Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Стандартни курсове, презентации ...

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Заявка, отказ и заплащане

Курсовете се провеждат в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, гр. София, бул. „Васил Левски” 88. Максималният брой на участниците в един курс е 14 – колкото са учебните места в обучителния център. Курсовете се провеждат от 9.00 до 16.30 часа.

За да се гарантира минималният брой участници е необходимо да направите заявка за курса 7 дни преди посочената дата за началото му. Най-късно 5 дни преди започване на курса кандидатите ще бъдат уведомени дали ще бъде проведен или не. В случай, че курсът бъде отменен, заради прекалено малък брой заявки (по-малко от 8 участника), кандидатите ще бъдат уведомени чрез имейл за следващата възможна дата. Ако курсът бъде проведен, за всички участници в него, на портал Обучение ще бъде осигурен достъп до учебните материали.

Курсовете са безплатни за всички библиотеки в системата COBISS.BG.

След приключване на курса участниците сами разпечатват сертификат за участие в курса. За класическите курсове, условието е курсистът да е присъствал по време на целия курс. За интернет курсовете, условието е участникът да е издържал крайното препитване с повече от 50% успеваемост. Сертификатите се генерират няколко дни след приключването на курса (и се намират на портал Обучение на линка Класически курсове/Мои събития или Интернет курсове/Мои събития). Едновременно с това в централния регистър на потребителите (в индивидуална папка за всеки участник в курса) по програмен път се въвеждат правата за работа в системата COBISS.BG. След като правата са определени, те се пренасят за всяка библиотека от администратора на локални приложения.

За определянето на права за локалните приложения на COBISS3 е задължително един от сътрудниците в библиотеката да участва в курса. След приключването на курса, той придобива права за отделното локално приложение, а библиотеката, т.е. отговорното лице в нея получават права и отговорности да определят съответните права и на други сътрудници. Разбира се в тези случаи трябва да се осъществи вътрешно обучение. В случай че сътрудникът, който е бил на курс напусне библиотеката, е необходимо в НЦК да се посочи името на новото лице, отговорно за това приложение.

Национален център COBISS провежда следните безплатни курсове за библиотеките в системата COBISS.BG :

  • Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен курс,
  • Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – разширен курс,
  • Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне на записи и данни за фонда,
  • Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – редактиране на CONOR,
  • Използване на софтуера COBISS3/Набавяне,
  • Използване на софтуера COBISS3/Фонд – периодични издания.

Подробна информация за дати, времетраене, програма, литература и необходимите предварителни знания за участие в курсовете са посочени при обясненията за отделните курсове. Списък на курсовете, които са условие за

Подробна информация за срокове, времетраене, програма, литература, изисквания за предварителни знания за участие в курса, преподаватели и бележки са посочени за всеки отделен курс. Списък на посетените курсовете, които са условие за посещение на друг курс, както и подобни курсове от минали години е поместен в Приложение A.

Съдържанието на програмата за обучение е достъпно чрез страницата на НЦК (http://obucenie.bg.cobiss.net/). За допълнителна информация се обадете в НЦК на телефон 02 9183 166 или изпратете въпроса си по електронната поща на имейл cobissizo@nationallibray.bg.

Последна актуализация: 4. 4. 2016


Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10