Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Електронни ръководства

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Формат COMARC/H

за данни за състоянието на фонда

ISSN 2463-977X

В ръководството са включени всички актуализации след неговата първа печатна версия, публикувана през 1992 г. Съдържанието му съответства на софтуера COBISS2/Каталогизация, V8.9-05 и COBISS3, V5.0-00 и е валидно за всички бъдещи версии на софтуера докато бъде отменено или се публикува друга електронна версия.

© IZUM, последна актуализация: февруари 2012, Прев. на англ.: февр. 2013, Прев. на бълг.: юни 2013

Цялото ръководство[10,1 MB]

Части на ръководството:

Заглавна страница[182 KB]СЪДЪРЖАНИЕ[161 KB]ВЪВЕДЕНИЕ[203 KB]СТРУКТУРА НА ДАННИТЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФОНДА[276 KB]998 ОБЩИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФОНДА[217 KB]997 ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФОНДА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ[225 KB]996 ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФОНДА ЗА МОНОГРАФИИ[142 KB]99X ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФОНДА[347 KB]998 a - Дата на сведението[188 KB]998 b - Код на институцията[233 KB]996/997 c - Идентификатор на екземпляра/единицата от комплект[226 KB]998 c - Брой екземпляри[389 KB]99X d - Сигнатура (подреждане)[309 KB]996/997 e - Пренасочване на библиотечната единица[211 KB]998 e - Индикатор на набавянето[206 KB]996/997 f - Инвентарен номер[228 KB]99X g - Общи данни за фонда[391 KB]996/997 h - Заглавие на библиографската единица[234 KB]996/997 i - Обхват на библиографската единица[209 KB]997 j - Номерация – второ ниво (годишнина)[193 KB]997/998 k - Година[232 KB]997 l - Номерация – трето ниво[189 KB]996 m - Източник на данните[247 KB]997 m - Номерация – първо ниво (брой)[300 KB]99X n - Забележки за състоянието на фонда[216 KB]996/997 o - Дата на инвентиране[131 KB]996/997 p - Степен на достъпност[207 KB]996/997 q - Статус[208 KB]996/997 r - Забележки за инвентарната книга[198 KB]996/997 s - Подвързия[184 KB]996/997 t - Дата на статуса[197 KB]996/997 u - Ограничение на достъпа[229 KB]99X v - Начин на набавяне[193 KB]996/997 w - Предназначение на набавянето[187 KB]996/997 x - Номер и дата на поръчката[222 KB]996/997 y - Номер и дата на съпроводителния документ[207 KB]996/997 z - Номер и дата на рекламация[227 KB]996/997 0 - Номер и дата на проформа фактурата[215 KB]996/997 1 - Номер и дата на фактурата[218 KB]99X 2 - Доставчик[233 KB]99X 3 - Стойност (по фактура)[271 KB]99X 4 - Финансираща институция[234 KB]996/997 5 - Вид на обработката (насочване)[205 KB]996/997 7 - Номер и дата на служебната фактура[219 KB]996/997 8 - Адресат за дар или обмен[211 KB]996/997 9 - Номер за заемане[232 KB]ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ[206 KB]ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА[136 KB]Приложение A - СЪДЪРЖАНИЕ НА ДАННИТЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФОНДА[413 KB]Приложение B - ПРЕПОРЪЧВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ[139 KB]Приложение C - ПРИМЕР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПОВЕЧЕ НИВА[223 KB]Данни за издателя[132 KB]

Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10