Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Licence za uzajamnu katalogizaciju

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

Prijava za dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju

U skladu s 7. članom Pravilnika o bližim uslovima i načinu izdavanja licence za uzajmnu katalogizaciju (Sl. list. CG, br. 8/2013), prijava tj. zahtjev za dobijanje licence se podnosi Komisiji za izdavanje licenci neposredno ili preko biblioteke u kojoj je lice zaposleno.

Zahtjev sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahtjeva: naziv biblioteke, ime i prezime kandidata, datum i mjesto rođenja, prebivalište ili boravište, adresu, e-mail adresu, stepen i vrstu stručne spreme i podatke o radnom statusu kandidata.

Upis/ažuriranje dodatnih podataka za dobijanje licence
Unapred ispunjen obrazac Prijava za licencu (.pdf)

Uz prijavu tj. zahtjev za izdavanje licence kadidat je dužan da podnese dokaze o ispunjenosti uslova, i to:

  1. dokaz o stručnoj spremi;
  2. dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje bibliotečke djelatnosti, odnosno dokaz o stečenom stručnom zvanju;
  3. dokaz o osposobljenosti za rad u procesu uzajamne katalogizacije.

Dokazi se dostavljaju u originalu ili u formi ovjerene kopije.


Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (041) 234 243

E-pošta:cobissizo@vbcg.me

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10