Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Klasični kursevi/tečajevi, prezentacije …

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

Prijava, odjava, dodeljivanje privilegija

Kursevi se odvijaju u Sali za edukaciju Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8B. Broj učesnika na pojedinom kursu je ograničen na 15 (svaki učesnik ima svoj personalni računar). Kursevi traju od 9.00 do 16.30.

Uvažavat ćemo samo one prijave i odjave koje dobijemo najmanje 7 dana prije predviđenog početka kursa. Najkasnije 5 dana prije početka kursa obavestit ćemo vas da li su prijave potvrđene. Ako zbog malog broja prijava (manje od 8 učesnika) kurs treba otkazati, kandidate ćemo o tome obavijestili elektronskom poštom, a dat ćemo im mogućnost da se prijave za sljedeći termin. U slučaju izvođenja kursa, učesnicima će na portalu Obrazovanje biti omogućen i uvid u elektronske folije.

Važno! Podrazumijeva se da se prijavljivanje na kurseve odvija prema dogovoru s upravom vaše biblioteke, ustanove. Kontakt osoba za Cobiss u vašoj biblioteci ili direktor biblioteke, ustanove, mora elektronskom poštom ili pismom potvrditi vašu prijavu. Tek ovim potvrđivanjem smatra se da ste zvanično učesnik kursa i da ste sebi obezbijedili mjesto na kursu.

Nakon završenog klasičnog kursa učesnici, koji su prisustvovali cijelom kursu, dobijaju potvrde o učešću na kursu. Ujedno im se u centralni registar korisnika programski dodjeljuju odgovarajuće privilegije za rad u sistemu COBISS. Kada su privilegije dodijeljene u lične mape polaznika kursa, za rad u biblioteci ih potvrđuje i tamošnji administrator za COBISS.

Kursevi za članice sistema COBISS se plaćaju.

Preciznije informacije o terminima, trajanju, programima, literaturi, potrebnom predznanju za učešće na kursevima, predavačima i napomenama, navedene su kod svakog kursa. Redoslijed učešća na kursevima je u nekim slučajevima uslovljen, što je posebno opisano u uslovima i napomenama kod pojedinog kursa. Spiskovi kurseva, koji su uslov za učešće na drugom kursu i jednako vrednovanih kurseva iz proteklih godina, dat je na kraju publikacije u Dodatku A.

Sadržaj programa obrazovanja dostupan je preko VIBBiH-ovog web servera (http://obrazovanje.ba.cobiss.net). Za sve eventualne dodatne informacije pozovite (Nevenka Hajdarović: telefon 033 212 435, 275 301) ili pitanje pošaljite elektronskom poštom na adresu cobissizo@nub.ba.

Datum poslednje promene: 5. 4. 2017


Online evidencije

Pristup registracijama

Registrirani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (033) 212 435, 275 301

E-pošta:cobissizo@nub.ba

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10