Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Електронни ръководства

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

COBISS3/Фонд

V4.0

ISSN 2463-9710

В ръководството са включени всички актуализации, изготвени след публикуването на първата му печатна версия през м. февруари 1999 г. Неговото съдържание съответства на версията на софтуера COBISS3, V 4.0 и е валидно за всички бъдещи софтуерни версии, до момента в който тя не бъде затворена, или не бъде публикувана друга електронна версия.

© IZUM, последна актуализация: юли 2007, Прев. на англ.: юли 2007, Прев. на български март 2009

Цялото ръководство[10 MB]

Части на ръководството:

Заглавна страница[193 KB]СЪДЪРЖАНИЕ[158 KB]ПРЕДГОВОР[178 KB]ЗА РЪКОВОДСТВОТО[240 KB]1 ВЪВЕДЕНИЕ[265 KB]2 БИБЛИОГРАФСКИ ДАННИ ЗА МАТЕРИАЛА[153 KB]2.1 Изтегляне на запис от споделената библиографска база данни[229 KB]2.2 Редактиране на локалните данни в библиографските записи[249 KB]2.3 Изтриване на библиографски записи[240 KB]2.4 Показване на записи във формат COMARC[180 KB]2.5 Показване на полета 996/997[165 KB]3 СЛУЖЕБНИ ДАННИ[157 KB]3.1 Прехвърляне на неактуализирани данни към COBISS2[221 KB]4 ДОБАВЯНЕ НА ОБЩИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФОНДА (ПОЛЕ 998)[190 KB]4.1 Добавяне на ново поле[167 KB]4.2 Въвеждане на данни[273 KB]4.3 Изтриване на поле[163 KB]5 ДОБАВЯНЕ НА ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФОНДА (ПОЛЕ 996/997)[207 KB]5.1 Редактор Поле 996/997[215 KB]5.2 Добавяне на ново поле[244 KB]5.3 Въвеждане на подполета[314 KB]6 РЕДАКТИРАНЕ НА ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФОНДА[145 KB]6.1 Копиране на данни в други полета[230 KB]6.2 Копиране на данни от друго поле[234 KB]6.3 Мултиплициране на поле 996/997[227 KB]6.4 Промяна на данните чрез инвентарния номер или номера за заемане[251 KB]6.5 Промяна на сигнатурата чрез инвентарния номер или чрез номера за заемане[249 KB]6.6 Промяна на статуса в няколко полета на един запис[191 KB]6.7 Изтриване на поле[221 KB]6.8 Сортиране на полета[200 KB]7 ИНВЕНТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ[176 KB]7.1 Инвентиране[236 KB]7.2 Отпечатване на етикети[245 KB]8 ОТЧИСЛЯВАНЕ НА МОНОГРАФИИ СЛЕД ИНВЕНТАРНА ПРОВЕРКА[250 KB]9 ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ ИЗДАНИЯ[189 KB]9.1 Инвентиране на продължаващи издания[267 KB]9.2 Модел на периодичност на публикуване[324 KB]9.3 Споделен модел на периодичност на публикуване[252 KB]9.4 Регистрация на продължаващи издания[456 KB]9.5 Подвързване на броеве[248 KB]9.6 Отчисляване на продължаващи издания[242 KB]10 ПРОМЯНА НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ СЛУЖЕБНИТЕ ДАННИ И БИБЛИОГРАФСКИЯ ЗАПИС[143 KB]10.1 Прехвърляне на служебни данни в друг библиографски запис[238 KB]10.2 Прехвърляне на данните за състоянието на фонда чрез временната памет[245 KB]10.3 Създаване на паралелен запис в локалната база данни[257 KB]11 ПОКАЗВАНЕ НА СТАТУСА НА ЗАЕМАНЕ[181 KB]12 СПИСЪК НА НОВОПОЛУЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ[146 KB]12.1 Добавяне на брой към ”Новополучен материал”[178 KB]12.2 Отпечатване на списъка на новополучените материали[218 KB]13 НАСТРОЙВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БРОЯЧИ[148 KB]13.1 Добавяне на брояч[324 KB]13.2 Избиране на броячи[193 KB]13.3 Показване на наличните номера[165 KB]14 ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМНИ МОДУЛИ НА COBISS3 И С ЛОКАЛНАТА БАЗА ДАННИ[136 KB]14.1 Локална база данни[148 KB]14.2 COBISS3/набавяне[119 KB]14.3 COBISS3/Продължаващи издания[120 KB]14.4 COBISS3/Управление на приложението[118 KB]14.5 COBISS3/Изходи[133 KB]Данни за издателя[127 KB]

Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10