Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.
IZUM Izobraževanje

Izobraževanje

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Program izobraževanja 2023

 

 

Izobraževanje uporabnikov je nepogrešljiv sestavni del razvoja vsakega informacijskega sistema, zato temu v IZUM-u posvečamo veliko pozornost. Poleg tečajev in spletnega učenja, ki so predstavljeni v tem programu, organiziramo tudi predstavitve novosti. Če nas povabite in če so zagotovljeni računalniška oprema, prostor in ustrezno število udeležencev, predstavimo novosti tudi na vaši izbrani lokaciji.

Velik del izobraževalne dejavnosti IZUM-a se nanaša na izobraževanje knjižničarjev, še zlasti tistih, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije in izgrajujejo baze podatkov sistema COBISS.SI. Izobraževanje za vzajemno katalogizacijo izvajata Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) in Institut informacijskih znanosti (IZUM), tečaji pa se dopolnjujejo.

Izobraževanje knjižničarjev iz knjižnic, ki se na novo vključujejo v sistem COBISS.SI, se začne z 2-dnevnim tečajem Zaloga v sistemu COBISS – monografske publikacije. Na tečaju knjižničarji spoznajo:

 • osnovna navodila za delo s programsko opremo COBISS3,
 • načine identifikacije in prevzemanja zapisov iz vzajemne baze v lokalno bazo podatkov s programsko opremo COBISS3,
 • format COMARC/H,
 • osnove za delo s programsko opremo COBISS3/Zaloga.

Izobraževanje knjižničarjev, ki so opravili slednji tečaj Zaloga v sistemu COBISS – monografske publikacije se nato običajno nadaljuje z izobraževanjem za izposojo.  Izbere se eden od tečajev za izposojo; izbira je odvisna od tega, ali imajo v knjižnici omejen ali celoten nabor programskih funkcij v izposoji.

 • Pri omejenem naboru programskih funkcij v izposoji je potreben:
  • 1-dnevni tečaj Izposoja v sistemu COBISS – osnovni postopki, ki mu lahko sledi
  • 1-dnevni tečaj Izposoja v sistemu COBISS – blagajniško poslovanje in opomini.
 • Pri celotnem naboru programskih funkcij v izposoji je potreben:
  • 3-dnevni tečaj Izposoja v sistemu COBISSS.

Nadaljnje usposabljanje knjižničarjev za delo v okolju COBISS je odvisno od področja njihovega dela in od tega, ali se želijo usposobiti za en segment ali več segmentov programske opreme COBISS.


Spletno učenje in mobilne aplikacije

Webinarji

V letu 2023 bomo organizirali več webinarjev z različnih področij in za različne uporabnike. Načrtujemo, da bomo za vse knjižničarje izvedli webinarje s predstavitvami novosti v programski opremi COBISS in SICRIS, za šolske knjižničarje webinarje za promocijo naših storitev v šolskih knjižnicah ipd.


Za končne uporabnike naših storitev bomo izvajali webinarje na področju uporabe COBISS+ in mCOBISS. 


O temah, terminih in kanalu izvajanja webinarjev boste pravočasno obveščeni po e-pošti in prek družbenih omrežij.

 

Datum zadnje spremembe vsebine strani: 4. 1. 2023


Online evidence

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si