Вашиот прелистувач не поддржува JavaScript кој е неопходен за правилно функционирање на сајтот.
IZUM Izobraževanje

Е-прирачници

IZUM home page

COBISS Кооперативен онлајн библиографски систем и сервиси COBISS

Воведни објаснувања

Пристап до содржината на е-прирачниците имаат корисниците што се регистрирани во онлајн-евиденциите за образование COBISS и имаат корисничко име за работење во системот COBISS.MK.

Со воведување на новата опција Е-прирачници на порталот Образование постепено ќе се укине дистрибуцијата на печатени дополнувања на содржините на прирачниците, бидејќи исписот на тековно важечките верзии на целиот е-прирачник или испис на одделни датотеки, во кои се извршени измени, секогаш ќе биде можен преку порталот. Содржините на е-прирачниците ќе бидат усогласени со функционирањето на тековно важечките верзии на програмската поддршка COBISS и ќе важат и за сите следни верзии на програмската поддршка се до отповикувањето или до објавувањето на нова електронска верзија на прирачникот.

Корисникот може да го користи избраниот прирачник преку екранскиот приказ или може да го отпечати за користење во рамки на библиотеката, односно установата која е потписник на Договорот за учество во системот COBISS.MK.

Е-прирачниците се подготвени во форматот pdf, па заради тоа за нивно прегледување е потребно да се инсталира читач Adobe Acrobat Reader. Ако се уште не сте ја инсталирале таа програма или со постојната верзија датотеката не можете да ја отворите, инсталирајте најнова верзија. За прегледување на брошурата COBISS/OPAC е потребно да инсталирате Flash плеер.Онлајн-евиденции

Пристап до регистрациите

Регистрирани корисници
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОРТАЛОТ

Ваша е-пошта:

Лозинка:

Дали ви е потребна помош?

Телефон:
(02) 3230 151, лок. 200

Е-пошта: cobissizo@nubsk.edu.mk

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10