Вашиот прелистувач не поддржува JavaScript кој е неопходен за правилно функционирање на сајтот.
IZUM Izobraževanje

Образование

IZUM home page

COBISS Кооперативен онлајн библиографски систем и сервиси COBISS

Регистрација во онлајн евиденцијата на образовната програма на ВБМ

Регистрацијата во онлајн-евиденцијата на образовната програма на ВБМ значи дека Вашите податоци се внесуваат во централната база на корисници на системот COBISS. Само регистрираните корисници можат да испратат пријава за курс и да ги користат дополнителните можности што ги нуди порталот. Податоците што ќе ги наведете при регистрација автоматски ќе можат да се преземаат при сите следни е-пријави на курсевите и е-одјави од курсевите или при постапката на добивање лиценца за заемна каталогизација, и ќе се овозможи подготовка на однапред пополнети обрасци и со тоа побрзо изведување на постапките.

Ве молиме, исполнете ги полињата дадени подолу. Покрај личните податоци, морате да ги внесете и вашата е-адреса (што ќе претставува ваше корисничко име во постапката за авторизација) и лозинката што би сакале да ја користите за пристап до порталот. Откако ќе ги потврдите податоците, ќе примите електронска порака која содржи линк до првото активирање на корисничкото име. Дури по активирањето на корисничкото име ќе ја завршите постапката на регистрација и ќе станете регистриран корисник на порталот.

Забелешка: Доколку сте веќе регистрирани во онлајн-евиденцијата на образовната програма COBISS и во апликацијата веќе имате одредено корисничко име (вашата е-адреса), повторна регистрација не е дозволена. Влезете на веб-страницата на порталот со внесување на вашето корисничко име и соодветно коригирајте ги податоците преку линкот за ажурирање на податоците за регистрација.

Ако во системот COBISS веќе имате корисничко име, вашите податоци за регистрација се сигурно внесени. Во тој случај не е дозволена повторна регистрација. Во случај на проблеми испратете известување на адресата cobissizo@nubsk.edu.mk или јавете се на телефон: 02 3230 151, лок. 200.

РЕГИСТРАЦИЈА

(полињата означени со * се задолжителни податоци)

*Ваша е-адреса:

Префикс
(на пр. м-р, д-р,...)
:

*Име:  

*Презиме:  

Суфикс
(на пр. унив.дипл.инж.,...)
:

Телефон:

*Статус на активност:  

*Завршен степен на образование:  

Адреса на постојано живеење

*Улица и број:

*Пошта и место:  

Адреса на привремено живеење

Улица и број:  

Пошта и место:  

Установа на вработување

*Тип на установата на вработување:  

*Назив на установата на вработување:  

Вашите лични податоци ќе ги употребиме само за водење и обработка на податоци во евиденцијата на учесници на образовната програма на ВБМ и евиденција на корисничките имиња во системот COBISS, во согласност со важечкиот Закон за библиотеки ("Сл. Весник на РМ" бр. 66/04), Правилникот за издавање лиценци за заемна каталогизација и Законот за заштита на личните податоци (Сл. Весник на РМ, бр. 7/05, 103/08, 124/10 и 135/11).


Онлајн-евиденции

Пристап до регистрациите

Регистрирани корисници
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОРТАЛОТ

Ваша е-пошта:

Лозинка:

Дали ви е потребна помош?

Телефон:
(02) 3230 151, лок. 200

Е-пошта: cobissizo@nubsk.edu.mk

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10