Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Klasični kursevi, prezentacije …

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Dodatak A:
Spisak kurseva – uslovi za učešće ili privilegije

U osnovnim alinejama je podvučenim slovima ispisan spisak svih kurseva koji su u Programu obrazovanja uslov za učešće na drugom kursu ili za dobijanje odgovarajućih privilegija. Nadalje je u zagradi navedeno na koje se kurseve ili privilegije uslov odnosi.

U uvučenim alinejama, u običnoj štampi, naveden je spisak jednako vrednih kurseva s kojima takođe možemo ispuniti uslov, onda kada nismo završili kurs iz osnovne alineje.

Ispunjavanje uslova za učešće na kursu dokazujete na sledeći način:

  • za kurseve izvedene izvan VBS centra NBS, potrebno je da nam e-poštom na adresu COBISSIZO@VBS.RS pošaljete skeniranu potvrdu ili da nam fotokopiju originalne potvrde pošaljete klasičnom poštiom

  • za kurseve izvedene u VBS centru NBS, nije potrebno bilo kakvo slanje.

Kursevi – VBS centar:

  • "COBISS3/Katalogizacija -kreiranje zapisa" (5 dana), 2014–
    (Privilegije: za kreiranje zapisa u testnom okruženju uzajamne katalogizacije, za dopunjavanje ograničenog skupa bibliografskih podataka)

  • "COBISS3/Katalogizacija – napredni" (5 dana), 2015–
    (Privilegije: za kreiranje zapisa u testnom okruženju uzajamne katalogizacije za neknjižnu građu, serijske publikacije, integrativne izvore (web prezentacije i baze podataka), sastavne delove (bibliografije istraživača i u bazi CORES), pod uslovom da kandidat već ima privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija)

Datum poslednje promene: 15. 9. 2017.


Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10