Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Klasični kursevi, prezentacije …

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Prijava, odjava, dodeljivanje privilegija

Kursevi se odvijaju u elektronskoj učionici Narodne biblioteke Srbije, u Beogradu, Skerlićeva 1. Broj učesnika na pojedinom kursu je ograničen na 16 (svaki učesnik ima svoj personalni računar). Kursevi traju od 9.00 do 16.30.

Uvažavaćemo samo one prijave i odjave koje dobijemo najmanje 7 dana pre predviđenog početka kursa. Najkasnije 5 dana pre početka kursa obavestićemo vas da li su prijave potvrđene. Ako zbog malog broja prijava (manje od 8 učesnika) kurs treba otkazati, kandidate ćemo o tome obavestili elektronskom poštom, a daćemo im mogućnost da se prijave za sledeći termin. U slučaju izvođenja kursa, učesnicima će na portalu Obrazovanje biti omogućen i uvid u elektronske folije.

Važno! Podrazumeva se da se prijavljivanje na kurseve odvija prema dogovoru s upravom vaše biblioteke, ustanove. Kontakt osoba za Cobiss u vašoj biblioteci ili direktor biblioteke, ustanove, mora elektronskom poštom ili pismom potvrditi vašu prijavu. Tek ovim potvrđivanjem smatra se da ste zvanično učesnik kursa i da ste sebi obezbedili mesto na kursu.

Nakon završenog klasičnog kursa učesnici, koji su prisustvovali celom kursu, dobijaju potvrde o učešću na kursu. Ujedno im se u centralni registar korisnika programski dodeljuju odgovarajuće privilegije za rad u sistemu COBISS. Kada su privilegije dodeljene u lične mape polaznika kursa, za rad u biblioteci ih potvrđuje i tamošnji administrator za COBISS.

Kursevi su za članice sistema COBISS besplatni.

Preciznije informacije o terminima, trajanju, programima, literaturi, potrebnom predznanju za učešće na kursevima, predavačima i napomenama, navedene su kod svakog kursa. Redosled učešća na kursevima je u nekim slučajevima uslovljen, što je posebno opisano u uslovima i napomenama kod pojedinog kursa. Spiskovi kurseva, koji su uslov za učešće na drugom kursu i jednako vrednovanih kurseva iz proteklih godina, dat je na kraju publikacije u Dodatku A.

Sadržaj programa obrazovanja dostupan je preko VBS-ovog web servera (http://obrazovanje.vbs.rs/). Za sve eventualne dodatne informacije pozovite (Milorad Vučković: telefon 011 2452 350) ili pitanje pošaljite elektronskom poštom na adresu COBISSIZO@VBS.RS.

Datum poslednje promene: 26. 6. 2012


Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10