Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Обучение

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Програма за обучение

Обучението на потребителите е неразделна част от развитието на всяка информационна система, затова НЦК му отделя специално внимание. Освен класическите курсове, които са представени в тази програма, в бъдеще могат да се организират и презентации на нови функции или специални онлайн курсове с по-широк обхват на дейността ни.

Голям дял в обучителната дейност на НЦК е обучението на библиотекари и особено на тези, които участват в системата за споделена каталогизация и изграждат базата данни на системата COBISS.BG.

Курсът „Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне на записи и сведения за фонда” е предназначен за начинаещи в системата COBISS.BG, които не са запознати със софтуера COBISS3 и формата COMARC/H. Курсът е с продължителност от 3 дни и участниците в курса се запознават с:

  • основните насоки за работа със софтуера COBISS3,
  • основи на търсенето и прехвърлянето на записи от споделената база в локалната база, чрез използване на софтуера COBISS3,
  • формат COMARC/H,
  • основи на работата със софтуера COBISS3/Фонд.

 

Последна актуализация: 4. 4. 2016


Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10