Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

E-priručnici

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Uvodna objašnjenja

Pristup sadržaju e-priručnika imaju korisnici koji su registrovani u online evidencijama obrazovanja COBISS takođe imaju i korisničko ime za rad u sistemu COBISS.RS.

Uvođenjem nove opcije E-priručnici na portalu Obrazovanje postepeno će se ukinuti distribucija štampanih dopuna sadržaja priručnika, jer će ispis trenutno važeće verzije cijelog e-priručnika ili ispis pojedinačnih datoteka, u kojima su izvedene promjene, uvijek biti moguć preko portala. Sadržaji e-priručnika biće usklađeni sa funkcionisanjem trenutno važećih verzija programske opreme COBISS i važiće i za sve sljedeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

Korisnik može da koristi izabrani priručnik preko ekranskog prikaza ili može da ga odštampa za korišćenje u okviru biblioteke, odnosno ustanove koja je potpisnica Ugovora o učešću u sistemu COBISS.RS.

E-priručnici su pripremljeni u formatu pdf, te je stoga za njihovo pregledanje potrebno instalirati čitač Adobe Acrobat Reader. Ako još niste instalirali taj program, ili s postojećom verzijom datoteku ne možete da otvorite, instalirajte najnoviju verziju. Za pregledanje brošure COBISS/OPAC potrebno je instalirati Flash plejer.

Datum posljednje promjene: 2. 1. 2014.


Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (051) 215 859, lok. 112

E-pošta:vibrsservis@nub.rs

© 1997-2023 IZUM | V 5.0.5