Вашиот прелистувач не поддржува JavaScript кој е неопходен за правилно функционирање на сајтот.
IZUM Izobraževanje

Е-прирачници

IZUM home page

COBISS Кооперативен онлајн библиографски систем и сервиси COBISS

COBISS3/Pozajmica (neverifikovano) - Dosadašnje promene

V6.24-00

ISSN 2232-4313

Ceo priručnik[17,1 MB]

Nazad na izabrani priručnik

Promene br. 19, december 2019.:Spisak[94 KB]Komplet za štampanu verziju[640 KB]

Promene br. 18, februar 2019.:Spisak[99 KB]Komplet za štampanu verziju[2,5 MB]

Promene br. 17, decembar 2017.:Spisak[185 KB]Komplet za štampanu verziju[1,5 MB]

Promene br. 16, septembar 2017.:Spisak[185 KB]Komplet za štampanu verziju[2,7 MB]

Promene br. 15, septembar 2016.:Spisak[141 KB]Komplet za štampanu verziju[4 MB]

Promene br. 14, mart 2016.:Spisak[150 KB]Komplet za štampanu verziju[2,7 MB]

Promene br. 13, decembar 2015.:Spisak[216 KB]Komplet za štampanu verziju[4 MB]Opis novosti[273 KB]

Promene br. 12, jun 2015.:Spisak[219 KB]Komplet za štampanu verziju[4 MB]Opis novosti[225 KB]

Promene br. 11, mart 2015.:Spisak[202 KB]Komplet za štampanu verziju[4 MB]Opis novosti[247 KB]

Promene br. 10, decembar 2014.:Spisak[134 KB]Komplet za štampanu verziju[477 KB]

Promene br. 9, decembar 2014.:Spisak[148 KB]Komplet za štampanu verziju[3,7 MB]

Promene br. 8, oktobar 2014.:Spisak[277 KB]Komplet za štampanu verziju[6,6 MB]Opis novosti[255 KB]

Promene br. 7, jun 2014.:Spisak[134 KB]Komplet za štampanu verziju[11,2 MB]Opis novosti[126 KB]

Promene br. 6, oktobar 2013.:Spisak[211 KB]Komplet za štampanu verziju[4,7 MB]Opis novosti[300 KB]

Promene br. 5, april 2013.:Spisak[192 KB]Komplet za štampanu verziju[1,2 MB]Opis novosti[119 KB]


Онлајн-евиденции

Пристап до регистрациите

Регистрирани корисници
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОРТАЛОТ

Ваша е-пошта:

Лозинка:

Дали ви е потребна помош?

Телефон:
(02) 3230 151, лок. 200

Е-пошта: cobissizo@nubsk.edu.mk

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10