranović Nataša L2 A(14.3.2018.)+B1,SER,C DA 0
731. Mirčić Milica A(1.7.2016.) DA 0
732. Mirić Kata L1 A(12.9.2012.)+B1,SER,C; AC NE 0
733. Mirković Vesna A(27.8.2018.) DA 0
734. Mirković-Mlađenović Vera L1 NE 0
735. Mirosavljev Anđelka L1 NE 0
736. Mirosavljev Snežana L1 NE 0
737. Mišić-Zekić Vesna L1 A(14.5.2015.) DA 0
738. Mitić Emila A(1.2.2016.) DA 0
739. Mitić Ivan A(23.2.2024.)+B1,B2,C; AC DA 0
740. Mitić Jelena A(7.4.2017.)+B1,B2,C; AC DA 0
741. Mitić Maja L2 A(1.12.2014.)+B1,B2,C DA 0
742. Mitošević Maja L2 A(25.11.2014.)+C; AC DA 0
743. Mitrić Jelena L2 NE 0
744. Mitrić Marina L1 NE 0
745. Mitrić Olivera L1 NE 0
746. Mitrović Ana A(22.4.2024.) DA 0
747. Mitrović Dragan L1 NE 0
748. Mitrović Jelena L1 A(22.10.2015.) NE 0
749. Mitrović Jelena L1 A(26.6.2014.) DA 0
750. Mitrović Ksenija A(8.9.2021.)+B1,B2,C DA 0
751. Mitrović Marija A(29.12.2023.) DA 0
752. Mitrović Olga L2 A(17.6.2015.) DA 0
753. Mitrović Slađana L1 A(27.10.2015.) DA 0
754. Mitrović Slobodan L1 A(29.6.2017.) DA 0
755. Mitrović-Angelovski Isidora L1 A(11.2.2015.)+B1,SER,C; AC DA 0
756. Mladenović Jelena L1 A(30.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
757. Mladenović Maša L1 A(1.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
758. Mladenović Milena A(21.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
759. Mladenović Milijana L1 NE 0
760. Mojsa Suzana L2 A(6.11.2015.) DA 0
761. Moldovan Dragana A(22.6.2016.) DA 0
762. Momčilović Marijola L1 A(20.10.2015.) DA 0
763. Moravčević Mirjana L1 A(9.6.2015.) NE 0
764. Moric Tinde L1 NE 0
765. Mrđa Nevenka L1 NE 0
766. Mrgud Marko L2 NE 0
767. Mrkajić Sonja A(18.9.2020.) DA 0
768. Mrvoš Senka L1 NE 0
769. Mujagić Zemina L2 NE 0
770. Munćan Marioara L1 A(20.10.2015.) NE 0
771. Murić Dušica L2 A(24.1.2015.)+B1,B2 DA 0
772. Nađalin Predrag A(11.2.2020.) DA 0
773. Nađbabi Panić Marijana A(1.12.2021.) DA 0
774. Najdanović Marija L1 A(3.4.2015.) DA 0
775. Nasković Bratislav L1 NE 0
776. Nedeljković Olivera L2 A(27.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
777. Nedeljković-Kovačević Jasmina L1 NE 0
778. Nedin Tatjana L1 A(4.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
779. Nenezić Snežana L1 A(3.4.2015.)+C DA 0
780. Nešić Biljana L1 A(11.6.2015.) DA 0
781. Nešić Irina L1 A(5.11.2015.)+B1,SER,C,D DA 0
782. Nešić Mirjana A(18.9.2020.) DA 0
783. Nešković Branka A(30.10.2015.) DA 0
784. Nešković Jelena A(16.3.2017.)+B1,B2,C; AC DA 0
785. Nešović Radojica L1 A(7.9.2015.) DA 0
786. Nešović Vladana A(25.5.2016.) DA 0
787. Netaj Zorica L1 NE 0
788. Nikodijević Dušan L1 A(19.7.2019.) DA 0
789. Nikolić Aleksandar L2 A(14.4.2015.) DA 0
790. Nikolić Dejan L1 NE 0
791. Nikolić Dragana L1 NE 0
792. Nikolić Ivana L1 A(10.12.2014.)+C DA 0
793. Nikolić Jelena A(8.3.2017.) DA 0
794. Nikolić Ljiljana L1 A(30.4.2014.)+B1 NE 0
795. Nikolić Marija A(13.12.2017.) DA 0
796. Nikolić Milena L2 A(31.8.2015.)+B1,C; AC DA 0
797. Nikolić Nenad L1 A(7.5.2015.) DA 0
798. Nikolić Olga L2 NE 0
799. Nikolić Slavka L2 NE 0
800. Nikolić Snežana A(8.3.2022.) DA 0
801. Nikolić Vela L1 A(13.5.2014.) DA 0
802. Ninić Marina L2 A(15.5.2014.)+B1,C DA 0
803. Ninković Miloš L2 A(30.3.2015.) DA 0
804. Nišavić Stanimirka L1 NE 0
805. Nježić Irena L2 DA 0
806. Nogić Branka L1 A(17.10.2012.); AC NE 0
807. Novakov Dragana L1 NE 0
808. Novakov Jovana L1 A(15.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
809. Novakov Nada L1 NE 0
810. Novaković Zorica L1 A(2.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
811. Numanović Kimeta L2 A(22.10.2015.) DA 0
812. Obradović Dragana L1 A(24.6.2014.)+B1,SER,C; AC DA 0
813. Obradović Ivan L1 A(28.4.2014.) DA 0
814. Obradović Milena A(27.1.2017.)+B1,B2,D DA 0
815. Obradović Tijana A(25.10.2023.) DA 0
816. Obradović Veroslava L1 A(27.1.2017.)+B1,SER,C DA 0
817. Obradović Zorica L1 A(11.6.2015.) DA 0
818. Obšust Zdenka A(15.5.2017.) DA 0
819. Ognjanović Anđela L2 A(19.10.2015.) DA 0
820. Oliva Danijela L2 A(11.5.2015.) NE 0
821. Opačić Branislava L2 NE 0
822. Orbović Marija L1 NE 0
823. Osmanović Safeta A(13.3.2018.) DA 0
824. Ostojin Anka L1 NE 0
825. Otašević Olga L2 A(9.6.2017.)+B1,B2,C DA 0
826. Padejski Danijela L1 A(30.4.2015.)+C DA 0
827. Pajić Ivana L1 A(23.2.2015.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
828. Panić Nataša L2 A(28.9.2015.)+C DA 0
829. Panić Sanja L1 A(11.6.2015.) DA 0
830. Panić Šubarević Jasmina L2 A(9.6.2015.) DA 0
831. Pantelić Dragana A(22.6.2017.)+B1,B2,C DA 0
832. Pantelić Gordana L2 NE 0
833. Pantelić Jelena A(6.6.2017.) DA 0
834. Pantić Katarina L1 A(10.9.2015.) DA 0
835. Papdi Izabela L1 NE 0
836. Papić Nataša L1 A(22.6.2016.)+B1,SER,C DA 0
837. Paško Zlatko L1 A(30.9.2015.) NE 0
838. Patrnogić Slavica A(15.6.2016.) DA 0
839. Paunović Milka L1 NE 0
840. Paunović Snežana L1 A(9.6.2015.) NE 0
841. Pavićević Tatjana L2 A(17.11.2017.) DA 0
842. Pavković Milka L1 A(23.6.2014.)+B1,SER DA 0
843. Pavlica Aneta A(3.12.2018.) DA 0
844. Pavličević Slavica A(3.12.2019.) DA 0
845. Pavličić Tatjana A(22.6.2017.)+B1,B2,C; AC DA 0
846. Pavlićević Dragica L1 A(27.10.2015.) DA 0
847. Pavlik Jaroslava L2 A(5.5.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
848. Pavlović Jelena A(6.6.2023.)+B1,B2,C DA 0
849. Pavlović Milan D. L2 A(18.10.2014.)+B1,C NE 0
850. Pavlović Stanislava A(20.3.2018.)+B1,B2,C DA 0
851. Pavlović Suzana L2 A(6.5.2014.)+C DA 0
852. Pavlović Svetlana L1 A(19.1.2015.)+SER,C DA 0
853. Pejčić Suzana L1 A(28.9.2015.) DA 0
854. Peković Jelena A(8.9.2017.); AC DA 0
855. Perić Aleksandra A(25.7.2016.)+B1,B2,C DA 0
856. Perić Katarina A(21.4.2016.) DA 0
857. Perić Milica A(8.8.2017.) DA 0
858. Perković Aleksandar L2 NE 0
859. Perovanović Slađanka L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
860. Perović Miloš L2 A(23.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
861. Peruničić Dragana L1 A(31.8.2015.)+C DA 0
862. Peruničić Emilija L2 A(10.3.2015.)+C DA 0
863. Pešić Marijana A(14.9.2015.) DA 0
864. Pešić Nevena L2 NE 0
865. Petković Marija L1 A(8.5.2015.) DA 0
866. Petković Marija A(8.9.2017.) DA 0
867. Petković Marina L1 NE 0
868. Petković Žanja L1 A(9.5.2014.)+C DA 0
869. Petric Vesna L1 A(17.4.2015.) NE 0
870. Petrić Ljiljana L2 A(24.1.2015.)+C DA 0
871. Petronić Nadežda L1 NE 0
872. Petronijević Dragana A(11.4.2016.)+C DA 0
873. Petrov Milena A(22.4.2015.) DA 0
874. Petrović Andrijana A(28.12.2017.) DA 0
875. Petrović Davor L1 A(4.6.2014.)+B1,SER DA 0
876. Petrović Goran L1 A(8.12.2014.)+B1,SER,C DA 0
877. Petrović Jelena L2 NE 0
878. Petrović Jovana L2 NE 0
879. Petrović Ljiljana L2 A(10.3.2015.)+C DA 0
880. Petrović Ljiljana L1 NE 0
881. Petrović Marija L1 A(10.6.2015.) DA 0
882. Petrović Marija A(5.10.2022.) DA 0
883. Petrović Milica L2 A(9.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
884. Petrović Nataša L2 A(24.11.2014.) DA 0
885. Petrović Nataša L1 A(3.4.2015.) DA 0
886. Petrović Ružica L1 A(13.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
887. Petrović Sanja L1 A(15.5.2014.)+B1,SER,D; AC DA 0
888. Petrović Sanja A(27.9.2022.) NE 0
889. Petrović Slavica A(15.5.2019.) DA 0
890. Petrović Vera L1 NE 0
891. Petrović Vesna A(22.4.2015.) DA 0
892. Petrović Bošković Marija L2 NE 0
893. Petrović Hadži-Nešić Radmila L2 A(8.12.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
894. Petrović-Đorđević Svetlana L1 NE 0
895. Pinćir Tatjana A(16.3.2015.)+B1,SER,C DA 0
896. Pjevač Milica L2 A(25.6.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
897. Planić Snežana L2 A(25.2.2015.)+C DA 0
898. Plavšić Nataša L1 A(22.4.2015.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
899. Poljak Jovanka L1 A(15.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
900. Polojac Ljubica L1 NE 0
901. Popa Dorina L1 A(29.10.2015.) NE 0
902. Popadić Dragan L1 A(6.10.2015.) NE 0
903. Popara Slaven L1 A(12.9.2012.)+C; AC DA 0
904. Popović Aleksandar L1 NE 0
905. Popović Bojana L1 A(23.6.2014.)+B1,SER DA 0
906. Popović Dragana A(31.8.2017.)+B1,SER,C; AC DA 0
907. Popović Jelena L1 A(11.6.2014.)+B1,SER,C,D; AC DA 0
908. Popović Katarina A(13.11.2023.) DA 0
909. Popović Maja L1 A(20.1.2015.)+C NE 0
910. Popović Marica L2 A(29.1.2015.)+C DA 0
911. Popović Miroslav A(30.3.2016.)+B1,SER,C DA 0
912. Popović Srdanov Ivana A(18.2.2022.) DA 0
913. Potapov Maja L1 A(24.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
914. Potkonjak Nataša A(25.5.2020.) DA 0
915. Poznanović Ivana A(19.6.2019.) DA 0
916. Pražić Branka L1 A(1.10.2015.)+B1; AC DA 0
917. Prebiračević Nevena L1 NE 0
918. Prelić Velibor L1 A(6.5.2014.)+SER,C DA 0
919. Premović Danijela A(13.12.2016.) DA 0
920. Pribak-Šorić Milena L2 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
921. Prljinčević Ljiljana L1 A(21.1.2015.)+B1,B2,C NE 0
922. Prodanović Ostoja L2 NE 0
923. Protić Snežana L1 A(13.1.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
924. Pruginić Anđelija L1 NE 0
925. Pucarević Svetlana L1 A(9.9.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
926. Pušica Jelena L2 A(30.3.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
927. Putnik Milica L2 NE 0
928. Puzović Ljiljana L1 A(6.3.2018.)+B1,B2,C DA 0
929. Racić Ivan A(13.2.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
930. Rackov Sofija A(21.10.2020.) DA 0
931. Radenković Jadranka L2 A(30.3.2015.) NE 0
932. Radenković Nina A(19.6.2019.)+B1,B2,C DA 0
933. Radenković Antić Nataša L2 A(29.11.2016.); AC DA 0
934. Radeta Igor L2 A(30.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
935. Radetić Dragica L1 NE 0
936. Radetinac Izeta L2 A(22.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
937. Radić Jasmina A(18.5.2020.); AC DA 0
938. Radisavljević Kaća L1 A(22.4.2014.)+B1; AC DA 0
939. Radisavljević-Ćiparizović Dragana L1 A(23.6.2014.)+B1,SER DA 0
940. Radivojčević Slađana A(20.6.2018.)+B1,B2,C DA 0
941. Radivojević Milutin L1 A(12.5.2014.)+C DA 0
942. Radojčić Kostić Gordana L2 NE 0
943. Radojević Ana A(3.10.2016.) DA 0
944. Radojević Bojana A(5.1.2016.) DA 0
945. Radojević Leposava L1 A(10.9.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
946. Radojković Ana A(5.1.2016.)+B1,SER,C DA 0
947. Radosavljević Aleksandra A(20.1.2015.) DA 0
948. Radosavljević Marija L1 NE 0
949. Radosavljević Miloš A(8.9.2017.) DA 0
950. Radošević Gordana L2 A(10.2.2015.)+B1,SER,C DA 0
951. Radovanov Sava A(21.12.2018.) DA 0
952. Radovanović Aleksandra A(13.2.2020.) DA 0
953. Radovanović Ana L1 NE 0
954. Radovanović Milijana A(28.11.2022.) DA 0
955. Radovanović Mirjana L1 NE 0
956. Radovanović Slađana L1 A(25.6.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
957. Radovanović Tatjana L2 A(15.5.2014.)+SER,D DA 0
958. Radović Aleksandar L1 A(30.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
959. Radović Mirjana A(4.3.2021.) DA 0
960. Radović Snežana L2 NE 0
961. Radulović Zdravka L1 A(24.9.2012.); AC NE 0
962. Raduški Vesna A(15.5.2017.)+B1 DA 0
963. Rafa Katalin L1 A(12.9.2012.)+B1,C,D; AC DA 0
964. Rajačić Zorka L1 A(23.5.2014.)+C DA 0
965. Rajčetić Zdravko A(13.3.2020.)+B1,B2,C; AC DA 0
966. Rajić Suzana L1 A(22.4.2014.)+B1,SER,C DA 0
967. Rajković Danijela L1 A(8.9.2021.) DA 0
968. Rajlić Branka L2 A(15.5.2014.) NE 0
969. Rakić Dragana L2 A(15.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
970. Rakić Ljiljana L1 A(11.2.2015.)+C DA 0
971. Rakić Tanja A(2.3.2016.) DA 0
972. Rakić Violeta L1 A(10.6.2014.)+B1,SER,C,D; AC DA 0
973. Rakić Šaranac Marija A(21.4.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
974. Rakić-Blanuša Tamara L1 A(23.6.2014.)+B1,C DA 0
975. Rakita Dragana L2 NE 0
976. Rakonjac Katarina L1 A(2.2.2015.)+B1,SER,C DA 0
977. Rakonjac Srđan A(15.4.2019.) DA 0
978. Raković Ljiljana A(5.9.2022.); AC DA 0
979. Rančić Jasmina L1 NE 0
980. Ranđelović Dragan L1 NE 0
981. Ranđelović Jelena A(14.3.2018.) DA 0
982. Rangelov Irena A(30.7.2018.) DA 0
983. Ranisavljević Ljiljana L1 A(15.5.2014.)+C DA 0
984. Ranković Jelena A(21.3.2016.) DA 0
985. Ranković Ljiljana L1 A(15.10.2015.) DA 0
986. Rašić Besa L1 A(8.4.2015.) NE 0
987. Ratković Snežana L1 A(12.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
988. Reč Sead L2 NE 0
989. Relić-Vesković Tatjana A(16.3.2017.)+B1,B2,C; AC DA 0
990. Resan Brankica L1 A(24.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
991. Ribić Mirjana L1 A(28.1.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
992. Ristanović Dragana L1 A(24.3.2017.)+B1,B2,C DA 0
993. Ristić Branislav L1 A(24.9.2012.)+B1,SER,C,D; AC DA 0
994. Ristić Ivana A(7.8.2018.) DA 0
995. Ristivojević Branka L2 A(30.4.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
996. Ristović Biljana L1 A(24.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
997. Riter Snežana L1 A(12.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
998. Rodaljević Dragoslava L1 A(24.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
999. Rodić Dragan L1 A(8.11.2014.) NE 0
1000. Rokić Ljiljana L1 A(20.1.2015.)+B1,SER,C; AC DA 0
1001. Rokvić Nada L1 NE 0
1002. Rosić Milica A(25.1.2016.) DA 0
1003. Rovčanin Džemila L1 NE 0
1004. Rudolf Olga L1 NE 0
1005. Rujević Biljana A(13.1.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
1006. Rumenić Zorana L2 A(4.2.2015.)+B1,SER,C DA 0
1007. Ržaničanin Ana A(15.10.2018.) DA 0
1008. S. Milojković Snežana L1 NE 0
1009. Sajdl Sonja L1 A(2.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
1010. Sajić-Radenković Zorica A(28.3.2018.)+B1,B2,C DA 0
1011. Sajlović Tatjana A(31.3.2016.)+B1,SER DA 0
1012. Salatić Ivan L2 A(30.4.2014.) NE 0
1013. Salković Avdija L1 A(5.5.2015.) DA 0
1014. Samardžić Renata L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
1015. Samokal Jovanović Aleksandra A(5.2.2016.)+B1,B2,C,D DA 0
1016. Samson Bojan A(5.7.2018.) DA 0
1017. Sarić Mirjana L1 NE 0
1018. Savić Ana L1 A(17.10.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1019. Savić Danica A(23.9.2021.)+B1,B2,C; AC DA 0
1020. Savić Dijana L2 A(12.3.2015.)+C DA 0
1021. Savić Ksenija L2 A(28.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
1022. Savić Ljiljana L1 A(7.10.2015.)+B1,SER,C DA 0
1023. Savić Milica A(31.7.2017.)+B1,B2,C DA 0
1024. Sekulić Maja A(4.8.2022.) DA 0
1025. Sekulić Vesna A(17.6.2020.)+B1,B2,C DA 0
1026. Sekulović Marina L1 NE 0
1027. Selava Radinka L1 NE 0
1028. Selmanović Emina L1 NE 0
1029. Senić Jelena L1 NE 0
1030. Sibinović-Rajković Ružica L1 A(9.6.2015.)+C NE 0
1031. Silić Ljiljana L1 NE 0
1032. Simanović Nada L1 A(21.9.2015.) DA 0
1033. Simić Dragosava A(13.2.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
1034. Simić Mika L1 NE 0
1035. Simić Nataša L2 A(2.12.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
1036. Simić Siniša A(27.4.2020.) DA 0
1037. Simić Viktorija L1 A(3.4.2015.) NE 0
1038. Simić-Petrović Marijana L1 A(11.2.2015.)+C DA 0
1039. Simijonović Sanja A(20.10.2023.) DA 0
1040. Simin Kosta L1 NE 0
1041. Simonović Branislava L1 A(10.2.2015.)+B1,C; AC NE 0
1042. Simonović-Mandić Svetlana L2 A(15.5.2014.)+B1 DA 0
1043. Simović Dubravka L1 A(24.9.2012.)+B1,B2,C; AC DA 0
1044. Sindik Ilija L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D DA 0
1045. Sirotović Suzana A(24.6.2015.) DA 0
1046. Skoković Daniela A(31.1.2018.) DA 0
1047. Sladojević Verica L2 A(23.4.2015.) DA 0
1048. Slavković Jelena A(3.1.2024.) DA 0
1049. Slavnić Srđan L1 A(12.9.2012.)+B1,C,D; AC DA 0
1050. Smiljanić Ilija L2 A(25.9.2017.) DA 0
1051. Smiljanić Ilinka L1 A(12.9.2012.)+B1,C; AC NE 0
1052. Sofronijević Adam L1 NE 0
1053. Solunović Hristina L1 NE 0
1054. Spasić Aleksandra L1 A(1.12.2014.)+B1,C; AC DA 0
1055. Spasić Sandra A(31.7.2017.)+B1,SER,C DA 0
1056. Spasojević Danka L1 A(11.5.2015.)+D DA 0
1057. Spasojević Ivana L1 A(22.10.2014.)+B1,SER,D DA 0
1058. Sremčević Ivana L2 A(17.4.2019.) DA 0
1059. Srndović Suzana L1 A(12.2.2015.)+B1,B2,C NE 0
1060. Stajić Dimitrije L1 A(16.6.2015.) DA 0
1061. Stamenković Ivan A(8.3.2019.)+B1,B2,C DA 0
1062. Stamenković Marija A(19.10.2018.) DA 0
1063. Stamenković Marina L1 A(15.4.2015.) DA 0
1064. Stamenković Sandra A(21.9.2020.) DA 0
1065. Stamenković Sanja L1 NE 0
1066. Stamenović Bojan L2 A(1.12.2014.)+C DA 0
1067. Stamenović Ljiljana L1 NE 0
1068. Stančić Gordana L2 A(13.12.2016.)+B1,B2,C DA 0
1069. Stanić Tot Isidora A(25.4.2017.)+B1,B2,C DA 0
1070. Stanimirović Ljiljana L1 A(25.11.2014.)+B1,B2,C,D DA 0
1071. Stanisavljević Sanja L2 NE 0
1072. Stanišić Mirjana L1 A(6.5.2014.)+C DA 0
1073. Stankov Sonja L1 A(6.4.2015.) NE 0
1074. Stanković Beba A(2.3.2020.) DA 0
1075. Stanković Dajana L1 NE 0
1076. Stanković Katarina L1 A(3.4.2015.) DA 0
1077. Stanković Ljiljana L1 A(12.9.2012.)+B1,SER,C; AC DA 0
1078. Stanković Marina L1 A(8.4.2015.) NE 0
1079. Stanković Miodrag L1 NE 0
1080. Stanković-Anđelković Violeta L1 A(4.11.2015.)+B1,B2,C DA 0
1081. Stanojević Ana L1 A(27.2.2015.)+C DA 0
1082. Stanojević Biljana A(8.8.2017.) DA 0
1083. Stanojević Nenad A(14.9.2023.) DA 0
1084. Stanojlović Jovana L1 A(7.8.2018.) DA 0
1085. Stefanović Ivana L1 A(15.4.2015.) DA 0
1086. Stefanović Katarina L1 A(23.2.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
1087. Stefanović Olivera L1 NE 0
1088. Stefanović Valerija L1 A(7.5.2015.)+B1,B2,C DA 0
1089. Stepanović Vesna L1 NE 0
1090. Stepanović Todorović Sanja L2 A(15.5.2014.) DA 0
1091. Stepić Mateja L1 A(9.5.2014.) DA 0
1092. Stepić Sanja A(22.4.2024.) DA 0
1093. Stevanović Ana L2 A(22.4.2014.)+B1; AC DA 0
1094. Stevanović Gorana L1 A(24.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1095. Stevanović Marijana L1 A(9.6.2015.) NE 0
1096. Stevanović Milica L1 A(3.4.2015.) DA 0
1097. Stevanović Svetlana L1 A(9.6.2015.)+C DA 0
1098. Stevanović Tanja L1 NE 0
1099. Stevanovski Slobodan L2 A(8.5.2015.) DA 0
1100. Stević Danijela L1 A(20.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
1101. Stević Gordana L2 A(13.1.2015.)+C DA 0
1102. Stević Verka L2 NE 0
1103. Stijepović Mile L1 A(30.4.2014.)+B1,SER,C; AC DA 0
1104. Stiković Marija L1 A(11.2.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
1105. Stjepanović Blažan L1 A(10.6.2014.)+B1,B2,C,D DA 0
1106. Stjepanović Ivana L1 NE 0
1107. Stojadinović Vladana L1 A(10.6.2015.)+C DA 0
1108. Stojaković Anđelka L2 NE 0
1109. Stojaković Slađana L1 NE 0
1110. Stojanović Aleksandra L1 A(11.2.2015.)+B1,C NE 0
1111. Stojanović Andrijana L2 A(1.12.2014.)+B1,C DA 0
1112. Stojanović Dušan A(13.1.2015.) DA 0
1113. Stojanović Gordana L2 A(30.3.2015.) DA 0
1114. Stojanović Gordana L1 A(11.6.2014.)+B1,C; AC DA 0
1115. Stojanović Ivan L1 A(15.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
1116. Stojanović Jelena A(13.12.2016.)+B1,B2,C DA 0
1117. Stojanović Jelena L1 A(10.6.2015.) DA 0
1118. Stojanović Ljubiša L1 NE 0
1119. Stojanović Marijana L2 A(1.12.2014.)+B1,SER,C; AC DA 0
1120. Stojanović Mirjana L1 A(7.4.2015.) DA 0
1121. Stojanović Nadica A(27.12.2016.)+B1,B2,C DA 0
1122. Stojanović Olja L1 A(20.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
1123. Stojanović Radmila L1 NE 0
1124. Stojanović Tatjana L1 NE 0
1125. Stojanović Vesna L2 NE 0
1126. Stojanović Vesna L1 A(3.11.2014.)+B1,SER,C NE 0
1127. Stojanović Zorka L1 A(12.6.2015.) DA 0
1128. Stojiljković Zorica A(16.12.2016.) DA 0
1129. Stojkanović Zvezdana L2 A(11.6.2015.)+C DA 0
1130. Stojkić Tatjana A(10.11.2022.) DA 0
1131. Stojković Marina L1 A(12.5.2014.) DA 0
1132. Stojković Mirjana L1 DA 0
1133. Stojković Mirjana A(28.6.2018.); AC DA 0
1134. Stojković Nađa L1 A(12.9.2012.)+C; AC DA 0
1135. Stojković Zvonimir L1 A(15.4.2015.) NE 0
1136. Stojković Kikić Irina L1 A(26.2.2015.)+B1,SER,C DA 0
1137. Stojmenović Dragan L1 A(6.10.2015.)+SER,C DA 0
1138. Stojmenović Violeta L1 NE 0
1139. Stojšić Siniša L2 A(29.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
1140. Stokić Ivana L1 A(9.6.2015.) DA 0
1141. Stokić Oliver L1 A(22.9.2015.) DA 0
1142. Stokić Stević Ivana A(20.12.2021.)+B2,C DA 0
1143. Stokin Ljubiša A(13.11.2023.) DA 0
1144. Stolić Dragana L2 A(5.5.2014.)+C DA 0
1145. Strainović Vesna L1 A(9.6.2015.) DA 0
1146. Subašić Slađana L1 A(15.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
1147. Subotić Slađana L1 A(25.11.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
1148. Sučević Nataša L1 A(23.2.2015.)+C DA 0
1149. Sudar Marija A(15.5.2017.) DA 0
1150. Sulejmanović Senad L1 NE 0
1151. Surla Vesna L1 A(22.4.2014.)+B1; AC DA 0
1152. Šahović Mišić Srbislava L2 A(10.6.2014.)+C NE 0
1153. Šainović Drita L2 A(31.3.2015.) DA 0
1154. Šanta Denis L1 A(30.9.2015.) DA 0
1155. Šantić Mirela L1 A(4.1.2016.)+B1 DA 0
1156. Šarac Dušica L1 NE 0
1157. Šarović Marija L1 A(15.4.2015.) DA 0
1158. Šašić Vesna L1 A(15.6.2016.) DA 0
1159. Šeatović Gordana A(29.2.2024.) DA 0
1160. Šeguljev Višnja L2 A(27.2.2015.) NE 0
1161. Šepecanović Ranka A(27.6.2019.) DA 0
1162. Šerbedžija Olivera L1 A(15.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
1163. Ševo Verica L1 A(26.6.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
1164. Širka Anna Stefania A(17.2.2021.) DA 0
1165. Šišović Dragica A(21.2.2022.) DA 0
1166. Škipina Gorica L1 A(13.2.2015.)+C NE 0
1167. Škorić Aleksandra L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C NE 0
1168. Šmudla Marina A(8.4.2016.) DA 0
1169. Šokica-Šuvaković Novka L1 A(1.6.2015.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1170. Špehar Olga L1 NE 0
1171. Šućur Katarina L1 NE 0
1172. Šujica Vesna L1 NE 0
1173. Šumarac Jelena A(13.12.2016.) DA 0
1174. Šurlan Miljana A(16.1.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
1175. Šušnjar Zoran L2 A(28.9.2015.)+C DA 0
1176. Švabić Vesna L1 NE 0
1177. Tadić Srđan L1 A(12.9.2012.)+C,D; AC DA 0
1178. Tamburić Snežana L1 A(6.6.2022.) DA 0
1179. Tanasić Branislava A(14.2.2017.) DA 0
1180. Tanasković Tatjana L1 NE 0
1181. Tasić Mile L1 NE 0
1182. Tasić Tanja L1 A(17.10.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1183. Tasić Valentina L2 A(4.7.2014.) NE 0
1184. Tašković Ivana A(19.6.2020.) DA 0
1185. Telalović Mirjana L1 NE 0
1186. Tepavac Ljubomir L1 NE 0
1187. Tica Aleksandra A(25.12.2023.) DA 0
1188. Timotić Marijana L1 A(1.6.2015.) DA 0
1189. Tirnanić Vladimir L1 A(23.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
1190. Todorović Ivana L1 A(8.10.2018.) DA 0
1191. Todorović Maja L1 NE 0
1192. Todorović Milan A(24.5.2016.) DA 0
1193. Todorović Predrag A(14.9.2022.) DA 0
1194. Todorović Vera L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D DA 0
1195. Todorović Zlatka L1 NE 0
1196. Tojaga Dragana A(23.11.2017.) DA 0
1197. Toman Ana A(22.6.2017.) DA 0
1198. Tomašević Mirjana L1 A(14.4.2015.) DA 0
1199. Tomčanji Vanja L1 A(24.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
1200. Tomić Biljana L1 A(9.6.2015.) NE 0
1201. Tomić Dušanka L1 NE 0
1202. Tomić Jelena L1 A(9.6.2015.) DA 0
1203. Tomić Nevena L1 NE 0
1204. Topalović Vesna L1 NE 0
1205. Trailović Zorica L1 NE 0
1206. Trajković Dragan A(2.10.2017.)+B1,B2,C DA 0
1207. Trajković Ljiljana L1 A(8.4.2015.) DA 0
1208. Travica Marija A(28.3.2018.)+B1,B2,C,D DA 0
1209. Trebinjac Bojana A(14.9.2022.) DA 0
1210. Tričković Katarina L1 A(2.2.2015.)+SER,C DA 0
1211. Trifunac Jasmina L1 A(12.9.2012.)+B2,C; AC DA 0
1212. Trifunović Ivana L2 A(6.11.2015.) DA 0
1213. Trifunović Miloš L1 NE 0
1214. Trijić Vesna A(24.3.2017.)+B1,B2,C DA 0
1215. Trijić Vladan L1 NE 0
1216. Trtovac Aleksandra L1 A(17.10.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1217. Trtovac Selman L1 NE 0
1218. Tucakov Milica L2 A(29.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
1219. Tucić Hajna L1 A(9.2.2015.)+C DA 0
1220. Tumbul Ćamila L1 NE 0
1221. Turčinović Janko A(10.3.2015.) DA 0
1222. Ubiparip Milanka L1 A(28.8.2019.) DA 0
1223. Ukropina Milana L1 A(17.12.2014.) DA 0
1224. Ukropina Vesna L1 A(12.5.2015.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1225. Urošević Danijela L1 A(4.2.2015.) DA 0
1226. Usanović-Ašonja Nada L1 A(12.6.2014.)+C DA 0
1227. Uzelac Suzana A(30.12.2019.); AC DA 0
1228. Vasilijević Mirjana L1 A(16.10.2015.)+SER DA 0
1229. Vasiljević Ana L2 A(16.9.2015.) DA 0
1230. Vasiljević Milan L1 NE 0
1231. Vasiljević Nataša L1 A(8.5.2014.)+C; AC DA 0
1232. Vasović Koviljka L2 NE 0
1233. Vaš Marija L1 A(24.6.2014.)+B1,SER,C,D; AC DA 0
1234. Vejnović-Andrejić Jadranka L1 A(19.10.2015.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1235. Veličković Aleksandra L2 A(31.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
1236. Veličković Ivan L1 A(12.3.2015.)+C NE 0
1237. Veljković Snežana L1 A(23.11.2015.) DA 0
1238. Veljković Sonja A(15.10.2018.) DA 0
1239. Veljović Tina L1 A(27.2.2015.) DA 0
1240. Veselinović Bojana L2 A(24.9.2012.)+B1; AC DA 0
1241. Veselinović Nadica L1 A(11.6.2015.) DA 0
1242. Vesković Mina A(30.3.2016.) DA 0
1243. Vezmar Borivoj L1 NE 0
1244. Vićentić Bojan L1 NE 0
1245. Vidić Jasmina L2 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
1246. Vidojević Branislava L2 A(27.2.2015.)+C DA 0
1247. Vilotić Gordana L1 NE 0
1248. Vioglavin Mirjana L1 NE 0
1249. Vistać Svetlana A(19.10.2018.) DA 0
1250. Vitezović Jelena A(13.6.2017.)+B1,B2,C; AC DA 0
1251. Vitković Biljana L1 NE 0
1252. Vitković Draginja L1 A(24.9.2012.)+B1,D; AC DA 0
1253. Vladetić Jelena L1 A(25.11.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
1254. Vladetić Sava L2 A(21.10.2015.) DA 0
1255. Vlajković-Mitrovanov Duško L1 NE 0
1256. Vlajnić Maja L1 NE 0
1257. Vlašković Brankica A(9.9.2015.)+B1,SER DA 0
1258. Vojinović-Kostić Jelena L1 NE 0
1259. Vojnić Hajduk Ivona A(14.5.2019.)+B1,B2,C,D DA 0
1260. Vojnović Goran A(14.9.2021.)+B1,B2,C DA 0
1261. Vojnović Žarko L2 A(12.9.2012.)+C,D; AC DA 0
1262. Vojvodić Ljiljana L1 A(14.5.2015.)+B1,B2,C NE 0
1263. Voštinić Ana L1 A(11.5.2015.) DA 0
1264. Vračar Vera L1 A(23.6.2014.)+B1,SER DA 0
1265. Vračarić Dragan L1 A(23.6.2014.)+B1,SER DA 0
1266. Vračarić Nada L1 NE 0
1267. Vranić Marija L2 NE 0
1268. Vučkovac Obrad L1 A(23.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
1269. Vučković Gordana L1 A(19.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
1270. Vučković Milorad L1 A(17.10.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1271. Vučković Sanja A(13.7.2015.) DA 0
1272. Vučković Svetlana L1 A(6.6.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1273. Vujašević Mirjana A(9.10.2017.)+B1,B2,C DA 0
1274. Vujičić Dragica L1 NE 0
1275. Vujić Bojana L2 NE 0
1276. Vujić Ljubomir L2 NE 0
1277. Vujić Nada L1 A(1.7.2014.)+B1,C,D DA 0
1278. Vujinović Jelica L2 A(26.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
1279. Vujkov-Đuranović Tamara L1 A(11.6.2014.)+C DA 0
1280. Vujošević Dubravka L1 NE 0
1281. Vujošević Ljubiša L1 A(3.7.2014.)+B1,SER NE 0
1282. Vujović Dragana L2 A(9.6.2015.) DA 0
1283. Vujović Ivan L1 A(11.3.2015.) DA 0
1284. Vukadinović Biljana L1 NE 0
1285. Vukadinović Marija L1 A(10.6.2015.) NE 0
1286. Vukanić Jasmina L1 A(24.9.2012.)+B1,SER,C,D; AC DA 0
1287. Vukičević Ersilija L1 A(30.4.2015.) NE 0
1288. Vukićević Jasna L1 A(16.10.2015.)+C; AC DA 0
1289. Vukobrat Ana A(21.12.2018.)+C,D DA 0
1290. Vukotić Bojana L1 A(5.10.2018.) DA 0
1291. Vuković Tanja A(24.1.2023.)+B1,B2,C DA 0
1292. Vuković Stojković Danica L2 A(9.6.2015.) DA 0
1293. Vuksanović Jelena L2 A(24.6.2014.)+B1,C DA 0
1294. Vulićević Danijela L2 A(23.10.2015.) DA 0
1295. Vulović Draško L1 A(5.12.2016.) DA 0
1296. Zairi Hysnije A(14.6.2021.) DA 0
1297. Zarić-Mitrović Vera L1 A(12.6.2015.) DA 0
1298. Zdravković Marjana L2 A(31.5.2022.)+B1,B2,C DA 0
1299. Zdravković Sunčica L1 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
1300. Zdravković Vesna L1 NE 0
1301. Zec Marijana L2 A(23.10.2015.) DA 0
1302. Zečević Dragana A(31.5.2018.) DA 0
1303. Zečević Gordana A(13.3.2020.) DA 0
1304. Zečević Irena L1 A(15.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
1305. Zečević Ivana A(28.8.2019.)+B1,B2,C DA 0
1306. Zečević Milka L2 NE 0
1307. Zeljak Milan L1 NE 0
1308. Zeljić Jelica L2 A(16.9.2015.) DA 0
1309. Zeljković Ljiljana L1 A(8.4.2015.) NE 0
1310. Zgrabljić Svetlana L1 NE 0
1311. Zlatanović Ninoslava L1 A(8.4.2015.) DA 0
1312. Zlatičanin Vesna L1 A(28.10.2015.) DA 0
1313. Zrnić Vera L1 NE 0
1314. Zubić Adrijana L1 A(25.2.2015.)+B1,SER,C DA 0
1315. Žarić Tanja L2 A(21.4.2015.) NE 0
1316. Žebeljan Biljana L1 A(26.10.2015.) DA 0
1317. Željski Tamara L1 A(4.7.2014.)+B1 DA 0
1318. Živanović Biljana L1 A(23.11.2015.) DA 0
1319. Živanović Jasmina L2 A(9.6.2015.) DA 0
1320. Živanović Jasmina L1 A(10.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
1321. Živanović Sava L1 A(23.6.2014.)+C DA 0
1322. Živanović Ilić Marija A(27.12.2021.)+B2,C DA 0
1323. Živić Biljana L1 DA 0
1324. Živić Radmila L2 A(5.11.2015.)+B1,SER,C DA 0
1325. Živić Tatjana A(30.7.2018.) DA 0
1326. Živković Biljana L2 A(5.10.2015.) DA 0
1327. Živković Ivana A(20.3.2018.)+B1,B2,C DA 0
1328. Živković Slađana L2 A(9.4.2015.) DA 0
1329. Živković Sofija A(11.1.2022.) DA 0
1330. Živković Tamara L2 A(4.2.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
1331. Živković Tatjana L1 A(12.6.2015.)+C DA 0
1332. Živković Vladan L1 A(23.6.2014.)+C NE 0
1333. Živković-Muškinja Andrea A(8.8.2017.) DA 0
1334. Žugić Uroš L2 A(15.7.2015.) DA 0
1335. Župan Vesna L1 A(13.5.2014.)+B1,C DA 0
1336. Župić Meleka A(6.2.2018.) DA 0
COBISS2/Katalogizacija
L1 - Priznavanje licence u skladu s 14. članom Pravilnika iz 2009. godine
L2 - Dobijanje licence na osnovu obavljene provere znanja
 
COBISS3/Katalogizacija
A - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga), te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
B1 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
SER - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju serijskih publikacija
B2 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
C - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
D - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
AC - Kreiranje i uređivanje punih normativnih zapisa za lična imena te preuzimanje zapisa iz baze podataka LC/NAF
 
K - Vlasnik licence/dozvole(a), u jednoj ili u više biblioteka ima korisničko ime i šifru s privilegijama za kreiranje zapisa u procesu uzajamne katalogizacije
 
Ako je od dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju proteklo više od 3 godine, vlasnik licence, između ostalog, pokazuje svoju osposobljenost za uzajamnu katalogizaciju takođe kreiranjem bar 100 zapisa u uzajamnoj bazi podataka COBIB u poslednje tri godine. Vlasnik licence, koji više ne učestvuje u procesu uzajamne katalogizacije i ujedno ne namerava da dobije dozvole za COBISS3/Katalogizaciju, može da zatraži brisanje iz evidencije važećih licenci, što saopštava VBS-u na adresu cobissizo@vbs.rs.

Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10