Administratori juaj nuk e mundëson JavaScript, i cili është i domosdoshëm për funksionimin adekuat të faqes elektronike.
IZUM Izobraževanje

Administrimi i emrave të përdoruesve dhe autorizimet

IZUM home page

COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online

Shpjegime hyrëse

Administrimi i emrave të përdoruesve dhe autorizimeve është funksion i portalit për përdoruesit e regjistruar, të cilët njëherësh kanë edhe statusin e administratorit të aplikacioneve lokale në bibliotekë. Falë këtij funksionimi në bibliotekat tuaja ju mund të hapni emra të rinj të përdoruesve, ndërsa emrave ekzistues mund t'u ndryshoni statusin e aktivitetit si dhe autorizimet e tyre.

Administrimi i emrave të përdoruesve duhet të bëhet me dijeninë e drejtuesve të bibliotekës.

Administratori lokal mund të zgjedh midis këtyre linqeve:

  1. Aplikimi për marrjen e emrit të përdoruesit – formulari i plotësuar Aplikimi për marrjen e emrit të përdoruesit, për marrjen e emrit të përdoruesit vetëm në bibliotekën, e cila është e shënuar në formularin për aplikim.
  2. Redaktimi i emrit të përdoruesit – Këtu mund të hapni emër të ri të përdoruesit, të redaktoni autorizimet dhe të ndryshoni statusin e emrit të përdoruesit (aktiv, joaktiv).
  3. Formularët - Linku, i cili ju dërgon në formularët e nevojshëm për punë në biblioteka.
  4. Pasqyrat përmbledhëse - Hartimi i pasqyrave përmbledhëse me të dhëna për emrat e përdoruesve ose autorizimeve, që mund të kontrollohen në Excel (në përgatitje).

SHËNIME: Mund të fshihen vetëm ata emra të përdoruesve, të cilët nuk kanë autorizime për krijimin e regjistrimeve të reja. Për fshirjen e tyre duhet të dërgohet kërkesa përmes postës elektronike në adresën sherbimi@al.cobiss.net

Data e ndryshimeve të fundit: 28. 8. 2015


Evidenca online

Hyrja në formularin për regjistrim

Përdoruesit e regjistruar
HYRJA NË PORTAL

Adresa elektronike:

Fjalëkalimi:

Përdoruesit e paregjistruar
Keni nevojë për ndihmë?

Tel.: +355 (0) 68 200 15 49

E-mail: sherbimi@al.cobiss.net

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10