Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Стандартни курсове, презентации ...

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Преглед на свободните места в курсовете

Преглед на свободните места в курсовете

За да прегледате свободните места, изберете полетата "Курс" и "Дата на курса"

Курс:

Дата:

 

Свободни места В момента няма места В резервния списък Регистрирани
14 0 0 5
Място на провеждане на курса
София


Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10