Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

E-priručnici

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

COBISS3/Nabavka (neverifikovano)

V6.23-00

ISSN 2232-4291

Priručnik uključuje sve dopune od izdanja prve štampane verzije priručnika u oktobru 2001. do danas. Sadržaj je usklađen s funkcionisanjem programske opreme COBISS3, V6.23-00 i važi i za sve sledeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: avgust 2019, prevod: avgust 2019.

Ceo priručnik[13,8 MB]

Dosadašnje promene

Delovi priručnika:

Naslovna strana[187 KB]SADRŽAJ[147 KB]PREDGOVOR[304 KB]O UPUTSTVIMA[192 KB]1 UVOD[159 KB]2 ODREÐIVANJE GRAÐE[182 KB]2.1 Veza između građe i bibliografskog zapisa[188 KB]2.2 Unos građe[152 KB]2.3 Menjanje veze podataka o fondu s bibliografskim zapisom[74 KB]2.4 Brisanje građe[129 KB]3 KUPOVINA GRAÐE[190 KB]3.1 Izbor za naručivanje građe[254 KB]3.2 Naručivanje građe[332 KB]3.3 Pretplata naručene građe[279 KB]3.4 Prijem naručene građe[325 KB]3.5 Plaćanje primljene građe[316 KB]3.6 Poništavanje postupka nabavke[150 KB]3.7 Opšti postupci[266 KB]4 RAZMENA GRAÐE[136 KB]4.1 Prijem građe iz razmene[303 KB]4.2 Slanje građe u razmenu[307 KB]4.3 Opšti postupci[114 KB]5 DEPOZITARNA BIBLIOTEKA – PRIJEM OBAVEZNIH PRIMERAKA[139 KB]5.1 Unos spiska[281 KB]5.2 Brisanje spiska[68 KB]5.3 Zaključivanje spiska[245 KB]5.4 Zaključivanje stavke spiska[123 KB]5.5 Opšti postupci[114 KB]6 NACIONALNA DEPOZITARNA BIBLIOTEKA – PRIJEM I SLANJE OBAVEZNIH PRIMERAKA[141 KB]6.1 Prijem obaveznih primeraka[138 KB]6.2 Slanje obaveznih primeraka[261 KB]6.3 Opšti postupci[114 KB]7 PRIJEM POKLONJENE GRAÐE[135 KB]7.1 Unos spiska[264 KB]7.2 Brisanje spiska[68 KB]7.3 Zaključivanje spiska[239 KB]7.4 Zaključivanje stavke spiska[123 KB]7.5 Ispostavljanje i slanje zahvalnice darodavcu[132 KB]7.6 Opšti postupci[114 KB]8 DRUGI NAČINI PRIJEMA GRAÐE[135 KB]8.1 Unos spiska[265 KB]8.2 Brisanje spiska[67 KB]8.3 Zaključivanje spiska[244 KB]8.4 Zaključivanje stavke spiska[123 KB]8.5 Opšti postupci[114 KB]9 REKLAMIRANJE[84 KB]9.1 Priprema reklamacije[303 KB]9.2 Ispostavljanje i slanje reklamacije[195 KB]9.3 Zaključivanje reklamiranja[239 KB]9.4 Opšti postupci[114 KB]10 PREGLED DOGAÐAJA[182 KB]11 DRUGI POSTUPCI U SEGMENTU[88 KB]11.1 Održavanje podataka o partnerima[136 KB]11.2 Održavanje podataka o kontima[240 KB]11.3 Podešavanje numeratora dokumenata[210 KB]11.4 Priprema predloga stavke[99 KB]12 VEZA S DRUGIM SEGMENTIMA I BIBLIOGRAFSKIM BAZAMA PODATAKA[86 KB]12.1 COBISS3/Serijske publikacije[88 KB]12.2 COBISS3/Fond[135 KB]12.3 COBISS3/Pozajmica, COBISS2/Pozajmica[121 KB]12.4 COBISS3/Ispisi[89 KB]12.5 COBISS3/Upravljanje aplikacijama[73 KB]12.6 Bibliografske baze podataka[136 KB]Dodatak A - PREGLED POSTUPAKA I STATUSA[91 KB]A.1 Kupovina građe[222 KB]A.2 Kupovina građe – evidencija računa[186 KB]A.3 Kupovina građe – evidencija avansa i računa za posredne troškove nabavke[187 KB]A.4 Drugi načini nabavke građe[205 KB]A.5 Nacionalna depozitarna biblioteka – prijem i slanje obaveznih primeraka[191 KB]A.6 Reklamiranje[191 KB]Dodatak B - ISPISI[75 KB]B.1 Ispisivanje[178 KB]B.2 Varijable[181 KB]Dodatak C - OBRASCI[71 KB]C.1 Adresovanje[70 KB]C.2 Bibliografski opis građe i drugi podaci[217 KB]C.3 Primeri ispisa[268 KB]Dodatak D - SPISKOVI[72 KB]D.1 Spisak ispisa[84 KB]D.2 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[98 KB]D.3 Opis ispisa[138 KB]Dodatak E - UTROŠAK SREDSTAVA[120 KB]E.1 Spisak ispisa[143 KB]E.2 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[198 KB]E.3 Opis ispisa[285 KB]E.4 Primeri ispisa[346 KB]Dodatak F - STATISTIKE[74 KB]F.1 Spisak ispisa[86 KB]F.2 Izbor podataka za pripremu ispisa[131 KB]F.3 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[91 KB]F.4 Opis ispisa[202 KB]F.5 Primeri ispisa[232 KB]Podaci o izdavaču[120 KB]

Online evidencije

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (041) 234 243

E-pošta:cobissizo@vbcg.me

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10