Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Стандартни курсове, презентации ...

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Приложение A:
Списък на курсовете през 2016 – условия за участие в курсове и получаване на права

В основните точки са подчертани наименованията на всички курсове, които са в Програмата за обучение през 2016 г., условията за участие в други курсове или за получаване на определени права. С отстъп в скоби е посочено за какви права или курсове се отнасят условията.

Изпълнението на условията за участие в курсовете библиотекарят доказва чрез изпращане по електронна поща на фотокопия от необходимата документация.

Курсове на Национален център COBISS:

 • COBIS3/Каталогизация – редактиране на CONOR (1 ден), 2015–
  (права за създаване и редактиране на пълни записи в база данни CONOR и за пакетно свързване на библиографските с контролните записи)

   
 • COBISS3/Каталогизация – разширен курс (5 дни), 2010–
  (права за създаване на записи за периодични издания, некнижни материали и съставни части)

   
 • COBISS3/Каталогизация – основен курс (5 дни), 2010–
  (права за тестова база за споделена каталогизация на монографични публикации (книги))

   
 • COBISS3/Прехвърляне на записи и сведения за фонда (3 дни), 2010–
  (курсове: COBISS2/Изходи – статистически прираст на документите, COBISS3/Фонд – периодични издания, COBISS3/Набавяне – монографии, COBISS3/Междубиблиотечно заемане, COBISS3/Заемане)
  (права за прехвърляне на библиографски записи от споделената база данни в локалната база данни, допълване на локални кодови таблици и допълване на ограничен брой библиографски данни)
   
 • COBISS3/Фонд – периодични издания (2 дни), 2010–
  (курс COBISS3/Периодични издания – набавяне)
  (права за поддържане на единен модел на периодичност на публикуване)
   
 • COBISS3/Набавяне – монографии (3 дни), 2013–
  (права за дейностите по набавяне на монографични публикации)
   

Последна актуализация: 4. 4. 2016


Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2023 IZUM | V 5.0.5