Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Obrazovanje

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

Program obrazovanja

Obrazovanje korisnika neizbježan je sastavni dio razvoja svakog informacionog sistema. Zbog sve većeg broja korisnika COBISS-a i njihovih potreba, u VIBBiH centru NUBBiH (Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine) veliku pažnju posvećujemo obrazovanju. Pored redovnih kurseva, koji su predstavljeni u ovom programu, organizujemo i prezentacije novosti te posjete bibliotekama, članicama COBISS.

Veliki dio obrazovne djelatnosti VIBBiH centra NUBBiH odnosi se na obrazovanje bibliotekara, posebno onih koji učestvuju u sistemu uzajamne katalogizacije i grade baze podataka COBISS. Obrazovanje za uzajamnu katalogizaciju izvode instruktori iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i IZUM-a.

Kursevi Korištenje programske opreme COBISS2/Katalogizacija - kreiranje zapisa (3 dana), Korištenje programske opreme COBISS2/Preuzimanje zapisa i fond (2 dana), Korištenje programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond (3 dana), namijenjeni su početnicima u sistemu COBISS.BH koji još nisu upoznati s programskom opremom COBISS2 i COBISS3 i formatom COMARC/H. Učesnici se na kursu upoznaju sa:

  • osnovnim uputstvima za rad s programskom opremom COBISS2 i COBISS3
  • osnovama pretraživanja i preuzimanja zapisa iz uzajamne baze u lokalnu bazu podataka
  • formatom COMARC/B
  • formatom COMARC/H

Kurs Korištenje programske opreme COBISS3/Fond (2 dana) namijenjen je učesnicima koji već rade u programu COBISS2 i prelaze na rad u programu COBISS3.

Datum posljednje promjene: 1. 2. 2013.


Online evidencije

Pristup registracijama

Registrirani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (033) 212 435, 275 301

E-pošta:cobissizo@nub.ba

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10