Вашиот прелистувач не поддржува JavaScript кој е неопходен за правилно функционирање на сајтот.
IZUM Izobraževanje

Класични курсеви, презентации …

IZUM home page

COBISS Кооперативен онлајн библиографски систем и сервиси COBISS

Додаток А:
Список на курсеви – услови за учество или привилегии

Во основните алинеи со подвлечени букви е испишан списокот на сите курсеви што во Програмата за образование се услов за учество на друг курс или за добивање соодветни привилегии. Во продолжение, во загради е наведено на кои курсеви или привилегии се однесува условот.

Во вовлечените алинеи, со обични букви, наведен е список на еднакво вредни курсеви со кои, исто така, можете да го исполните условот, во случај да не сте го завршиле курсот од основната алинеја.

Исполнувањето на условот за учество на курсот го докажувате на следниот начин:

 • за курсевите изведени надвор од Центарот НУБ-ВБМ, потребно е по е-пошта на адресата COBISSIZO@NUBSK.EDU.MK да ја испратите скенирана потврдата или да ни испратите по класична пошта фотокопија од оригиналната потврда,

 • за курсевите изведени во Центарот НУБ-ВБМ, не е потребно да испраќате ништо.

 

Курсеви – Центар ВБМ:

 • "COBISS3/Каталогизација – напреден курс" (5 дена), 2019–
  (привилегии: за креирање записи во тестна околина за заемна каталогизација за некнижна граѓа, сериски публикации, интегративни извори, составни делови (библиографија на истражувачи и во базата CORES), под услов каталогизаторот веќе да има привилегии за заемна каталогизација на монографски публикации) 
   
 • "COBISS3/Каталогизација – почетен курс" (5 дена), 2017–
  (привилегии: за креирање записи во тестна околина за заемна каталогизација на монографски публикации (книги)) 
   
 • "COBISS3/Преземање записи и фонд" (3 дена), 2010–
  (привилегии за преземање библиографски записи од заемната база на податоци во локалната база на податоци, дополнување на локалните шифрарници и дополнување на ограничен број библиографски податоци)
   
 • "COBISS3/Фонд – сериски публикации" (2 дена), 2010-
  (привилегии за одржување заемни обрасци на излегување)
   
 • "COBISS3/Набавка – монографски публикации" (3 дена), 2015–

   
 • "COBISS3/Зајмување" (3 дена), 2013-

Датум на последна измена: 19. 3. 2019


Онлајн-евиденции

Пристап до регистрациите

Регистрирани корисници
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОРТАЛОТ

Ваша е-пошта:

Лозинка:

Дали ви е потребна помош?

Телефон:
(02) 3230 151, лок. 200

Е-пошта: cobissizo@nubsk.edu.mk

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10