Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.
IZUM Izobraževanje

Upravljanje uporabniških imen in pooblastil

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Uvodna pojasnila

 

Upravljanje uporabniških imen in pooblastil je funkcionalnost portala, namenjena registriranim uporabnikom, ki imajo hkrati status skrbnika COBISS v knjižnici. Zaradi te funkcionalnosti lahko v svojih knjižnicah odpirajo nova uporabniška imena, obstoječim uporabniškim imenom pa spreminjajo status aktivnosti ter nabor njihovih pooblastil.

Imenovanje skrbnika COBISS mora odobriti vodstvo knjižnice (ravnatelj oz. direktor). Prav tako se mora upravljanje uporabniških imen izvajati z vednostjo vodstva knjižnice (ravnatelja oz. direktorja).

Skrbnik lahko izbira med naslednjimi povezavami:

  1. Vloga za pridobitev uporabniškega imena – Rezultat je izpolnjen obrazec Vloga za pridobitev uporabniškega imena, ki velja za pridobitev uporabniškega imena le v knjižnici, ki jo navedemo v obrazcu.
  2. Urejanje uporabniških imen – Tukaj lahko odpremo novo uporabniško ime, uredimo nabor pooblastil in spremenimo status uporabniškega imena (aktivno, neaktivno).
  3. Obrazci - Povezave do obrazcev, potrebnih za delo v knjižnicah.
  4. Preglednice - Izdelava preglednic s podatki o uporabniških imenih ali pooblastilih, ki jih bo mogoče pregledovati v programu Excel (v pripravi).

OPOMBA: Izbrisati je mogoče le tista uporabniška imena, pri katerih še ni dodanih pooblastil za kreiranje novih zapisov. Za izbris je treba poslati zahtevek po e-pošti na naslov podpora@izum.si

POZOR: Posredovanje uporabniškega imena in gesla drugi osebi ni dovoljeno.
 

Pridržujemo si pravico do spremembe vsebine dokumenta.

Datum zadnje spremembe: 9. 1. 2024


Online evidence

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si