Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Licence za uzajamnu katalogizaciju

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Prijava za dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju

U skladu s 4. članom Pravilnika o izdavanju licence za uzajamnu katalogizaciju (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 70/2009, od 27.8.2009), biblioteka za kandidata, koji želi da dobije licencu, VBS Centru NBS mora da pošalje pismenu prijavu. Ako kandidat nije zaposlen u biblioteci, prijavu sam može da predloži VBS Centru NBS.

 
Upis/ažuriranje dodatnih podataka za dobijanje licence
Unapred ispunjen obrazac Prijava za licencu (.pdf)
 

Uz prijavu treba priložiti:

 1. dokaz o položenom bibliotekarskom ispitu
  • za kandidata, koji je u procesu polaganja stručnog bibliotekarskog ispita, biblioteka dostavlja ime mentora koji je odgovoran za rad kandidata
  • za kandidate – studente Katedre za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta u Beogradu, Katedra dostavlja uverenje o položenim ispitima koji se odnose na katalogizaciju i ime mentora koji je odgovoran za rad kandidata
 2. dokaze o završenom osposobljavanju na području uzajamne katalogizacije, koji su obavezni za dobijanje licence i koji su propisani programima obrazovanja VBS Centra NBS
   
 3. izjavu kandidata da je u testnom okruženju sistema COBISS.SR samostalno kreirao 30 bibliografskih zapisa za različite vrste monografskih publikacija i pripadajuće normativne zapise. Izjavu mora da overi odgovorno lice u organizaciji u kojoj je kandidat zaposlen ili u organizaciji koja je kandidatu omogućila rad u testnom okruženju sistema COBISS.SR.
   

Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10