Administratori juaj nuk e mundëson JavaScript, i cili është i domosdoshëm për funksionimin adekuat të faqes elektronike.
IZUM Izobraževanje

Kualifikimi

IZUM home page

COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online

Programi i trajnimeve

Kualifikimi i përdoruesve është një përmbajtje e pagabueshme për zhvillimin e çdo sistemi të informacionit. Për shkak të rritjes së vazhdueshme të numrit të përdoruesve të COBISS-it dhe nevojave të tyre, në IZUM po i kushtojmë rëndësi të veçantë trajnimeve. Krahas kurseve të rregullta, që janë paraqitur në program, prezantojmë risitë dhe organizojmë kurse të veçanta nga fusha e gjerë e aktiviteteve tona.

Pjesa më e madhe e aktiviteteve tona kualifikuese ka të bëjë me trajnimin e bibliotekarëve, e në mënyrë të veçantë të atyre që bashkëpunojnë në sistemin e katalogimit të përbashkët dhe ndërtojnë bazën e të dhënave COBISS.

Data e ndryshimeve të fundit të përmbajtjes së faqes: 19. 8. 2015


Evidenca online

Hyrja në formularin për regjistrim

Përdoruesit e regjistruar
HYRJA NË PORTAL

Adresa elektronike:

Fjalëkalimi:

Përdoruesit e paregjistruar
Keni nevojë për ndihmë?

Tel.: +355 (0) 68 200 15 49

E-mail: sherbimi@al.cobiss.net

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10