Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.
IZUM Izobraževanje

Upravljanje uporabniških imen in pooblastil

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Obrazci

Povezave do obrazcev:

Vlogo za pridobitev uporabniškega imena pripravi skrbnik lokalnih aplikacij za uporabnika, ki želi pridobiti prvo uporabniško ime v določeni knjižnici. Ko se obrazec programsko izpolni, lahko skrbnik takoj odpre uporabniško ime za uporabnika in mu dodeli ustrezna pooblastila za delo v sistemu COBISS. Podpisani in ožigosani obrazec mora IZUM prejeti v roku 14 dni od dneva odprtja uporabniškega imena. Če vloga ne prispe pravočasno, IZUM uporabniško ime blokira ter o tem obvesti skrbnika lokalnih aplikacij in uporabnika.

Izjavo o varovanju osebnih podatkov izpolni in podpiše odgovorna oseba v knjižnici ter jo ožigosano pošlje v IZUM. Na osnovi izjave dobi knjižnica možnost dostopa do skupine izpisov o transakcijah v segmentih  COBISS3/Izposoja. Izjave ni treba ponovno pošiljati, če jo je knjižnica že kdaj prej poslala v IZUM.

Izjavo o pooblastilu za kontrolo dnevnikov o obdelavah osebnih podatkov članov knjižnice izpolni odgovorna oseba v knjižnici ter jo opremljeno s podpisom in žigom pošlje v IZUM. Na tej osnovi dobi uporabnik, naveden v izjavi, dostop do dnevnikov o obdelavi osebnih podatkov članov knjižnice. Namen tega pooblastila je, da lahko pooblaščena oseba v programski opremi COBISS3 pregleda, kdo od zaposlenih v knjižnici, ki ima uporabniško ime za delo v COBISS-u, je obdeloval osebne podatke članov knjižnice, katere podatke in kolikokrat (v skladu z ZVOP). Možna je priprava več različnih pregledov. Več o pooblastilu je zapisano v e-priročniku Osnovna navodila COBISS3. E-priročniki in druga navodila so dostopni na portalu izobraževanje na povezavi.

Datum zadnje spremembe: 9. 9. 2019


Online evidence

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si