Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.
IZUM Izobraževanje

Tečaji, delavnice ...

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Prijava, odjava in plačilo

 

Tečaji potekajo praviloma v prostorih IZUM-a, v Mariboru na Prešernovi 17 (v nadaljevanju: klasični tečaji). Enodnevni  klasični tečaji potekajo od 9.00 do 16.30, večdnevni tečaji pa prvi dan od 9.00 do 16.30, vse naslednje dni pa od 8.00 do 15.30. 

Poleg klasičnih tečajev izvajamo nekatere tečaje na daljavo oz. prek spleta (v nadaljevanju: spletni tečaj). Pogoji za udeležbo na teh tečajih so napisani v dokumentu Navodila za udeležence spletnega tečaja. Izvajali se bodo na enega od navedenih načinov:

•    v živo, prek aplikacije Zoom, 
•    v spletni učilnici Moodle, a ob začetku ali zaključku tečaja bo skupno srečanje prek aplikacije Zoom. 

Podrobnosti glede izvedbe tečaja prejmejo kandidati tečaja najkasneje 5 dni pred tečajem. 
 

Kandidat se prijavi na tečaj, tako klasični kot spletni, na portalu Izobraževanje po pridobitvi avtorizacije. Udeležba na tečaju je kandidatu zagotovljena šele, ko knjižnica pošlje naročilnico zanj ali ko je poravnan znesek kotizacije. Zaradi omejenega števila udeležencev na tečaju je pomembno, da je to storjeno čim prej. Če je postopek za pridobitev naročilnice v ustanovi dolgotrajen, lahko odgovorna oseba pošlje izjavo na podpora@izum.si, da ustanova za kandidata krije stroške izobraževanja, naročilnico pa nam pošlje takoj, ko je pripravljena. Znesek kotizacije je treba nakazati na IZUM-ov podračun št. 01100-6030346958, odprt pri UJP Slovenska Bistrica, sklic SI00 in datum tečaja (npr. SI00 31052021).

Najkasneje 5 dni pred začetkom bodo kandidati obveščeni, ali bo tečaj izveden ali ne. V primeru odpovedi tečaja se lahko že poslana naročilnica upošteva za drug termin istega tečaja ali kateri koli drug tečaj v istem koledarskem letu. Evidenčno prijavo na drug termin kandidat izvede sam prek portala Izobraževanje in nas o tem obvesti, da lahko že izdano naročilnico prednostnosto obravnavamo in potrdimo njegovo prijavo na tečaj.

Po opravljenem tečaju si udeleženec natisne potrdilo o udeležbi na tečaju. Velja, da je udeleženec tečaj opravil, če je prisostvoval celotnemu tečaju. Potrdila se generirajo nekaj dni po zaključku tečaja, obenem pa se v centralni register uporabnikov (v osebno mapo udeleženca) programsko vpišejo ustrezna pooblastila za delo v sistemu COBISS.SI. Nato skrbnik lokalnih aplikacij za posamezno knjižnico ta pooblastila dodeli ustreznemu uporabniškemu imenu. Potrdila so odložena na portalu Izobraževanje, in sicer na povezavi Klasični tečaji/Moji dogodki. 

Pri podeljevanju pooblastil za lokalne aplikacije (segment) COBISS3 zadošča, da se tečaja udeleži en sodelavec iz knjižnice. Knjižnica oziroma skrbnik lokalnih aplikacij pridobi možnost dodeljevanja ustreznih pooblastil tudi drugim sodelavcem. Seveda je pri tem treba poskrbeti za ustrezno interno izobraževanje. Če sodelavec, ki se je udeležil tečaja, ni več zaposlen v knjižnici, je treba IZUM-u sporočiti ime druge osebe, ki bo v prihodnje odgovorna za segment.

Cena tečaja, ki vključuje DDV, znaša 85,40 EUR na dan za klasični tečaj; 73,20 EUR na dan za spletni tečaj preko aplikacije Zoom in 24,40 EUR na dan z tečaj v spletni učilnici Moodle.

Cena naslednjih tečajev, ki so na osnovi 8. točke 42. člena ZDDV-1 oproščeni plačila DDV, pa znaša 70,00 EUR (brez DDV)na dan za klasični tečaj; 60,00 EUR (brez DDV) na dan za spletni tečaj preko aplikacije Zoom in 20,00 EUR na dan z tečaj v spletni učilnici Moodle:

  • Zaloga v sistemu COBISS – monografske publikacije,
  • Izposoja v sistemu COBISS,
  • Izposoja v sistemu COBISS3 – osnovni postopki,
  • Izposoja v sistemu COBISS – blagajniško poslovanje in opomini,
  • Katalogizacija v sistemu COBISS – začetni tečaj,
  • Katalogizacija v sistemu COBISS – nadaljevalni tečaj,
  • Katalogizacija v sistemu COBISS - dopolnitve in novosti.

Tečaj Zaloga v sistemu COBISS – monografske publikacije je ob vključitvi knjižnice v okolje COBISS3 za eno osebo brezplačen.

Do konca prehoda na normativno kontrolo predmetnih oznak je za vse udeležence brezplačen tudi tečaj Predmetno označevanje s Splošnim geslovnikom COBISS (SGC). Tečaj je namenjen katalogizatorjem, ki bodo v bibliografske zapise vnašali predmetne oznake SGC.

Natančnejše informacije o terminih, trajanju, programu, literaturi, potrebnem predznanju za udeležbo na tečaju in predavateljih ter opombe so navedene pri posameznem tečaju. Seznam enakovrednih tečajev iz preteklih let je objavljen v Dodatku-aktivni in enakovredni tečaji.

Vsebina programa izobraževanja je dostopna na IZUM-ovem spletnem strežniku (http://izobrazevanje.izum.si/), za vse dodatne informacije pa pokličite na telefonsko številko 02 2520 379 (oddelek Izobraževanje) ali pišite na e-naslov podpora@izum.si.

Datum zadnje spremembe vsebine strani: 4. 1. 2023


Online evidence

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si