Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Електронни ръководства

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

COBISS3/Application Administration

V6.9-00

The manual includes all updates from the first printed version of the manual published in February 1999 onwards. Its content corresponds with the COBISS3, V6.9-00 software, and is also valid for all future software versions until it is either withdrawn, or another electronic version is published.

© IZUM, content last updated: December 2016, Eng. Transl.: February 2017

Complete manual[2,4 MB]

Updates lists


Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10