Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Управление на потребителски имена и права

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Формуляри

Povezave do obrazcev:

Vlogo za pridobitev uporabniškega imena pripravi skrbnik lokalnih aplikacij za uporabnika, ki želi pridobiti prvo uporabniško ime v določeni knjižnici. Ko se obrazec programsko izpolni, lahko skrbnik takoj odpre uporabniško ime za uporabnika in mu dodeli ustrezna pooblastila za delo v sistemu COBISS. Podpisani in ožigosani obrazec mora IZUM prejeti v roku 14 dni od dneva odprtja uporabniškega imena. Če vloga ne prispe pravočasno, IZUM uporabniško ime blokira ter o tem obvesti skrbnika lokalnih aplikacij in uporabnika.

Последна актуализация: 1. 4. 2016


Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2023 IZUM | V 5.0.5