Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Обучение

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Защо да се регистрираме?

За да участват в процеса на обучение потребителите на системата COBISS трябва да се регистрират в онлайн регистъра за обучение на Национален център COBISS. Регистрационните данни се подават в електронна форма. Освен лични данни трябва да въведете своя имейл (който ще представлява Вашето потребителско име в процеса на удостоверяване) и парола, която ще използвате за достъп до портала. След като потвърдите данните, ще получите електронно съобщение, което съдържа линк за първото активиране на потребителското име. Само след активирането на потребителското име ще завършите процедурата по регистриране и ще станете регистриран потребител на портала.

Порталът предлага допълнителни възможности на регистрираните потребители:

  1. актуализиране на личните данни
  2. електронна заявка за класически или дистанционни курсове
  3. хронологичен преглед на всичките ваши предишни и актуални заявления
  4. електронен отказ от класически или дистанционни курсове
  5. изготвяне на предварително създадени образци, необходими за процедурата на придобиване на лицензи за споделена каталогизация
  6. преглед на вашите вече приключили дейности за получаване на лиценз за споделена каталогизация
  7. достъп до съдържанието на електронните ръководства за системата COBISS.BG

За да използват тези допълнителни възможности регистрираните потребители трябва да се удостоверят като въведат потребителско име и парола. След това данните, които са били въведени в процеса на регистриране (или по-късно-когато са били актуализирани) по програмен път ще се използват за всички по-нататъшни електронни вписвания и отписвания в курсове или в процеса на придобиване на лицензи за споделена каталогизация.

Ако сте забравили паролата си или сте регистрирани по програмен път в регистъра на потребителите и все още не знаете паролата си, използвайте линка Забравена парола. След като получим вашето съобщение ще ви изпратим паролата на вашия имейл.

Ако се нуждаете от помощ, защото поради различни причини не може да използвате онлайн регистрацията си ни се обадете по телефона или изпратете съобщение по електронната поща.


Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10