Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Obrazovanje

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

Obrazovanje za uzajamnu katalogizaciju - ovo potpuno ukloniti trenutno sa Portala za obrazovanje CG!

Osposobljavanje bibliotekara za rad u sistemu uzajamne katalogizacije izvode instruktori iz Narodne biblioteke Srbije, Biblioteke Matice srpske i Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković".

1. Upotreba programske opreme COBISS2/Katalogizacija – početni (5 dana)

Kurs je jedan od uslova za dobijanje licence.

Bibliotekar se na kursu upoznaje sa osnovnim načelima sistema uzajamne katalogizacije COBISS te s formatima COMARC/B i COMARC/A.

Uslov za učešće na kursu je znanje s područja obrade građe, koje bibliotekar prilikom prijave na kurs dokazuje sa:

  • diplomom bibliotekarske struke ili
  • potvrdom o položenom bibliotekarskom ispitu

Nakon obavljenog kursa, učesnik dobija privilegiju za kreiranje zapisa u testnom okruženju uzajamne katalogizacije i privilegiju za dopunjavanje ograničenog skupa bibliografskih podataka u lokalnoj bazi podataka.

2. Dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju

3. Upotreba programske opreme COBISS2/Katalogizacija – napredni kursevi

Učešćem na naprednim kursevima katalogizator može da dobije i privilegije za:

  • kreiranje zapisa za kontinuirane izvore
  • kreiranje zapisa za sastavne delove
  • redigovanje zapisa za sastavne delove u uzajamnoj bazi podataka
  • redigovanje zapisa za monografske publikacije u uzajamnoj bazi podataka
  • kreiranje i redigovanje normativnih zapisa
  • ažuriranje baze podataka CORES

Datum poslednje promene sadržaja strane: 08. 11. 2013.


Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (041) 234 243

E-pošta:cobissizo@vbcg.me

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10