Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Licence za uzajamnu katalogizaciju

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

Prijava za dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju

U skladu s 4. članom Pravilnika o izdavanju licence za uzajamnu katalogizaciju biblioteka za kandidata, koji želi da dobije licencu, VIBBiH centru NUBBiH mora da pošalje pismenu prijavu. Ako kandidat nije zaposlen u biblioteci, prijavu sam može da predloži VIBBiH centru NUBBiH.

Upis/ažuriranje dodatnih podataka za dobijanje licence

Unapred ispunjen obrazac Prijava za licencu (.pdf)

Uz prijavu treba priložiti:

  1. dokaz o položenom bibliotečkom ispitu
    • za kandidata, koji je u procesu polaganja stručnog bibliotečkog ispita, biblioteka dostavlja ime mentora koji je odgovoran za rad kandidata
    • za kandidate – studente Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu, Odsjek dostavlja uvjerenje o položenim ispitima koji se odnose na katalogizaciju i ime mentora koji je odgovoran za rad kandidata

  2. dokaze o završenom osposobljavanju na području uzajamne katalogizacije, koji su obavezni za dobijanje licence i koji su propisani programima obrazovanja VIBBiH centra NUBBiH

  3. izjavu kandidata da je u testnom okruženju sistema COBISS.BH samostalno kreirao 30 bibliografskih zapisa za različite vrste monografskih publikacija i pripadajuće normativne zapise. Izjavu mora da ovjeri odgovorno lice u organizaciji u kojoj je kandidat zaposlen ili u organizaciji koja je kandidatu omogućila rad u testnom okruženju sistema COBISS.BH.

Datum poslednje promene: 1. 2. 2012


Online evidencije

Pristup registracijama

Registrirani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (033) 212 435, 275 301

E-pošta:cobissizo@nub.ba

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10