Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.
IZUM Izobraževanje

Izobraževanje

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Registracija v online evidenci izobraževanj IZUM-a

Prosimo, da izpolnite spodnja polja. Poleg osebnih podatkov morate vpisati tudi svoj e-naslov (kar bo predstavljalo vaše uporabniško ime v postopku avtorizacije) in geslo, ki bi ga želeli uporabljati za dostop do portala. Ko boste podatke potrdili, boste prejeli elektronsko sporočilo, ki vsebuje povezavo do prvega aktiviranja uporabniškega imena. Šele po aktiviranju uporabniškega imena boste zaključili postopek registracije in postali registriran uporabnik portala.

Registracija v online evidenci izobraževanj IZUM-a pomeni, da se vaši podatki vpišejo v centralno bazo uporabnikov sistema COBISS. Le registrirani uporabniki lahko pošljejo prijavo na tečaj ali izpit in uporabljajo dodatne možnosti, ki jih ponuja portal. Podatki, ki jih boste navedli pri registraciji, se bodo lahko nato samodejno privzeli pri vseh nadaljnjih e-prijavah na tečaje in e-odjavah s tečajev ali pri postopkih pridobitve dovoljenj za vzajemno katalogizacijo ter omogočali pripravo vnaprej izpolnjenih obrazcev in s tem hitrejšo izvedbo postopkov.

OPOMBA: Če ste v online evidenci izobraževanja COBISS že registrirani in imate v aplikaciji tudi že določeno uporabniško ime (vaš e-naslov), ponovna registracija ni dovoljena. Na spletno stran portala vstopite z vpisom svojega uporabniškega imena in ustrezno popravite podatke preko povezave za ažuriranje podatkov o registraciji.

Če imate v sistemu COBISS uporabniško ime, so vaši registracijski podatki zagotovo že vneseni. Tudi v tem primeru ponovna registracija ni dovoljena. V primeru težav pošljite obvestilo na naslov podpora@izum.si ali pokličite skupino ali oddelek Vodenje izobraževanja (02) 2520 379.

REGISTRACIJA

(z * označena polja so obvezni podatki)

*Vaš e-naslov:

Predpona
(npr. mag., dr.)
:

*Ime:  

*Priimek:  

Pripona
(npr. univ. dipl. inž., ipd.)
:

Davčna številka:  
: Podatek je obvezen za tiste, ki v segmentu COBISS/Izposoja izdajajo račune.

Telefon:

*Status aktivnosti:  

*Zaključena stopnja izobrazbe:  

Naslov stalnega bivališča

*Ulica in hišna številka:

*Pošta in kraj:  

Naslov začasnega bivališča

Ulica in hišna številka:  

Pošta in kraj:  

*Delam v knjižnici. :  

Vaše osebne podatke bomo uporabili le pri vodenju in obdelavi podatkov v evidenci udeležencev IZUM-ovih izobraževanj in evidenci uporabniških imen v sistemu COBISS v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (ZKnj-1; Ur. l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2; Ur. l. RS, št. 163/22). Davčna številka je podatek, ki se zahteva v postopku davčnega potrjevanja računov (2. odstavek 6. člena ZDavPR); ta podatek bo obvezen, ko se začne izvajati postopek potrjevanja računov (24. člen ZDavPR).


Online evidence

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si