Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Разрешения за споделена каталогизация

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Заявление за придобиване на разрешение(я) за споделена каталогизация

Библиотеката изпраща на НЦК писмено заявление за кандидата, който желае да получи разрешение или разрешения за споделена каталогизация на адрес: НЦК – Национален център COBISS, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, бул. „Васил Левски” № 88, 1504 София.

Към заявлението трябва да се приложи:

  1. документ за университетско образование с библиотечна специалност или
  2. документ за друго университетско образование и за придобита библиотечна квалификация

PПреди да отпечатате Заявлението за придобиване на разрешение(я) за споделена каталогизация трябва да впишете или актуализирате допълнителни данни за изготвяне на заявлението.

Изготвеното заявление отваряте тук и го отпечатвате.

Последна актуализация: 1. 4. 2016


Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10