Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Разрешения за споделена каталогизация

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Процедура за придобиване на разрешение(я) за споделена каталогизация

Процедурата за придобиване на разрешение за споделена каталогизация е описана в документа Установяване на квалификация за споделена каталогизация в системата COBISS.BG.

Преглед на дейностите за получаване на разрешения за споделена каталогизация за монографии (книги):

 1. Успешно завършен курс „Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен курс”
 2. Заявка за определяне на потребителско име в тестовата база
 3. Определяне на потребителско име и парола в тестовата база (кандидатът получава известие)
 4. Подадено заявление за придобиване на разрешение за споделена каталогизация за монографии (книги) с подписана декларация за самостоятелно създадени записи с приложени:
  • копие от университетска диплома с библиотечна специалност или копие от университетска диплома за друго образование, но с удостоверение за придобита библиотечна квалификация
 5. Заявлението е прието и се преглеждат записите
 6. Тестовите записи са приети, изпраща се писмо на кандидата, с което се уведомява, че може да се яви на изпит
 7. Явяване на изпит
 8. Изпитът е издържан успешно и кандидатът получава удостоверение за придобито разрешение категория А за споделена каталогизация на монографии (книги) в системата COBISS.BG

Преглед на дейностите за получаване на разрешение(я) за споделена каталогизация на съставни части, продължаващи ресурси, некнижни материали и по-стари монографични ресурси:

 1. Успешно завършен курс COBISS3/Каталогизация – разширен курс (условие за получаване на разрешения B1и B2)

Датите за проверка на знанията може да проверите тук.

 

Последна актуализация: 1. 4. 2016


Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10