Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Klasični kursevi, prezentacije …

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

Dodatak A:
Spisak kurseva – privilegije

U osnovnim alinejama je podvučenim slovima ispisan spisak svih kurseva koji su u Programu obrazovanja uslov za učešće na drugom kursu ili za dobijanje odgovarajućih privilegija. Nadalje je u zagradi navedeno na koje se kurseve ili privilegije uslov odnosi.

Kursevi – VBCG centar:

  • "COBISS2/Katalogizacija -kreiranje zapisa" (3 dana), 2012–
    (Privilegije: za kreiranje zapisa u testnom okruženju uzajamne katalogizacije, za dopunjavanje ograničenog skupa bibliografskih podataka)

  • Korišćenje programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond (3 dana),2011-

  • "COBISS3/Fond " (2 dana), 2011–

Datum poslednje promene: 08. 11. 2013


Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (041) 234 243

E-pošta:cobissizo@vbcg.me

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10