Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Klasični kursevi, prezentacije …

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

1. Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond

Termini 2024
januar
februar

[7,8,9]
Banja Luka

mart
april
maj

[13,14,15]
Banja Luka

jun
jul
avgust
septembar

[11,12,13]
Banja Luka

oktobar
novembar
decembar
Program
 • osnovi sistema i servisa COBISS i osnovi programske opreme COBISS3
 • korisnički interfejs (brauzer, pretraživač, editor, prikazivač)
 • osnovni postupci (ažuriranje objekata, pretraživanje, pregledanje karakteristika objekata …)
 • COBISS3/Upravljanje aplikacijama (domaća biblioteka, partneri, korisnička imena …)
 • osnovi formata COMARC/B, format COMARC/H, COBISS3/Fond
 • pretraživanje i preuzimanje zapisa iz uzajamne u lokalnu bazu podataka
 • dopunjavanje potpolja 610az, 675bs i 992bx te lokalnih šifrarnika
 • definisanje unosa podataka o stanju fonda (PSF)
 • inicijalizaciona datoteka, podešavanja i upotreba numeratora, ispis nalepnica iz reda za ispis, kopiranje podataka, inventarisanje, prenos podataka o fondu i drugi postupci
 • prezentacija ispisa u segmentu COBISS3/Ispisi
Trajanje
 • 3 dana
 • 9.00 - 16.30 (svaki dan)
Predavači
 • mr. Željka Komlenić
Uslovi
 • osnovno znanje za rad sa personalnim računarom i poznavanje rada u Windows okruženju
Dobijene privilegije
 • za pretraživanje zapisa u uzajamnoj bazi podataka, za preuzimanje bibliografskih zapisa iz uzajamne u lokalnu bazu podataka,
 • za dopunjavanje lokalnih šifrarnika.
 • za dopunjavanje ograničenog skupa bibliografskih podataka.
 • Biblioteka takođe dobija mogućnost dodeljivanja privilegija segmenta COBISS3/Fond (osim privilegije za ažuriranje uzajamnih modela izlaženja i privilegije za kontrolu dotoka), privilegija segmenta COBISS3/Ispisi i privilegija segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacijama (osim privilegije za dopunjavanje lokalnih šifrarnika).
Literatura
 • priručnici COMARC/H, Osnovna uputstva COBISS3, COBISS3/Upravljanje aplikacijama, COBISS3/Fond
Napomene
 • Kurs je obavezan za jednog bibliotekara prilikom uključivanja biblioteke u sistem COBISS.
 • Kurs je obavezan za bibliotekare koji će iz uzajamne baze podataka preuzimati zapise za monografske publikacije i dopunjavati podatke o fondu.

Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (051) 215 859, lok. 112

E-pošta:vibrsservis@nub.rs

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10