Вашиот прелистувач не поддржува JavaScript кој е неопходен за правилно функционирање на сајтот.
IZUM Izobraževanje

Е-прирачници

IZUM home page

COBISS Кооперативен онлајн библиографски систем и сервиси COBISS

COBISS3/Katalogizacija - Dosadašnje promene

V14.0

ISSN 2350-3521

Ceo priručnik[23,1 MB]

Nazad na izabrani priručnik

Promene br. 46, januar 2024.:Spisak[96 KB]Komplet za štampanu verziju[707 KB]

Promene br. 45, septembar 2023.:Spisak[117 KB]Komplet za štampanu verziju[791 KB]

Promene br. 44, oktobar 2022.:Spisak[100 KB]Komplet za štampanu verziju[1,5 MB]

Promene br. 43, juni 2022.:Spisak[95 KB]Komplet za štampanu verziju[562 KB]

Promene br. 42, mart 2022.:Spisak[96 KB]Komplet za štampanu verziju[854 KB]

Promene br. 41, novembar 2021.:Spisak[126 KB]Komplet za štampanu verziju[7,2 MB]

Promene br. 40, jun 2021.:Spisak[97 KB]Komplet za štampanu verziju[576 KB]

Promene br. 39, februar 2021.:Spisak[114 KB]Komplet za štampanu verziju[5,2 MB]

Promene br. 38, oktobar 2020.:Spisak[103 KB]Komplet za štampanu verziju[2,2 MB]

Promene br. 37, april 2020.:Spisak[113 KB]Komplet za štampanu verziju[2,8 MB]

Promene br. 36, januar 2020.:Spisak[96 KB]Komplet za štampanu verziju[620 KB]

Promene br. 35, decembar 2019.:Spisak[101 KB]Komplet za štampanu verziju[2,0 MB]

Promene br. 34, avgust 2019.:Spisak[92 KB]Komplet za štampanu verziju[593 KB]

Promene br. 33, jun 2019.:Spisak[95 KB]Komplet za štampanu verziju[1,6 MB]

Promene br. 32, mart 2019.:Spisak[101 KB]Komplet za štampanu verziju[2,1 MB]

Promene br. 31, novembar 2018.:Spisak[184 KB]Komplet za štampanu verziju[1,1 MB]

Promene br. 30, septembar 2018.:Spisak[201 KB]Komplet za štampanu verziju[6,8 MB]

Promene br. 29, jun 2018.:Spisak[195 KB]Komplet za štampanu verziju[3 MB]

Promene br. 28, april 2018.:Spisak[225 KB]Komplet za štampanu verziju[18,6 MB]

Promene br. 27, januar 2018.:Spisak[191 KB]Komplet za štampanu verziju[2,6 MB]

Promene br. 26, decembar 2017.:Spisak[189 KB]Komplet za štampanu verziju[3,7 MB]

Promene br. 25, septembar 2017.:Spisak[191 KB]Komplet za štampanu verziju[3 MB]

Promene br. 24, jun 2017.:Spisak[132 KB]Komplet za štampanu verziju[903 KB]

Promene br. 23, maj 2017.:Spisak[133 KB]Komplet za štampanu verziju[1,3 MB]

Promene br. 22, mart 2017.:Spisak[133 KB]Komplet za štampanu verziju[1,2 MB]

Promene br. 21, decembar 2016.:Spisak[141 KB]Komplet za štampanu verziju[3,5 MB]

Promene br. 20, septembar 2016.:Spisak[131 KB]Komplet za štampanu verziju[1,1 MB]

Promene br. 19, jun 2016.:Spisak[134 KB]Komplet za štampanu verziju[1,9 MB]

Promene br. 18, mart 2016.:Spisak[281 KB]Komplet za štampanu verziju[6,7 MB]Opis novosti[140 KB]

Promene br. 17, decembar 2015.:Spisak[218 KB]Komplet za štampanu verziju[4,4 MB]Opis novosti[140 KB]

Promene br. 16, jun 2015.:Spisak[249 KB]Komplet za štampanu verziju[2,2 MB]Opis novosti[77 KB]

Promene br. 15, decembar 2014.:Spisak[137 KB]Komplet za štampanu verziju[874 KB]

Promene br. 14, decembar 2014.:Spisak[146 KB]Komplet za štampanu verziju[2,8 MB]

Promene br. 13, oktobar 2014.:Spisak[141 KB]Komplet za štampanu verziju[1,4 MB]Opis novosti[76 KB]

Promene br. 12, septembar 2014.:Spisak[136 KB]Komplet za štampanu verziju[899 KB]Opis novosti[75 KB]

Promene br. 11, jun 2014.:Spisak[186 KB]Komplet za štampanu verziju[1,8 MB]Opis novosti[132 KB]

Promene br. 10, april 2014.:Spisak[215 KB]Komplet za štampanu verziju[4,3 MB]Opis novosti[232 KB]

Promene br. 9, junuar 2014.:Spisak[155 KB]Komplet za štampanu verziju[4,4 MB]Opis novosti[138 KB]

Promene br. 8, jun 2013.:Spisak[216 KB]Komplet za štampanu verziju[5,3 MB]Opis novosti[225 KB]


Онлајн-евиденции

Пристап до регистрациите

Регистрирани корисници
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОРТАЛОТ

Ваша е-пошта:

Лозинка:

Дали ви е потребна помош?

Телефон:
(02) 3230 151, лок. 200

Е-пошта: cobissizo@nubsk.edu.mk

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10