Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

E-priručnici

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS3/Međubibliotečka pozajmica

V4.5-01

ISSN 2232-433X

Priručnik uključuje sve dopune od izdanja prve štampane verzije priručnika u februaru 1999. do danas. Sadržaj je usklađen s funkcionisanjem programske opreme COBISS3, V4.5-01 i važi i za sve sledeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: oktobar 2008, prevod: maj 2009.

Ceo priručnik[3,5 MB]

Delovi priručnika:

Naslovna strana[107 KB]SADRŽAJ[114 KB]PREDGOVOR[129 KB]O UPUTSTVIMA[84 KB]1 UVOD[103 KB]2 PREUZIMANJE ZAHTEVA NARUČIOCA ZA MP[85 KB]2.1 Unos zahteva za MP[258 KB]2.2 Obrada zahteva za MP koji su dospeli iz drugih biblioteka (primljene COBISS3/MP-narudžbine)[139 KB]2.3 Obrada zahteva za MP koji su dospeli preko COBISS/OPAC-a (primljene COBISS/OPAC-narudžbine)[139 KB]2.4 Kopiranje zahteva za MP[136 KB]2.5 Kreiranje dodatnog zahteva za MP[124 KB]2.6 Brisanje zahteva za MP[86 KB]2.7 Odbijanje zahteva za MP[155 KB]2.8 Unos otkazivanja zahteva za MP[155 KB]2.9 Odbijanje molbe za otkazivanje zahteva za MP[79 KB]2.10 Slanje molbe za informaciju o ceni[89 KB]2.11 Priprema dobavnice za pozajmicu građe domaće biblioteke[156 KB]2.12 Priprema dobavnice za kupovinu građe domaće biblioteke[148 KB]2.13 Obrada zahteva naručioca za MP kada građa domaće biblioteke nije slobodna[155 KB]3 NARUČIVANJE GRAÐE[80 KB]3.1 Priprema narudžbine[165 KB]3.2 Ispostavljanje i slanje narudžbine[183 KB]3.3 Brisanje narudžbine[79 KB]3.4 Unos obaveštenja dobavljača[115 KB]3.5 Otkazivanje narudžbine kod dobavljača[190 KB]3.6 Ponovno naručivanje[133 KB]3.7 Prenaručivanje[118 KB]3.8 Evidentiranje nerealizovane dostave[101 KB]4 PRIJEM GRAÐE[56 KB]4.1 Evidentiranje prijema[186 KB]4.2 Brisanje podataka o prijemu građe[91 KB]4.3 Određivanje jedinstvene cene za izabrane prijeme[117 KB]4.4 Reklamacija primljene građe[145 KB]4.5 Promena dobavljača[96 KB]4.6 Zaključivanje prijema[168 KB]4.7 Zaključivanje prijema i priprema dobavnice[169 KB]5 DOSTAVA GRAÐE NARUČIOCU[86 KB]5.1 Priprema dobavnice[202 KB]5.2 Priprema obaveštenja o dospeloj građ[109 KB]5.3 Ispostavljanje i slanje dobavnice[156 KB]5.4 Brisanje dobavnice[95 KB]5.5 Storno ispostavljene dobavnice[125 KB]5.6 Određivanje iznosa za plaćanje izvršene usluge nakon ispostavljanja dobavnice[158 KB]5.7 Zaključivanje dostave kopija[140 KB]5.8 Priprema molbe za produženje roka pozajmice[91 KB]5.9 Promena datuma vraćanja građe[142 KB]5.10 Odbijanje molbe za produženje roka pozajmice[114 KB]5.11 Priprema obaveštenja o isteku roka pozajmice[102 KB]6 VRAĆANJE GRAÐE[76 KB]6.1 Unos vraćanja – građu vraća naručilac[168 KB]6.2 Štampanje potvrde naručiocu prilikom vraćanja građe[140 KB]6.3 Unos vraćanja – građu vraćamo dobavljaču[155 KB]6.4 Štampanje zahvalnice za dobavljača prilikom vraćanja građe[139 KB]7 PRIPREMA I ISPOSTAVLJANJE RAČUNA[78 KB]7.1 Opšte o pripremi računa[156 KB]7.2 Priprema računa[172 KB]7.3 Brisanje računa[132 KB]7.4 Ispostavljanje i slanje računa[154 KB]7.5 Štampanje knjige izdatih računa[110 KB]8 OBAVEŠTAVANJE NARUČIOCA I DOBAVLJAČA[83 KB]8.1 Priprema obaveštenja za naručioca[167 KB]8.2 Priprema obaveštenja za dobavljača[159 KB]8.3 Brisanje obaveštenja[118 KB]8.4 Ispostavljanje i slanje obaveštenja[157 KB]8.5 Priprema i slanje opštih obaveštenja partnerima u MP e-poštom[126 KB]8.6 Unos primljenog odgovora[106 KB]8.7 Usluge elektronskog obaveštavanja za naručioce članove[112 KB]9 PRIJEM OBAVEŠTENJA[55 KB]9.1 Obrada obaveštenja dospelih preko COBISS/OPAC-a (primljena COBISS/OPAC-obaveštenja)[179 KB]10 PREGLED DOGAĐAJA[84 KB]11 DRUGI POSTUPCI U SEGMENTU[54 KB]11.1 Održavanje podataka o članovima[151 KB]11.2 Održavanje podataka o partnerima[80 KB]11.3 Održavanje podataka o cenovniku[199 KB]11.4 Postavljanje numeratora dokumenata[128 KB]11.5 Priprema podataka za ispis statistika[82 KB]12 POVEZIVANJE SA DRUGIM SEGMENTIMA I BAZAMA PODATAKA[55 KB]12.1 COBISS3/Upravljanje aplikacijama[49 KB]12.2 COBISS3/Ispisi[58 KB]12.3 COBISS3/Pozajmica, COBISS2/Pozajmica[112 KB]12.4 Bibliografske baze podataka[53 KB]12.5 Baza podataka COLIB.XX[50 KB]Dodatak A - PREGLED POSTUPAKA I STATUSA[197 KB]Dodatak B - ISPISI[50 KB]B.1 Ispisivanje[154 KB]B.2 Varijable[137 KB]Dodatak C - OBRASCI[55 KB]C.1 Adresovanje[47 KB]C.2 Bibliografski opis građe i drugi podaci[116 KB]C.3 Primeri ispisa obrazaca[219 KB]Dodatak D - DOSTAVLJENA GRAĐA[70 KB]D.1 Spisak ispisa[83 KB]D.2 Izbor podataka za pripremu ispisa[58 KB]D.3 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[60 KB]D.4 Opis pojedinih ispisa[111 KB]D.5 Primeri ispisa[142 KB]Dodatak E - STATISTIKE[57 KB]E.1 Spisak ispisa[89 KB]E.2 Izbor podataka za pripremu ispisa[104 KB]E.3 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[60 KB]E.4 Opis pojedinih ispisa[189 KB]E.5 Primeri ispisa[279 KB]Podaci o izdavaču[34 KB]

Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10