Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Стандартни курсове, презентации ...

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Обучение за локални приложения COBISS3

Обучението на служителите на библиотека, която е нов член на системата COBISS.BG започва курса „Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне на записи и сведения за фонда”.

На този курс библиотекарите се запознават с основите на софтуера COBISS3, начините на идентифициране и прехвърляне на записи от споделената база данни, формат COMARC/H и модул COBISS3/Фонд. Разучават начина за създаване на Протокола за фонда, който е условие за инсталиране в реална среда на локалната база данни на библиотеката.

Обучението продължава обикновено с курса „Използване на софтуера COBISS3/Заемане”.

Продължителността на обучението на библиотекарите за работа в COBISS3 среда, зависи от обхвата на тяхната дейност и от това кога желаят да се обучат за останалите модули на софтуера COBISS3.

Последна актуализация: 4. 4. 2016


Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10