Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Klasični kursevi, prezentacije …

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

Prijava, odjava, dodeljivanje privilegija

Kursevi se održavaju u COBISS učionici Nacionalne biblioteke Crne Gore “Đurđe Crnojević”, na Cetinju, Bulevar crnogorskih junaka 163. Broj učesnika na pojedinom kursu je ograničen na 12 (svaki učesnik ima svoj personalni računar). Kursevi traju od 9.00 do 16.30.

Uvažavaćemo samo one prijave i odjave koje dobijemo najmanje 7 dana prije predviđenog početka kursa. Najkasnije 5 dana prije početka kursa obavijestićemo vas da li su prijave potvrđene. Ako zbog malog broja prijava (manje od 6 učesnika) kurs treba otkazati, kandidate ćemo o tome obavijestiti elektronskom poštom, a daćemo im mogućnost da se prijave za sljedeći termin. U slučaju izvođenja kursa, učesnicima će na portalu Obrazovanje biti omogućen i uvid u elektronske folije.

Važno! Podrazumijeva se da se prijavljivanje na kurseve odvija prema dogovoru s upravom vaše biblioteke, ustanove. Kontakt osoba za Cobiss u vašoj biblioteci ili direktor biblioteke, ustanove, mora elektronskom poštom ili pismom potvrditi vašu prijavu. Tek ovim potvrđivanjem smatra se da ste zvanično učesnik kursa i da ste sebi obezbijedili mesto na kursu.

Nakon završenog klasičnog kursa učesnici, koji su prisustvovali cijelom kursu, dobijaju potvrde o učešću na kursu. Ujedno im se u centralni registar korisnika programski dodjeljuju odgovarajuće privilegije za rad u sistemu COBISS. Kada su privilegije dodijeljene u lične mape polaznika kursa, za rad u biblioteci ih potvrđuje i tamošnji administrator za COBISS.

Preciznije informacije o terminima, trajanju, programima, literaturi, potrebnom predznanju za učešće na kursevima, predavačima i napomenama, navedene su kod svakog kursa. Redoslijed učešća na kursevima je u nekim slučajevima uslovljen, što je posebno opisano u uslovima i napomenama kod pojedinog kursa. Spiskovi kurseva, koji su uslov za učešće na drugom kursu i jednako vrednovanih kurseva iz proteklih godina, dat je na kraju publikacije u Dodatku A.

Sadržaj programa obrazovanja dostupan je preko VBCG-ovog web servera (http://obrazovanje.me.cobiss.net/). Za sve eventualne dodatne informacije pozovite 041 234 243 ili pitanje pošaljite elektronskom poštom na adresu cobissizo@cnb.me.

Datum posljednje promjene: 08. 11. 2013.


Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (041) 234 243

E-pošta:cobissizo@vbcg.me

© 1997-2023 IZUM | V 5.0.5