Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Licence za uzajamnu katalogizaciju

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Pregled aktivnosti potrebnih za dobijanje licence

Navedene su samo glavne aktivnosti. Popis svih aktivnosti nalazi se u Pravilniku.

Br. Aktivnost
1 Početak postupka
2 Zahtev za otvaranje koris. imena u TST bazi
Kandidat je završio kurs C3/Katal. - početni
3 Dodeljeno koris. ime i šifra u TST bazi (kandidat obavešten)
4 Poslan podnesak za licencu
Prilog - potvrda o položenom stručnom ispitu
Prilog - kopija potvrde o kursu C3/Katal. - početni
5 Kreiranje 30 testnih zapisa
6 Podnesak je potpun, pregled zapisa člana Komisije
7 Zapisi su po mišljenju člana u redu, pregled Komisije
8 Zapisi su u redu, dodeljuje se licenca

Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10