Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Klasični kursevi, prezentacije …

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Prijava, odjava, dodeljivanje privilegija

Kursevi se odvijaju u elektronskoj učionici Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, Jevrejska 30, Banja Luka. Broj učesnika na pojedinom kursu je ograničen na 16 (svaki učesnik ima svoj personalni računar). Kursevi traju od 9.00 do 16.30.

Uvažavaćemo samo one prijave i odjave koje dobijemo najmanje 7 dana prije predviđenog početka kursa. Najkasnije 5 dana prije početka kursa obavijestićemo vas da li su prijave potvrđene. Ako zbog malog broja prijava (manje od 8 učesnika) kurs treba otkazati, kandidate ćemo o tome obavijestili elektronskom poštom, a daćemo im mogućnost da se prijave za sljedeći termin. U slučaju izvođenja kursa, učesnicima će na portalu Obrazovanje biti omogućen i uvid u elektronske folije.

Važno! Podrazumijeva se da se prijavljivanje na kurseve odvija prema dogovoru s upravom vaše biblioteke, ustanove. Kontakt osoba za Cobiss u vašoj biblioteci ili direktor biblioteke, ustanove, mora elektronskom poštom ili pismom potvrditi vašu prijavu. Tek ovim potvrđivanjem smatra se da ste zvanično učesnik kursa i da ste sebi obezbijedili mjesto na kursu.

Nakon završenog klasičnog kursa učesnici, koji su prisustvovali cijelom kursu, dobijaju potvrde o učešću na kursu. Ujedno im se u centralni registar korisnika programski dodjeljuju odgovarajuće privilegije za rad u sistemu COBISS. Kada su privilegije dodijeljene u lične mape polaznika kursa, za rad u biblioteci ih potvrđuje i tamošnji administrator za COBISS.

Kursevi za članice sistema COBISS se plaćaju.

Preciznije informacije o terminima, trajanju, programima, literaturi, potrebnom predznanju za učešće na kursevima, predavačima i napomenama, navedene su kod svakog kursa. Redoslijed učešća na kursevima je u nekim slučajevima uslovljen, što je posebno opisano u uslovima i napomenama kod pojedinog kursa. Spiskovi kurseva, koji su uslov za učešće na drugom kursu i jednako vrednovanih kurseva iz proteklih godina, dat je na kraju publikacije u Dodatku A.

Sadržaj programa obrazovanja dostupan je preko VIBRS-ovog web servera (http://obrazovanje.rs.cobiss.net). Za sve eventualne dodatne informacije pozovite (Željka Komlenić: telefon 051 215 859 lok. 112) ili pitanje pošaljite elektronskom poštom na adresu vibrsservis.nubrs@gmail.com.

Datum poslednje promene: 4. 1. 2024.


Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (051) 215 859, lok. 112

E-pošta:vibrsservis@nub.rs

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10