Administratori juaj nuk e mundëson JavaScript, i cili është i domosdoshëm për funksionimin adekuat të faqes elektronike.
IZUM Izobraževanje

Kurset sandarde, prezantimet…

IZUM home page

COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online

Anketa

Mendimi juaj është shumë i rëndësishëm për ne, për këtë arsye ju lutemi, të përgjigjeni në pyetjet tona dhe të shënoni mendimin tuaj. Sugjerimet dhe vërjejtjet tuaja do të mundohemi t'i respektojmë te kurset në vazhdim.

ANKETA ËSHTË ANONIME!

Shënimi i kodit për anketën

Kodi për anketën :  

 


Evidenca online

Hyrja në formularin për regjistrim

Përdoruesit e regjistruar
HYRJA NË PORTAL

Adresa elektronike:

Fjalëkalimi:

Përdoruesit e paregjistruar
Keni nevojë për ndihmë?

Tel.: +355 (0) 68 200 15 49

E-mail: sherbimi@al.cobiss.net

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10