Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.
IZUM Izobraževanje

Tečaji, delavnice ...

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Prijava, odjava in plačilo

 

Tečaji potekajo v prostorih IZUM-a, Prešernova 17, v Mariboru (v nadaljevanju: klasični tečaji). Enodnevni klasični tečaji potekajo od 9.00 do 16.30, večdnevni tečaji pa prvi dan od 9.00 do 16.30, vse naslednje dni pa od 8.00 do 15.30. 

Poleg klasičnih tečajev izvajamo nekatere tečaje na daljavo oz. prek spleta (v nadaljevanju: spletni tečaj). Pogoji za udeležbo na teh tečajih so napisani v dokumentu Navodila za udeležence spletnega tečaja. Izvajali se bodo na enega od navedenih načinov:

•    v živo, prek aplikacije Zoom, 
•    v spletni učilnici Moodle, a ob začetku ali zaključku tečaja bo skupno srečanje prek aplikacije Zoom. 

Podrobnosti glede načina izvedbe tečaja (klasični ali prek Zooma ali Moodla) prejmejo udeleženci tečaja najkasneje 5 dni pred tečajem. 

Kandidat se prijavi na tečaj, tako klasični kot spletni, na portalu Izobraževanje po pridobitvi avtorizacije. Udeležba na tečaju je kandidatu zagotovljena šele, ko knjižnica pošlje naročilnico zanj ali ko je poravnan znesek kotizacije. Zaradi omejenega števila udeležencev na tečaju je pomembno, da je to storjeno čim prej. Če je postopek za pridobitev naročilnice v ustanovi dolgotrajen, lahko odgovorna oseba pošlje izjavo o kritju stroškov izobraževanja za kandidata na e-naslov podpora@izum.si, naročilnico pa nam pošlje takoj, ko je pripravljena. Znesek kotizacije je treba nakazati na IZUM-ov podračun št. 01100-6030346958, odprt pri UJP Slovenska Bistrica; sklic: SI00 in datum tečaja (npr. SI00 31052021).

Najkasneje 5 dni pred začetkom bodo kandidati obveščeni, ali bo tečaj izveden ali ne. V primeru odpovedi tečaja se lahko že poslana naročilnica upošteva za drug termin istega tečaja ali kateri koli drug tečaj v istem koledarskem letu. Evidenčno prijavo na drug termin kandidat izvede sam prek portala Izobraževanje in nas o tem obvesti, da lahko že izdano naročilnico prednostnosto obravnavamo in potrdimo njegovo prijavo na tečaj. V primeru neopravičene odsotnosti ali nepravočasne odjave bomo izstavili račun za znesek kotizacije.

Po opravljenem tečaju si udeleženec natisne potrdilo o udeležbi na tečaju. Potrdila so odložena na portalu Izobraževanje, in sicer na povezavi Klasični tečaji/Moji dogodki.  Velja, da je udeleženec tečaj opravil, če je prisostvoval celotnemu tečaju. Potrdila se generirajo najkasneje 5 dni po zaključku tečaja, obenem pa se v centralni register uporabnikov (v osebno mapo udeleženca) programsko vpišejo ustrezna pooblastila za delo v sistemu COBISS.SI. Nato skrbnik COBISS za posamezno knjižnico ta pooblastila dodeli ustreznemu uporabniškemu imenu. Posredovanje uporabniškega imena in gesla drugi osebi ni dovoljeno!

Pri podeljevanju pooblastil za lokalne aplikacije (segmente) COBISS zadošča, da se tečaja udeleži en sodelavec iz knjižnice. Knjižnica oziroma skrbnik COBISS pa posledično pridobi možnost dodeljevanja ustreznih pooblastil tudi drugim sodelavcem. Seveda je pri tem treba poskrbeti za ustrezno interno izobraževanje. Če sodelavec, ki se je udeležil tečaja, ni več zaposlen v knjižnici, je treba IZUM-u sporočiti ime druge osebe, ki bo v prihodnje odgovorna za segment.

Cena tečaja, ki vključuje DDV, znaša:

 • 85,40 EUR na dan za klasični tečaj;
 • 73,20 EUR na dan za spletni tečaj preko aplikacije Zoom;
 • 24,40 EUR na dan z tečaj v spletni učilnici Moodle.

Cena tečajev, ki so na osnovi 8. točke 42. člena ZDDV-1 oproščeni plačila DDV, pa znaša:

 • 70,00 EUR (brez DDV)na dan za klasični tečaj;
 • 60,00 EUR (brez DDV) na dan za spletni tečaj preko aplikacije Zoom;
 • 20,00 EUR na dan z tečaj v spletni učilnici Moodle.

Tečaji, ki so oproščeni plačila DDV:

 • Zaloga v sistemu COBISS – monografske publikacije,
 • Izposoja v sistemu COBISS,
 • Izposoja v sistemu COBISS3 – osnovni postopki,
 • Izposoja v sistemu COBISS – blagajniško poslovanje in opomini,
 • Katalogizacija v sistemu COBISS – začetni tečaj,
 • Katalogizacija v sistemu COBISS – nadaljevalni tečaj,
 • Katalogizacija v sistemu COBISS - dopolnitve in novosti.

Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Tečaj Zaloga v sistemu COBISS – monografske publikacije je ob vključitvi knjižnice v okolje COBISS3 za eno osebo brezplačen.

Natančnejše informacije o terminih, trajanju, programu, literaturi, potrebnem predznanju za udeležbo na tečaju in predavateljih ter opombe so navedene pri posameznem tečaju. Seznam enakovrednih tečajev iz preteklih let je objavljen v Dodatku-aktivni in enakovredni tečaji.

Vsebina programa izobraževanja je dostopna na IZUM-ovem spletnem strežniku (https://edu.cobiss.net/si/), za vse dodatne informacije pa pokličite na telefonsko številko 02 2520 379 (oddelek Izobraževanje) ali pišite na e-naslov podpora@izum.si.

Pridržujemo si pravico do spremembe vsebine dokumenta.

Datum zadnje spremembe vsebine strani: 8. 1. 2024


Online evidence

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si