Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Licence za uzajamnu katalogizaciju

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

Postupak za dobijanje licence

Postupak za dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju odvija se u skladu s Pravilnikom o bližim uslovima i načinu izdavanja licence za uzajmnu katalogizaciju (Sl. list. CG, br. 8/2013).

Kandidat najprije u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore “Đurđe Crnojević” mora da pohađa kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija - početni. Kada nakon završenog kursa dobije korisničko ime za kreiranje zapisa u testnom okruženju za uzajamnu katalogizaciju, praktično počinje da se osposobljava za dobijanje licence.

Postupak za dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju odvija se u skladu sa dokumentom Postupak dobijanja dozvola za uzajamnu katalogizaciju u sistemu COBISS.CG.

Zapise na osnovu podneska provjerava Komisija za dodjelu licenci.

Nakon dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju, bibliotekar dobija privilegiju za kreiranje bibliografskih zapisa za monografske publikacije u uzajamnoj bazi podataka i lokalnoj bazi podataka.

Datum poslednje promjene: 24.05.2016.


Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (041) 234 243

E-pošta:cobissizo@vbcg.me

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10