Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

E-priručnici

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Osnovna uputstva COBISS3 (neverifikovano)

V6.22-00

ISSN 2232-4283

Priručnik uključuje sve dopune od izdanja prve štampane verzije priručnika u februaru 1999 do danas. Sadržaj je usklađen s funkcionisanjem programske opreme COBISS3, V6.22-00 i važi i za sve sledeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: jun 2019, prevod: jul 2019.

Ceo priručnik[8,8 MB]

Dosadašnje promene

Delovi priručnika:

Naslovna strana[122 KB]SADRŽAJ[140 KB]PREDGOVOR[215 KB]O UPUTSTVIMA[192 KB]1 UVOD[189 KB]2 INSTALACIJA COBISS3[86 KB]2.1 Sistemski zahtevi[94 KB]2.2 Instalacija korisničkog interfejsa[222 KB]2.3 Aktiviranje i odjavljivanje[180 KB]3 KORISNIČKI INTERFEJS[138 KB]3.1 Brauzer[412 KB]3.2 Pretraživač[253 KB]3.3 Editor[137 KB]3.4 Prikazivač[172 KB]4 OSNOVNI POSTUPCI[86 KB]4.1 Kreiranje objekta[200 KB]4.2 Unos i menjanje karakteristika objekta[327 KB]4.3 Pretraživanje[294 KB]4.4 Pregledanje karakteristika objekta[254 KB]4.5 Priprema i slanje ispisa[260 KB]4.6 Upravljanje redovima za ispis[151 KB]4.7 Uređivanje lokalnih šifrarnika[167 KB]4.8 Uređivanje postupaka[142 KB]5 PODEŠAVANJA[96 KB]5.1 Podešavanje fonta[134 KB]5.2 Prijavljivanje u odeljenje za pozajmicu[176 KB]5.3 Određivanje korisničkih destinacija[195 KB]5.4 Uređivanje logičkih destinacija[120 KB]5.5 Uređivanje ličnog imenika[139 KB]5.6 Slanje poruka korisnicima sistema[83 KB]5.7 Čitanje poslednje poslate poruke[87 KB]5.8 Obaveštavanje korisnika sistema[123 KB]5.9 Pregled poruka[92 KB]5.10 Priprema obaveštenja za COBISS+[222 KB]5.11 Slanje primedbi[61 KB]5.12 Osvežavanje podešavanja[88 KB]5.13 Prikaz grešaka na serveru[96 KB]5.14 Prikaz dnevnika aktivnosti[98 KB]5.15 Prikaz COBISS3 dnevnika[90 KB]5.16 Slanje COBISS3 dnevnika[122 KB]5.17 Test mreže[82 KB]5.18 Prikaz prijavljenih korisnika sistema[89 KB]5.19 Pregled obrade ličnih podataka u skladu sa slovenačkim zakonom o zaštiti ličnih podataka ZVOP[186 KB]6 SAVETI ZA UNOS PODATAKA[83 KB]6.1 Znaci[140 KB]6.2 Tipovi podataka[152 KB]Dodatak A - OSNOVNI SAVETI ZA RAD U OKRUŽENJU WINDOWS[117 KB]A.1 Rad s mišem[170 KB]A.2 Pomeranje prozora i menjanje njihove veličine[174 KB]A.3 Trake za pomeranje[72 KB]A.4 Izbor više objekata istovremeno[136 KB]A.5 Pomeranje i kopiranje teksta[148 KB]Dodatak B - SPISAK PREČICA ZA IZVOÐENJE NEKIH POSTUPAKA I METODA[127 KB]Dodatek C - SPISAK PROGRAMSKIH TAČAKA PRI OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI (ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI)[287 KB]C.1 Programske tačke za segmente u programskoj opremi COBISS3[170 KB]C.2 Programske tačke za segmente u programskoj opremi COBISS2[324 KB]C.3 Format ispisa podataka na spiskovima obrada podataka o ličnosti[281 KB]C.4 Zapisnik o pregledu obrada podataka o ličnosti[127 KB]REČNIK IZRAZA[238 KB]Podaci o izdavaču[120 KB]

Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10