Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Upravljanje korisničkim imenima i privilegijama

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Uvodna objašnjenja

 

Upravljanje korisničkim imenima i privilegijama je funkcionalnost portala, namenjena registrovanim korisnicima koji imaju status administratora lokalnih aplikacija u biblioteci. Zbog ove funkcionalnosti mogu u svojim bibliotekama otvoriti nova korisnička imena, postojećem korisničkom imenu i promeniti status aktivnosti, kao i skup njihovih privilegija.

Upravljanje korisničkim imenima mora se sprovoditi sa znanjem uprave biblioteke.

Lokalni administrator može da izabere neki od sledećih linkova:

  • Zahtev za dobijanje korisničkog imena - Rezultat je popunjen obrazac Zahtev za dobijanje korisničkog imena, koji važi za dobijanje korisničkog imena samo u biblioteci koja je navedena u obrascu.
  • Uređivanje korisničkih imena - Možemo otvoriti novo korisničko ime, uredimo skup privilegija i promenimo status korisničkog imena (aktivno, neaktivno).
  • Obrasci - Linkovi do obrazaca potrebnih za rad u bibliotekama.
  • Tabele - Izrada tabela sa podacima o korisničkim imenima ili privilegijama, koji se mogu pregledati u Excel tabeli (u pripremi).

NAPOMENA: Izbrisati je moguće samo ona korisnička imena, kod kojih još nije dodata privilegija za kreiranje novih zapisa. Za brisanje je potrebno da se pošalje zahtev elektronskom poštom na cobissizo@vbs.rs.

 

Datum poslednje promene: 26. 6. 2012


Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10