Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

E-priručnici

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS3/Serijske publikacije (neverifikovano)

V6.21-00

ISSN 2232-4399

Priručnik uključuje sve dopune od izdanja prve štampane verzije priručnika u avgustu 2005. do danas. Sadržaj je usklađen s funkcionisanjem programske opreme COBISS3, V6.21-00 i važi i za sve sledeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: mart 2019, prevod: jul 2019.

Ceo priručnik[14 MB]

Dosadašnje promene

Delovi priručnika:

Naslovna strana[189 KB]SADRŽAJ[135 KB]PREDGOVOR[304 KB]O UPUTSTVIMA[192 KB]1 UVOD[157 KB]2 ODREÐIVANJE GRAÐE[182 KB]2.1 Veza između građe i bibliografskog zapisa[188 KB]2.2 Unos građe[152 KB]2.3 Menjanje veze podataka o fondu s bibliografskim zapisom[74 KB]2.4 Brisanje građe[128 KB]3 KUPOVINA PUBLIKACIJA[141 KB]3.1 Izbor za naručivanje publikacija[199 KB]3.2 Naručivanje publikacija[471 KB]3.3 Prelazak na sledeći period ili godište[262 KB]3.4 Otkazivanje narudžbine i slanje otkazivanja[247 KB]3.5 Zaključivanje dotoka svezaka[240 KB]3.6 Pretplata publikacija[295 KB]3.7 Plaćanje publikacija[310 KB]3.8 Opšti postupci[269 KB]4 NENARUČENE PUBLIKACIJE[138 KB]4.1 Unos spiska nenaručenih publikacija[266 KB]4.2 Brisanje spiska nenaručenih publikacija[133 KB]4.3 Zaključivanje unosa spiska nenaručenih publikacija[257 KB]4.4 Priprema polja 997 za sledeće godište[119 KB]4.5 Dodavanje stavke za prilog[70 KB]4.6 Zaključivanje dotoka svezaka[119 KB]4.7 Ispostavljanje i slanje zahvalnice darodavcu[132 KB]4.8 Opšti postupci[116 KB]5 DOBIJANJE OGLEDNIH PRIMERAKA[86 KB]5.1 Priprema molbe[211 KB]5.2 Ispostavljanje i slanje molbe[192 KB]5.3 Prijem građe[150 KB]5.4 Vraćanje građe dobavljaču[234 KB]5.5 Opšti postupci[116 KB]6 MODEL IZLAŽENJA[115 KB]7 KONTROLA DOTOKA[70 KB]8 SLANJE PUBLIKACIJA[134 KB]8.1 Određivanje primeraka za slanje publikacija[189 KB]8.2 Kontrola dotoka, uređivanje modela izlaženja i priprema pošiljke sa publikacijama[274 KB]8.3 Brisanje pošiljke sa publikacijama[128 KB]8.4 Ispostavljanje i slanje pošiljke sa spiskom publikacija[240 KB]8.5 Prelazak na sledeći period ili godište[180 KB]8.6 Opšti postupci[116 KB]9 REKLAMIRANJE[83 KB]9.1 Priprema reklamacije[264 KB]9.2 Ispostavljanje i slanje reklamacije[280 KB]9.3 Zaključivanje reklamacije[134 KB]9.4 Opšti postupci[116 KB]10 PREGLED DOGAĐAJA[182 KB]11 DRUGI POSTUPCI U SEGMENTU[88 KB]11.1 Održavanje podataka o partnerima[120 KB]11.2 Održavanje podataka o kontima[240 KB]11.3 Podešavanje numeratora dokumenata[212 KB]11.4 Priprema predloga stavke[99 KB]12 VEZA SA DRUGIM SEGMENTIMA I BIBLIOGRAFSKIM BAZAMA PODATAKA[85 KB]12.1 COBISS3/Nabavka[124 KB]12.2 COBISS3/Fond[136 KB]12.3 COBISS3/Pozajmica, COBISS2/Pozajmica[120 KB]12.4 COBISS3/Ispisi[89 KB]12.5 COBISS3/Upravljanje aplikacijama[73 KB]12.6 Bibliografske baze podataka[136 KB]Dodatak A - PREGLED POSTUPAKA I STATUSA[91 KB]A.1 Kupovina publikacija[197 KB]A.2 Kupovina publikacija – evidencija računa[184 KB]A.3 Kupovina publikacija – evidencija avansa i računa za posredne troškove nabavke[188 KB]A.4 Nenaručene publikacije[190 KB]A.5 Dobijanje oglednih primeraka[181 KB]A.6 Slanje publikacija[182 KB]A.7 Reklamiranje[134 KB]Dodatak B - ISPISI[106 KB]B.1 Ispisivanje[178 KB]B.2 Varijable[365 KB]Dodatak C - OBRASCI[70 KB]C.1 Adresovanje[70 KB]C.2 Bibliografski opis građe i drugi podaci[299 KB]C.3 Primeri ispisa[289 KB]Dodatak D - SPISKOVI[73 KB]D.1 Spisak ispisa[84 KB]D.2 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[95 KB]D.3 Opis ispisa[135 KB]Dodatak E - UTROŠAK SREDSTAVA[122 KB]E.1 Spisak ispisa[144 KB]E.2 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[198 KB]E.3 Opis ispisa[286 KB]E.4 Primeri ispisa[344 KB]Dodatak F - STATISTIKE[74 KB]F.1 Spisak ispisa[87 KB]F.2 Izbor podataka za pripremu ispisa[131 KB]F.3 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[97 KB]F.4 Opis ispisa[253 KB]F.5 Primeri ispisa[265 KB]Podaci o izdavaču[120 KB]

Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10