Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

E-priručnici

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

COMARC/H Format

za podatke o stanju fonda (neverifikovano)

ISSN 2232-4232

Priručnik uključuje sve dopune od izdanja prve verzije štampanog priručnika 1992. godine do danas. Sadržaj je usklađen sa funkcionisanjem programske opreme, V6.20-00 i važi i za sve sledeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: novembar 2018, prevod: mart 2019.

Ceo priručnik[8,1 MB]

Dosadašnje promene

Delovi priručnika:

Naslovna strana[126 KB]SADRŽAJ[114 KB]UVOD[156 KB]STRUKTURA PODATAKA O STANJU FONDA[148 KB]998 ZBIRNI PODACI O STANJU FONDA[115 KB]997 PODACI O STANJU FONDA SERIJSKIH PUBLIKACIJA[120 KB]996 PODACI O STANJU FONDA MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJA[68 KB]99X PODACI O STANJU FONDA[266 KB]998 a - Datum izveštavanja[147 KB]998 b - Oznaka ustanove – sigla[220 KB]996/997 c - Oznaka primerka / jedinica kompleta[217 KB]998 c - Broj primeraka[557 KB]99X d - Signatura (Postavka)[239 KB]996/997 e - Preusmeravanje građe[208 KB]998 e - Indikator nabavke[191 KB]996/997 f - Numerička oznaka publikacije – Inventarski broj[147 KB]99X g - Opšti podaci o fondu[284 KB]996/997 h - Naslov jedinice[158 KB]996/997 i - Obim jedinice[151 KB]997 j – Numerisanje – drugi nivo (godište)[101 KB]997/998 k – Godina[154 KB]997 l – Numerisanje – treći nivo[96 KB]997 m - Numerisanje – prvi nivo (sveska)[217 KB]99X n - Napomene o stanju fonda[199 KB]996/997 o - Datum inventarisanja[55 KB]996/997 p - Stepen dostupnosti[210 KB]996/997 q - Status[208 KB]996/997 r - Inventarske napomene[65 KB]996/997 s - Povez[178 KB]996/997 t - Datum statusa[64 KB]996/997 u - Ograničenje dostupnosti[222 KB]99X v - Način nabavke[161 KB]996/997 w - Namena nabavke[61 KB]996/997 x - Broj i datum narudžbine[111 KB]996/997 y - Broj i datum prijema[155 KB]996/997 z - Broj i datum reklamacije[208 KB]996/997 0 - Broj i datum predračuna[138 KB]996/997 1 - Broj i datum računa[134 KB]99X 2 - Dobavljač[174 KB]99X 3 - Cena (sa računa)[278 KB]99X 4 - Finansijer[224 KB]996/997 5 – Vrsta obrade (usmeravanje)[199 KB]996/997 7 - Interni broj i datum računa[201 KB]996/997 8 - Primalac za poklon ili razmenu[78 KB]996/997 9 - Broj za pozajmicu[117 KB]UNOS PODATAKA O PRILOZIMA[107 KB]REFERENSNA LITERATURA[83 KB]Dodatak A - SADRŽAJ PODATAKA O STANJU FONDA[288 KB]Dodatek B - PREPORUČENE SKRAĆENICE[133 KB]Dodatek C - POSEBAN PRIMER UNOSA NA VIŠE NIVOA[172 KB]Podaci o izdavaču[121 KB]

Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (041) 234 243

E-pošta:cobissizo@vbcg.me

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10