Вашиот прелистувач не поддржува JavaScript кој е неопходен за правилно функционирање на сајтот.
IZUM Izobraževanje

Е-прирачници

IZUM home page

COBISS Кооперативен онлајн библиографски систем и сервиси COBISS

COBISS3/Nabavka (neverifikovano) - Dosadašnje promene

V6.23-00

ISSN 2232-4291

Ceo priručnik[13,8 MB]

Nazad na izabrani priručnik

Promene br. 16, avgust 2019.:Spisak[92 KB]Komplet za štampanu verziju[410 KB]

Promene br. 15, mart 2019.:Spisak[92 KB]Komplet za štampanu verziju[410 KB]

Promene br. 14, novembar 2018.:Spisak[92 KB]Komplet za štampanu verziju[547 KB]

Promene br. 13, jun 2017.:Spisak[184 KB]Komplet za štampanu verziju[1 MB]

Promene br. 12, januar 2017.:Spisak[130 KB]Komplet za štampanu verziju[1,1 MB]

Promene br. 11, septembar 2016.:Spisak[128 KB]Komplet za štampanu verziju[480 KB]

Promene br. 10, jun 2015.:Spisak[135 KB]Komplet za štampanu verziju[362 KB]Opis novosti[73 KB]

Promene br. 9, decembar 2014.:Spisak[134 KB]Komplet za štampanu verziju[477 KB]

Promene br. 8, oktobar 2014.:Spisak[134 KB]Komplet za štampanu verziju[462 KB]

Promene br. 7, jun 2014.:Spisak[145 KB]Komplet za štampanu verziju[1,5 MB]


Онлајн-евиденции

Пристап до регистрациите

Регистрирани корисници
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОРТАЛОТ

Ваша е-пошта:

Лозинка:

Дали ви е потребна помош?

Телефон:
(02) 3230 151, лок. 200

Е-пошта: cobissizo@nubsk.edu.mk

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10