Вашиот прелистувач не поддржува JavaScript кој е неопходен за правилно функционирање на сајтот.
IZUM Izobraževanje

Е-прирачници

IZUM home page

COBISS Кооперативен онлајн библиографски систем и сервиси COBISS

COBISS3/Upravljanje aplikacijama (neverifikovano) - Dosadašnje promene

V6.24-00

ISSN 2232-4321

Ceo priručnik[3,8 MB]

Nazad na izabrani priručnik

Promene br. 22, decembar 2019.:Spisak[91 KB]Komplet za štampanu verziju[510 KB]

Promene br. 21, jun 2019.:Spisak[91 KB]Komplet za štampanu verziju[773 KB]

Promene br. 20, decembar 2016.:Spisak[182 KB]Komplet za štampanu verziju[803 KB]

Promene br. 19, septembar 2016.:Spisak[182 KB]Komplet za štampanu verziju[697 KB]

Promene br. 17, mart 2016.:Spisak[188 KB]Komplet za štampanu verziju[773 KB]

Promene br. 16, decembar 2015.:Spisak[192 KB]Komplet za štampanu verziju[1,6 MB]Opis novosti[196 KB]

Promene br. 15, april 2015.:Spisak[139 KB]Komplet za štampanu verziju[556 KB]Opis novosti[142 KB]

Promene br. 14, decembar 2014.:Spisak[134 KB]Komplet za štampanu verziju[466 KB]


Онлајн-евиденции

Пристап до регистрациите

Регистрирани корисници
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОРТАЛОТ

Ваша е-пошта:

Лозинка:

Дали ви е потребна помош?

Телефон:
(02) 3230 151, лок. 200

Е-пошта: cobissizo@nubsk.edu.mk

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10