Вашиот прелистувач не поддржува JavaScript кој е неопходен за правилно функционирање на сајтот.
IZUM Izobraževanje

Е-прирачници

IZUM home page

COBISS Кооперативен онлајн библиографски систем и сервиси COBISS

COBISS3/Elektronski izvori

V6.12-00

ISSN 2385-9822

Priručnik uključuje sve dopune od izdanja prve štampane verzije priručnika juna 2014. godine do danas. Sadržaj priručnika je usklađen s funkcionisanjem programske opreme COBISS3, V6.12-00 i važi i za sve sledeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: jun 2017, prevod: avgust 2017.

Ceo priručnik[6,6 MB]

Dosadašnje promene

Delovi priručnika:

Naslovna strana[177 KB]SADRŽAJ[216 KB]PREDGOVOR[304 KB]O UPUTSTVIMA[192 KB]1 UVOD[210 KB]2 KUPOVINA ELEKTRONSKIH IZVORA[128 KB]2.1 Kupovina paketa ili licence za samostalni e-izvor[217 KB]2.2 Avansno plaćanje[182 KB]2.3 Plaćanje[248 KB]2.4 Opšti postupci[117 KB]3 OBAVEZNI PRIMERAK ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJA[87 KB]3.1 Prijem[252 KB]3.2 Reklamiranje[230 KB]4 VEZA SA PORTALIMA ZA POZAJMICU E-KNJIGA[200 KB]4.1 Kupovina licence za pozajmicu e-knjiga[204 KB]4.2 Unos podataka o paketu[227 KB]4.3 Avansno plaćanje[70 KB]4.4 Plaćanje[116 KB]4.5 Pozajmica e-knjige[120 KB]4.6 Opšti postupci[117 KB]5 DRUGI POSTUPCI U SEGMENTU[90 KB]5.1 Održavanje podataka o partnerima[122 KB]5.2 Održavanje podataka o kontima[119 KB]5.3 Priprema šablona konta[135 KB]5.4 Podešavanje numeratora dokumenata[126 KB]6 VEZA SA DRUGIM SEGMENTIMA I BIBLIOGRAFSKIM BAZAMA PODATAKA[123 KB]6.1 COBISS3/Nabavka[88 KB]6.2 COBISS3/Pozajmica, COBISS2/Pozajmica[73 KB]6.3 COBISS3/Ispisi[85 KB]6.4 COBISS3/Upravljanje aplikacijama[73 KB]6.5 COBISS/OPAC[110 KB]Dodatek A - ISPISI[68 KB]A.1 Ispisivanje[72 KB]A.2 Opis ispisa[127 KB]Dodatek B - SPISKOVI[68 KB]B.1 Spisak ispisa[85 KB]B.2 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[123 KB]B.3 Opis ispisa[299 KB]Dodatek C - UTROŠAK SREDSTAVA[117 KB]C.1 Spisak ispisa[142 KB]C.2 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[191 KB]C.3 Opis ispisa[273 KB]Dodatek D - STATISTIKE[93 KB]D.1 Spisak ispisa[93 KB]D.2 Izbor podataka za pripremu ispisa[126 KB]D.3 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[128 KB]D.4 Opis ispisa[227 KB]Dodatek E - PODACI ZA DALJU OBRADU[71 KB]E.1 Spisak ispisa[86 KB]E.2 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[90 KB]E.3 Opis ispisa[153 KB]Podaci o izdavaču[120 KB]

Онлајн-евиденции

Пристап до регистрациите

Регистрирани корисници
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОРТАЛОТ

Ваша е-пошта:

Лозинка:

Дали ви е потребна помош?

Телефон:
(02) 3230 151, лок. 200

Е-пошта: cobissizo@nubsk.edu.mk

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10